Nyitóoldal

NÉMETH LÁSZLÓRÓL SZÓLÓ IRODALOM (1925–1989)
Hartyányi István és Kovács Zoltán bibliográfiája alapján


ÖNÁLLÓAN MEGJELENT KÖTETEK ÉS ISMERTETÉSEIK

1958
1400. VITA A NÉPI ÍRÓKRÓL. Az MTA Irodalomtörténeti Intézetében 1958. szept. 8-án és 9-én tartott tudományos ülésszak előadásainak és hozzászólásainak jegyzőkönyvi kivonata. Bp., Felsőoktatási Jegyzetellátó V. 181 l.

1970
1401. VEKERDI LÁSZLÓ: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1970. Szépirodalmi. 387 l. /Arcok és vallomások./
ISMERTETÉS 1970:
Alexa Károly: Az arcképfestő tévedése. = Népszabadság dec. 20. 298. sz. Vasárnapi mell. 7.
ISMERTETÉS 1971:
Vekerdi László: Németh László. = Film, Színház, Muzsika jan. 9. 2. sz. 25. – Nácsa Klára: Az Arcok és vallomások két újabb kötetéről. Vekerdi László: Németh László – Szabó Ede: Krúdy Gyula. = Valóság máj., 5. sz. 96–98. – Szigethy Gábor: Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. = Irodalomtörténet 3. sz. 721–725.
ISMERTETÉS 1972:
Csűrös Miklós: Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében.= Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 240–242. – Monoszlóy Dezső: Németh László írói egyénisége. = Katolikus Szemle [Róma] 4. sz. 368–372.

1971
1402. JÁNOSIK ZSUZSA: A tömörítés eszközei Németh László prózájában. Bp., 1971. ELTE. 88 l. /Nyelvtudományi dolgozatok. 4. sz. / [Németh László Jánosik Zsuzsának írott levelével]

1972
1403. K. SZOBOSZLAY ÁGNES: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. Bp., 1972. Akadémiai. 77 l. /Nyelvtudományi értekezések 77. sz./
ISMERTETÉS 1973:
N. Abaffy Csilla: K. Szoboszlay Ágnes: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. = Irodalomtörténet 3. sz. 782–783. – Sauvageot, Aurélien: = Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 2. sz. 379–380.

1975
1404. GOMBOS GYULA: Németh László. Vázlat. New York, 1975. Püski. 48 l.

1979
1405. GREZSA FERENC: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp., 1979. Szépirodalmi. 415 l.
ISMERTETÉS 1979:
Németh László és Vásárhely. Dr. Grezsa Ferenc könyvpremierje. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 13. 240. sz. 5. – Cs. Varga István: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Népújság [Heves] okt. 14. 241. sz. 8. – Kristó Nagy István: Németh László, a nevelő. Egy róla szóló könyv ürügyén. = Köznevelés okt. 19. 34. sz. 9–10. – Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság okt. 23. 248. sz. 7. – Domokos László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Délmagyarország okt. 24. 249. sz. 5. – Domokos Mátyás: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Könyvvilág okt., 10. sz. 13. – Szabó Endre: Öt év ürügyén… = Csongrád Megyei Hírlap nov. 11. 264. 6. – Szűk László: A sorskérdések ürügyén. Hozzászólás Kristó Nagy István cikkéhez. = Köznevelés dec. 21. 43. sz. 12. – Kristó Nagy István: Értsük meg egymást. = Köznevelés dec. 21. 43. sz. 12. [Válasz Szűk László cikkére]
ISMERTETÉS 1980:
Dési Ábel: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = 7Nap jan. 25. 4. sz. 16. – Vekerdi László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Tiszatáj jan., 1. sz. 56–61. – Domokos Mátyás: Gondolkodó Vásárhelyt. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Tiszatáj jan., 1. sz. 48–56.; D. M.: Átkelés, áttűnés. Bp., 1987. Szépirodalmi. 11–30. – Olasz Sándor: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Népszava febr. 2. 27. sz. 8. – Rádics Károly: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Somogyi Néplap febr. 24. 46. sz. 6. – Béládi Miklós: Az élő Németh László. (Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka.) = Alföld febr., 2. sz. 81–85.; B. M.: Az értelem-alapító. Békéscsaba, 1982. Új Aurora. 45–49.; B. M.: Válaszutak. Bp., 1983. Szépirodalmi. 90–103. – Cs. Varga István: Az élő Németh László. (Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka.) = Alföld febr., 2. sz. 84–87. – Tüskés Tibor: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Jelenkor márc., 3. sz. 281–284. – Imre László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 26. 97. sz. 5. – D. Magyari Imre: Megmentendő gondolatok. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Élet és Irodalom máj. 3. 18. sz. 10. – Czine Mihály: Németh László vásárhelyi korszaka. (Grezsa Ferenc könyvéről.) = Forrás aug., 8. sz. 65–72.; Cz. M.: Nép és irodalom. 1. Bp., 1981. Szépirodalmi. 252–265. – Füzi László: Író és történelem. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Napjaink nov., 11. sz. 31–32.
ISMERTETÉS 1981:
B. Lázár István: Nemzetnevelő a „tanóra áttetsző üvegharangja alatt”. (Tűnődések egy könyv ürügyén.) = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 75–76. – Tárkány-Szücs Ernő: Németh László és Vásárhely. (Emlékek és jegyzetek.) = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 7–15. [Nyolc folytatásban.]; Új Auróra 3. sz. 86–100. – Bakonyi István: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Kritika ápr., 4. sz. 28–29. – Laczkó András: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Kortárs máj., 5. sz. 819–821. – [Lengyel András] L. A.: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 52. – Almási János: Azok a vásárhelyi évek… Reflexiók Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka című művére. = Irodalomtörténet 4. sz. 976–986.
ISMERTETÉS 1982:
Szíjártó István: Németh László, a nyugtalan szellem vándora. = Somogy máj.–jún., 3. sz. 104–107.

1980
1406. BARTHA ISTVÁNNÉ: Németh László. Bibliográfia. Veszprém, Eötvös Károly megyei könyvtár. 30 l.

1981
1407. SÁNDOR IVÁN: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. Bp., 1981. Gondolat. 288 l.
ISMERTETÉS 1981:
[Fencsik Flóra] (f.f.): Beszélgetés Sándor Ivánnal. = Esti Hírlap nov. 21. 273. sz. 2. – Sükösd Mihály: Németh László üdvtana. Sándor Iván tanulmánya. = Új Tükör dec. 6. 49. sz. 2. – Cs. Varga István: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Népújság [Heves] dec. 12. 291. sz. 9.
ISMERTETÉS 1982:
Grezsa Ferenc: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. Sándor Iván könyvéről. = Tiszatáj febr., 2. sz. 47–50. – [Antal Gábor] A. G. = Tovább élő múlt – elfeledett jelen. Min dolgozik Sándor Iván? = Magyar Nemzet márc. 4. 53. sz. 9. – Bakonyi István: Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Fejér Megyei Hírlap márc. 12. 60. sz. 5. – Vekerdi László: Egy nagy író pályaképének igényes rajza. Sándor Iván: Németh László üdvtana. = Napjaink márc., 3. sz. 30–31. – Kiss Ferenc: Új Németh László-értelmezések. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 6–7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. – Sándor Iván: Németh László üdvtana]; K. F.: Fölrepülni rajban. Bp., 1984. Szépirodalmi. 335–344. – Berkes Erzsébet: Szerep – kulisszák felől nézve. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. – Sándor Iván: Németh László üdvtana. – Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben] – Kristó Nagy István: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 4. – Fenyvesi Félix Lajos: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 6. 104. sz. 5. Vásárhelyi kiad. – Olasz Sándor: Sándor Iván: Németh László üdvtana… = Somogy szept.–okt., 5. sz. 97–99. – Füzi László: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Alföld júl., 7. sz. 83–85. – Bakonyi István: Jegyzetek Sándor Iván Németh László-könyvéről. = Életünk júl., 7. sz. 663–665. – Monostori Imre: Közelebb kerültünk-e Németh Lászlóhoz? Sándor Iván Németh László-könyvét olvasva. = Forrás okt., 10. sz. 90–92.
ISMERTETÉS 1983:
Fenyő István: Sándor Iván: Németh László üdvtana… = Magyar Tudomány jan., 1. sz. 71–72. – Tüskés Tibor: Sándor Iván: Németh László üdvtana. = Kortárs jún., 6. sz. 994 – 995. – Rákos Péter: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 175–176.

1982
1408. BÉLÁDI MIKLÓS: Az értelem-alapító. Négy írás Németh Lászlóról. Békéscsaba, 1982. 64 l. /Új Aurora füzetek./
TARTALOM:
A szellemi országalapító – A minőségeszmény írója – Egy korszak alkonya – Az élő Németh László.
ISMERTETÉS 1983:
Dékány Endre: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Új Ember aug. 14. 4. – Rónay László: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Vigilia aug., 8. sz. 621–622.
ISMERTETÉS 1984:
Csapody Miklós: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 30–31. – Csordás Mihály: Követni az időt. = Cs. M.: Követni az időt. Szabadka,Veljko Vlahović Munkásegyetem 87–88. /Életjel könyvek. 31./
1409. KOCSIS RÓZSA: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Bp., 1982. Magvető. 636 l. /Elvek és utak./
ISMERTETÉS 1982:
Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság márc. 16. 63. sz. 7. – Berkes Erzsébet: Szerep – kulisszák nélkül. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. – Sándor Iván: Németh László üdvtana. – Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben] – Cs. Varga István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Népújság [Heves] máj. 29. 125. sz. 9. – Grezsa Ferenc: Kocsis Rózsa Németh László-könyve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 83–85. – Cs. Varga István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Alföld júl., 7. sz. 85–87. – Bakonyi István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Jelenkor szept., 9. sz. 856–858.
ISMERTETÉS 1983:
Vekerdi László: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Somogy jan.–febr., 1. sz. 109–111. – Horpácsi Sándor: Németh László minőségeszméje. = Köznevelés ápr. 1. 13. sz. 12. – Imre László: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Hajdú-Bihari Napló okt. 15. 244. sz. 7. – Olasz Sándor: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Irodalomtörténeti Közlemények 5. sz. 568–570.
ISMERTETÉS 1984:
[Béládi Miklós] B.M.: R. Kocsis Rózsa : Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 91–92. – Poszler György: Minőség és művészet. = Új Írás máj., 5. sz. 120–123.

1983
1410. HARTYÁNYI ISTVÁN: Mutató Németh László munkáihoz. [Bibliográfia.] Szeged, 1983. Somogyi-Könyvtár. 95 l.
ISMERTETÉS 1983:
[Iszlai Zoltán] –iszlai–: Németh László-mutató. = Élet és Irodalom márc. 11. 10. sz. 7. – Segítség a szakembereknek. = Új Tükör ápr. 24. 17. sz. 43. – A „Somogyi-könyvtár kiadványai”… = Tiszatáj ápr., 4. sz. 112. – Füzi László: Mutató Németh László munkáihoz. Összeállította: Hartyányi István. = Forrás máj., 5. sz. 93. – [Kristó Nagy István] K. N. I.: Vezérfonál az életműhöz. = Könyvvilág máj., 5. sz. 12. – Monostori Imre: Mutató Németh László munkáihoz. = Könyvtáros júl., 7. sz. 430–432. – Bottyán János: Elkészült Németh László műveinek Mutatója. = Ref. Lapja aug., 7. sz. 32. 3. – Csűrös Miklós: Mutató Németh László munkáihoz. = Kortárs szept., 9. sz. 1504. [Csűrös Miklós írásának helyreigazítása: Kortárs 1984. febr., 2. sz. 328.] – Varga Imre: Vállalkozások és eredmények. = Tipographia dec. 19.
ISMERTETÉS 1984:
[M. Róna Judit] M. R. J. : Mutató Németh László munkáihoz. = Hungarológiai Értesítő 3–4. 128.

1985
1411. A MINDENTUDÁS IGÉZETE. TANULMÁNYOK NÉMETH LÁSZLÓRÓL. Bp., 1985. Magvető. 249 l. /JAK füzetek 17./
TARTALOM:
Előszó – Szegedy-Maszák Mihály: Az esszéista Németh László értékrendjéről – Lackó Miklós: Minőségszocializmus, magyarság, korszerűség. A Tanu korai időszaka – Buzinkay Géza: Feladat és múlt. Az esszéíró Németh László történelemszemlélete – Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával – Kiss Gy. Csaba: „Tejtestvérek”. Németh László Kelet-Európa felfogásának néhány összetevője 1945 előtt – Kósa László: Németh László protestantizmusa – Monostori Imre: A népművelő Németh László – Kulcsár Szabó Ernő: Egy magyar epopeia kísérlete. Jegyzetek az Utolsó kísérlet 1–2. kötetéhez – Pethő Bertalan: Faust bűnbeesése. Prolegomena Égető Eszter történetének értelmezéséhez – Béládi Miklós: Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágában. Jegyzetek. [Az utóbbin belül Németh László levele Áprily Lajoshoz és Tormay Cécile-hez]
ISMERTETÉS 1986:
Pomogáts Béla: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. =Dolgozók Lapja jan. 11. 9. sz. 8.; Fejér Megyei Hírlap jan. 21. 17. sz. 5.; Hajdú-Bihari Napló jan. 11. 9. sz. 8.; Kisalföld jan. 11. 9. sz. 9.; Napló [Veszprém] jan. 11. 9. sz. 13.; Somogyi Néplap febr. 10. 34. sz. 5.; Vas Népe jan. 11. 9. sz. 9. – Kovács Ákos: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Magyar Hírlap jan. 15. 12. sz. 5. – Margócsy István: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Könyvvilág febr., 2. sz. 11. – Fenyő István: Egy nemzedék Németh László-képe. A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Népszabadság márc. 1. 51. sz. 13. – Olasz Sándor: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Népszava márc. 29. 75. sz. 10. – Grezsa Ferenc: JAK-füzet Németh Lászlóról. = Tiszatáj márc., 3. sz. 65–69. – Körmendy Zsuzsánna: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Magyar Nemzet ápr. 21. 93. sz. 7. – Bakonyi István: Tanulmányok Németh Lászlóról. A mindentudás igézete. = Fejér Megyei Hírlap máj. 10. 109. sz. 8–9. – Pomogáts Béla: Két könyv Németh Lászlóról. = Üzenet máj., 5. sz. 300–302. [Németh László élete képekben – A mindentudás igézete] – Alexa Károly: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Confessio 2. sz. 88–90. – Füzi László: Elszalasztott lehetőség. A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Alföld jún., 6. sz. 75–78. – Sükösd Mihály: Közelítések Németh Lászlóhoz. = Valóság jún., 6. sz. 109–113. – Cs. Varga István: Két könyv Németh Lászlóról. = Új Forrás okt., 5. sz. 83–85. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka – A mindentudás igézete] – Bakonyi István: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Somogy nov.–dec., 6. sz. 102–106. – Péter László: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Irodalomtörténati Közlemények 6. sz. 718–720.
1412. GREZSA FERENC: Németh László háborús korszaka. (1938–1944). Bp., 1985. Szépirodalmi. 501 l.
ISMERTETÉS 1986:
Korom András: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 27. 49. sz. 5. – Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról. = Népszabadság máj. 17. 115. sz. 13. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – Sándor Iván: A Németh László-pör.] – Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. – Sándor Iván: A Németh László-pör.] – Olasz Sándor: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Népszava jún. 14. 139. sz. 10. – Vekerdi László: Grezsa Ferenc új könyve. = Tiszatáj jún., 6. sz. 59–67. – Fried István: Németh László háborús korszaka. = Tiszatáj jún., 6. sz. 67–74. – Bakonyi István: A legtermékenyebb pályaszakasz. Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Napjaink júl., 7. sz. 37–38. – Imre László: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról. Grezsa Ferenc és Sándor Iván monográfiájáról. = Alföld okt., 10. sz. 84–87. – Cs. Varga István: Két könyv Németh Lászlóról. = Új Forrás okt., 5. sz. 85–88. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – A mindentudás igézete.] – Kristó Nagy István: Monográfus, aki szereti tárgyát. Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. 1938–1944. = Élet és Irodalom nov. 7. 45. sz. 11. – Gyurácz Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. – Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Kortárs nov., 11. sz. 165–168.
ISMERTETÉS 1987:
Bodnár György: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Új Írás febr., 2. sz. 118–119. – Füzi László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természete. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 170–176. – Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Németh László Sátorkőpusztán. – A Németh László-pör]
1413. MONOSTORI IMRE: Németh László Sátorkőpusztán. [Tatabánya]. (1985.) Komárom M. Tcs. VB Műv. Oszt. (József Attila M. Kvt. Soksz.) 78 l. /Komárom M. Honismereti Kiskönyvtár/
ISMERTETÉS 1987:
Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Németh László Sátorkőpusztán. – A Németh László-pör] – Bakonyi István: A Tanu egyik „szülőhelye”. Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. = Napjaink aug., 8. sz. 30. – Grezsa Ferenc: Németh László Sátorkőpusztán. = Új Forrás aug., 4. sz. 85. – Füzi László: Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. = Forrás szept., 9. sz. 51–52.
1414. NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETE KÉPEKBEN. Összeállította: Németh Lászlóné és Lakatos Istvánné Németh Ágnes. Bp., 1985. Gondolat. 218 l.
ISMERTETÉS 1985:
R. Takács Olga: Németh László élete képekben. = Literatura 1984. 4. sz. 471–473. [Később jelent meg.] – Polner Zoltán: Németh László élete képekben. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 28. 123. sz. 4. – Tasi József: Tárlatvezető Németh László. = Magyar Hírlap jún. 1. 127. sz. 10. – Gereben Ágnes: Németh László élete képekben. = Népszava jún. 1. 127. sz. 8. – Tamás István: Íróélet képekben. Fotóalbum Németh Lászlóról. = Népszabadság jún. 5. 130. sz. 7. – T. G.: Németh László élete képekben. = Hajdú-Bihari Napló jún. 6. 131. sz. 5. – Vekerdi László: Németh László élete képekben. = Új Forrás 6. sz. 49–52. – Bodnár György: Egy élet képei. = Élet és Irodalom aug. 2. 31. sz. 10. – [Kocsis L. Mihály] K. L. M.: Szívek és évek. = Magyar Ifjúság okt. 25. 39. – Rónay László: Önmagunk kiteljesítése: kötelesség! Egy képeskönyv margójára. = Vigilia nov., 11. sz. 920–921. – Grezsa Ferenc: Németh László élete képekben. = Tiszatáj dec., 12. sz. 94–95.
ISMERTETÉS 1986:
Haldimann, Eva: In „Osteuropäische Schicksalsmuster„. = Neue Zürcher Zeitung ápr. 4. 76. sz. 42. – Zimonyi Zoltán: Németh László – breviárium. = Műhely 3. sz. 65–68. – Pomogáts Béla: Két könyv Németh Lászlóról. = Üzenet máj., 5. sz. 300– 302. [Németh László élete képekben. – A mindentudás igézete.] – Cs. Varga István: „Viharokra emelt nyárderű”. Németh László élete képekben. = Alföld jún., 6. sz. 79–80. – Tüskés Tibor: A tiszteletadás műfaja. Németh László élete képekben. = Napjaink aug., 8. sz. 29.
ISMERTETÉS 1987:
Zsigmond Endre: Egy élet képekben. = Új Látóhatár 1. sz. 107–110.

1986
1415. SÁNDOR IVÁN: A Németh László-pör. Bp., 1986. Magvető. 226 l.
ISMERTETÉS 1986:
Kristó Nagy István: A minőségeszme változásai. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 11. – Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról. = Népszabadság máj. 17. 115. sz. 13. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – Sándor Iván: A Németh László-pör] – Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. – Sándor Iván: A Németh László-pör] – Grezsa Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. = Tiszatáj jún., 6. sz. 86–91. – Olasz Sándor: A Németh László-pör és a történelmi időszerűség. Sándor Iván könyvéről. = Napjaink aug., 8. sz. 28–29. – Vekerdi László: Sándor Iván: A Németh László-pör. = Új Forrás aug., 4. sz. 80–84. – Imre László: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról. Grezsa Ferenc és Sándor Iván monográfiájáról. = Alföld okt., 10. sz. 84–87. – Gyurácz Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. – Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Kortárs nov., 11. sz. 165–168. – Sándor Iván: … dedikálom… = Könyvvilág nov., 11. sz. 6.
ISMERTETÉS 1987:
Füzi László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természete. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 170–176.

1987
1416. DÉKÁNY ENDRE: A magyar református egyház Németh László életművének a tükrében. Bp., 1987. Magyarországi Ref. Egyház Zsinata. 276 l. /Theológiai tanulmányok, 21./
ISMERTETÉS 1985:
Szénási Sándor: Dékány Endre: A magyar református egyház Németh László életművének tükrében. = Református Egyház dec., 12. sz. 282. [Kézírat alapján]
ISMERTETÉS 1989:
– –: Dékány Endre: A magyar református egyház Németh László életművének tükrében. = Confessio 3. sz. 126–127.
1417. TANULMÁNYOK NÉMETH LÁSZLÓRÓL. Az 1985. dec. 16-i székesfehérvári emlékülés előadásai. Szerk. Bakonyi István, Horváth Júlia. Székesfehérvár, 1987. Fejér megyei Múzeumegyesület. 95 l. /A Fejér megyei Múzeumegyesület kiadványai, 2./ [Borítócíme: A lélek tápanyagai]
TARTALOM:
Domokos Mátyás: A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé – Kocsis Rózsa: Télemakhosztól az Irgalomig. – Bakonyi István: Mester és tanítványa. Az Utolsó kísérlet egyik fejezete – Grezsa Ferenc: A Németh-regény genezise – Füzi László: A korszerűség vállalása. Kultúrkritika és kiútkeresés Németh László gondolkodásában (1930–1932) – Sándor Iván: Tengerszem a század térképén – Vekerdi László: A Debreceni Kátétól a Ha most lennék fiatalig – Monostori Imre: Németh László szociáldemokrata megítélése a 40-es évek első felében – Hölvényi György: Németh László és Szilas – Cs. Varga István: „A részvét, a tapintat s az ízlés égtájai”. Németh László Csehov-képéről.
ISMERTETÉS 1987:
Weér Zsigmond: A lélek tápanyagai. = Fejér Megyei Hírlap júl. 11. 162. sz. 8. – Tüskés Tibor: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Új Forrás dec., 6. sz. 47–49.
ISMERTETÉS 1988:
Olasz Sándor: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Forrás ápr., 4. sz. 84–85. – Weér Zsigmond: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Somogy szept.–okt., 5. sz. 104–106.
1418. CS. VARGA ISTVÁN: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. Bp., 1987. Magvető. 300 l.
ISMERTETÉS 1987:
Lőkös István: Kettős könyvbemutató Miskolcon. = Népújság [Heves] ápr. 2. 78. sz. 4. [Cs. Varga István: Tanújelek – Jeszenyin világa] – Rónay László: Tanúságtevés. Cs. Varga István tanulmánykötetei. = Népszava nov. 26. 279. sz. 6. [Tanújelek, Utak és távlatok] – „Tanújelek”. Magvető-könyvbemutató Hatvanban. = Népújság [Heves] nov. 27. 280. sz. 4.
ISMERTETÉS 1988:
Büki Attila: „Az írás: kifejező élet”. = Kisalföld jan. 9. 7. sz. 6. [Beszélgetés Cs. Varga Istvánnal. Benne Németh László-kutatásairól] – Lőkös István: Tanújelek Németh László műveinek világirodalmi vonatkozásairól. = Népújság [Heves] jan. 23. 19. sz. 7. – D. J.: Cs. Varga István: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. = Új Ember febr. 7. 6. sz. 6. – Bakonyi István: Írások Németh Lászlóról. Cs. Varga István: Tanújelek. = Fejér Megyei Hírlap febr. 20. 43. sz. 9. – – –: Cs. Varga István: Tanújelek. Könyvbemutató. = Csongrád Megyei Könyvtáros 1–2. sz. 126. – A hónap krónikája. = Vigilia márc., 3. sz. 240. – Pomogáts Béla: Tanújelek. Cs. Varga István tanulmányai. = Új Tükör ápr. 24. 17. sz. 2. – Sándor Iván: Cs. Varga István: Tanújelek. = Alföld szept., 9. sz. 82– 84.
ISMERTETÉS 1989:
Grezsa Ferenc: Műértelmezés és értékorientáció. Cs. Varga István könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 193–195. – Vekerdi László: Cs. Varga István: Tanújelek. = Új Forrás febr., 2. sz. 103–105. – Pomogáts Béla: Németh László öröksége. = Magyar Hírlap márc. 17. 65. sz. 9. – Monostori Imre: Cs. Varga István: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. = Kritika márc., 3. sz. 41–42. – M-s: Kellett-e Kelet? = Fehérvári Hét ápr. 14. 6. sz. 9. – Imre László: Cs. Varga István: Tanújelek. = Irodalomtörténet 3. sz. 572–574.

1988
1419. NÉMETH LÁSZLÓ KONFERENCIA. Hódmezővásárhely, 1988. április 8. Bp., 1988. Németh László Társaság és a TIT. 72 l.
TARTALOM:
Csizmadia Sándorné: Köszöntő szavak – Király István: Bevezető gondolatok – Grezsa Ferenc: A Tanu mint alkotói korszak – Sándor Iván: Új művelődési modell – Kocsis Rózsa: A minőségeszmény főbb gondolatai a Tanu előtt – Gergely András: Németh László képe a magyar reformkorról – Vekerdi László: A „Négy könyv” terve – Mészáros István: Németh László pedagógiai kísérlete – Höpp, Karin: Németh László fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban – Monostori Imre: Levelek Magdához – Bodnár György: Zárszó helyett.

1989
1420. LAKATOS ISTVÁN: Németh László betegsége és halála. Tatabánya, 1989. TIT Komárom Megyei Szervezete és Új Forrás. 88 l. /Új Forrás füzetek 5./
1421. MONOSTORI IMRE: Németh László Tanu-korszakának korabeli fogadtatása. Bp., 1989. Magvető 388 l.
ISMERTETÉS 1990:
Anóka Eszter: Monostori Imre Németh Lászlója, avagy a módszer mint igazi tanú. = Magyar Fórum febr. 17. 7. sz. 9. – Grezsa Ferenc: Monostori Imre: Németh László Tanu-korszakának fogadtatása. = Tiszatáj máj., 5. sz. 75–79.
1422. NÉMETH MAGDA: Levelek apámnak. Debrecen, 1989. Csokonai. 310 l.
1990
1423. GREZSA FERENC: Németh László Tanu-korszaka. Bp., 1990. Szépirodalmi. 418 l.PERIODIKUMOKBAN ÉS GYŰJTEMÉNYES KÖTETEKBEN MEGJELENT ÍRÁSOK


1925
1424. A Nyugat novella-pályázata. (A Vörösmarty Akadémia bírálóbizottságának jelentése). = Nyugat 23–24. sz. Karácsony. 485–489. [Horváthné meghal c. novellájával az első díjat nyerte.]

1929
1425. vl.: A Bartha Miklós-Társaság Magyar Föld-estje 1929. febr. 27-én a Vigadóban. = Napkelet I. 469. [Nép és író c. tanulmányát olvasta fel.]

1930

1426. [Hatvany Lajos] Gombossy Sándor: Levél egy Baumgarten-díjashoz. = Századunk máj., 5. sz. 278–284. [Fajvédő eszmékkel vádolja Németh Lászlót]
1427. S. Szabó József: Helyreigazítás. = Protestáns Szemle máj., 5. sz. 344. [A Csokonai és a botanika c. íráshoz]
1428. Kilenc író kapott az idén Baumgarten–díjat. = Az Est jan. 19. 15. sz. 7. [Többek között Németh László is]

1931

1429. Féja Géza: A szellemeskedő kritikusok. = Előőrs febr. 22. 8. sz. 10. [Kárpáti Aurélról és Németh Lászlóról]
1430. Féja Géza: Az „új klasszicizmus”. = Előőrs nov. 15. 46. sz. 4. [Németh László cikksorozatáról]
1431. Az „új irodalom” ünnepe az Ady–Társaságban. = Debreceni Független Újság nov. 28. 271. sz. 4. [Nov. 29-én Németh László előadást tart Hogyan lettem én kritikus? címmel.]
1432. Hatalmas sikert aratott az Ady–Társaság irodalmi estje. = Debreceni Független Újság dec. 1. 273. sz. 5.
1433. Mit jelent az Ady–Társaság ünnepélye? = Debreceni Független Újság nov. 29. 272. sz. 8.

1932

1434. Féja Géza: Didergő levél. Kedves Németh László! = Előőrs jan. 17. 3. sz. 1–2.
1435. Gulyás Pál: Németh László. = Protestáns Szemle jún., 6. sz. 375–388. [Klny. is]
1436. Hevesi András: Az új Anthológia. = Nyugat máj., 9–10. sz. 580–582. [Többek között Németh László nemzedékelméletének bírálata]

1933

1437. Kerecsényi Dezső: Az Arany-évforduló után. = Magyar Szemle márc., 249–255. [Többek között Németh László Arany-képéről]
1438. Kodolányi János: Debrecen mint kultúrközpont. = Láthatár nov., 2. sz. 3.
1439. Kodolányi János:Debreceni káté. = Szabadság nov. 12. 38. sz. 1–2. [Németh László Debreceni káté c. írásáról]
1440. Nagy Tibor: Az elszakított Délvidék magyar irodalma és Szenteleky Kornél. = Új Vetés dec., 4. sz. 14–16. [Németh Lászlóról is]
1441. Némedi Lajos: A magyar föld jajszava. = Új Vetés dec., 4. sz. 3–6. [Németh Lászlóról, Illyés Gyuláról]
1442. -r -s-: A Tanu Debrecenben. (Németh László mai előadása elé). = Debreceni Független Újság febr. 1. 26. sz. 4. [Febr. 1-jén a Déri Múzeumban]
1443. A huszadik század vezérjelenségei. Németh László előadása a Győri Ifjúsági Egyesületben. = Győri Hírlap jan. 15. 12. sz. 5. [Jan. 14-én]
1444. A huszadik század vezérjelenségei. Németh László előadása a Hétfői Körben. = Kecskeméti Lapok jan 15. 12. sz. 1. [Jan. 16-án]
1445. Megújul-e vagy elmerül a civilizáció? Németh László előadása napjaink problémáiról. = Kecskeméti Lapok jan. 18. 14. sz. 2. [Jan. 16-án]
1446. Németh László. = Debreczen febr. 1. 26. sz. 8. [Az Ady-Társaság estjén szerepel]
1447. Németh László előadása. = Győri Hírlap jan 8. 6. sz. 6.; jan. 14. 11. sz. 5. [Jan 14-én]

1934

1448. Ballagi Ernő: Furcsa irodalmi harc a Budapesti Hírlapban. = Egyenlőség jún. 23. 29. sz. 4. [Németh László Ignotusról és Hatvany Lajosról írott cikkei nyomán kialakult sajtókampányról; az antiszemitizmus kérdéséről]
1449. Hatvany Lajos: A szellem különítményesei. = Újság máj. 27. 118. sz. 27–28.
1450. Hatvany Lajos: Nyílt levél Németh Lászlóhoz. = Századunk máj.–jún., 4. sz. 179–182. [Németh László Ignotus és Hatvany Lajos elleni támadásairól]
1451. Ignotus: Az idők mögül. = Magyar Hírlap máj. 13. 107. sz. 5–6. [Reakció Németh László Ember és szerep c. regényének a Kalangya 1934. 1. számbeli részletére. – L. 350.]
1452. Ignotus Pál: A harmadik oldal. = Esti Kurír jún. 24. 141. sz. 4. [Németh László programjának bírálata]
1453. Ignotus Pál: Ki hát a „filosemita”. = A Toll júl. 8. 5. sz. 174–184. [Vita Németh Lászlóval, Illyés Gyulával, Káldor Györggyel]
1454. Ignotus Pál: Mint egyike a Shylockoknak. = A Toll nov. 15. 7. sz. 276–279. [A harmadik oldal zavaros eszmetáráról, Németh Lászlóról is]
1455. Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = Debreceni Független Újság jún. 24. 141. sz. 6.
– Ua. 2504., 2961.
1456. Kardos Pál: Zsidó válasz. = Válasz júl., 2. sz. 153–157. [Zsolt Bélával és Ignotus Pállal szemben megvédi Illyés Gyulát és Németh Lászlót az antiszemitizmus vádjától.]
1457. Keszi Imre: Irodalmi agrárolló. = Magyarország ápr. 14. 83. sz. 7. [Levél a szerkesztőséghez a Sznobok és parasztok c. cikk kapcsán. – L. 383.]
1458. [Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Megjegyzés az előbbiekre. = Korunk febr., 2. sz. 156–160. [Kapcsolódik Németh László „Válasz nyílt levélre” c., cikkéhez – L. 389., Ua. 2092., 2754.]
1459. Mónus Illés: A magyarság útja. = Szocializmus nov., 8. sz. 337–343.; dec., 9. sz. 395–399.
1460. Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író? = Magyarország márc. 30. 72. sz. 9. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra – L. 383., Ua. 1917., 2514.]
1461. Muraközy Gyula: A „Válasz”. = Református Élet aug. 18. 34–35. sz. 259–260.
1462. Németh Imre: Változatok a schófárkürtön. = Budapesti Hírlap jún. 10. 129. sz. 7–8. [Az Illyés Gyulát és Németh Lászlót ért támadásokra]
1463. Pap Károly: Válasz egy különítményes vallomására. = Magyarország jún. 20. 137. sz. 3. [Németh Lászlóval vitázva az antiszemitizmusról, a zsidó írók szerepéről]
1464. Szekfű Gyula: Az ifjúság vezetői. = Budapesti Hírlap jún. 24. 141. sz. 3. [Németh Imre jún. 10-i cikke nyomán]
1465. Szerb Antal: Az irodalmi elmélet új nemzedéke. = Válasz máj., 1. sz. 72–73. [Németh László előadásáról, melyet az Irodalomtudományi Társaságban tartott.]
1466. Újvári László: Narodnikok a magyar irodalomban. 1. = Korunk dec., 12. sz. 905–909. [A népi irányzatról, ezen belül Németh László szerepéről; a 2. részt L. 1516.
1467. v.s.: Németh László vagy egy írástudó, aki nem áruló. = Debreceni Független Újság márc. 2. 49. sz. 4. [Márc. 2-án az Ady-Társaság estjén szerepel.]
1468. Zsolt Béla: A vita vége. = A Toll júl. 8. 5. sz. 172–174. [Az irodalmi zsidókérdésről]
1469. A hónap szellemi élete. Június hó. = Napkelet júl. 1. 7. sz. 421–424. [Többek között Németh László Ady Endre c. tanulmányáról és a Tanu júniusi számáról]
1470. A magyar őstehetségek problémái. (Illyés Gyula, Cs. Szabó László hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 5. 200. sz. 7. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1471. A magyar őstehetségek problémái. (Kerék Mihály, Féja Géza hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 6. 201. sz. 9. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1472. A magyar őstehetségek problémái. (Szerb Antal hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 8. 203. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1473. A magyar őstehetségek problémái. (Veres Péter hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 12. 205. sz. 4. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1474. A magyar őstehetségek problémái. (Makkai Sándor hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 14. 207. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1475. A magyar őstehetségek problémái. (Tamási Áron hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 16. 209. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1476. A magyar őstehetségek problémái. (Schütz Antal hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 20. 212. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1477. A magyar őstehetségek problémái. (Ottlik László hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 23. 215. sz. 11. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1478. A magyar őstehetségek problémái. (Szekfű Gyula hozzászólása). = Budapesti Hírlap okt. 6. 226. sz. 5. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1479. A magyar őstehetségek problémái. (Litkey György, Pruzsinszky János és Tomori Viola hozzászólása). = Budapesti Hírlap okt. 14. 232. sz. 8. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz – L. 372.]
1480. A Magyar Rádió harmadik korszaka. = Budapesti Hírlap okt. 21. 238. sz. 14. [Németh László A magyar rádió feladatai c. tanulmányáról – L. 1079.]
1481. A tehetségek páncélinge. = Budapesti Hírlap aug. 29. 194. sz. 1. [Németh László Őstehetségek és fogalomzavar, A nép Eötvös-kollégiuma és a Rádió és népművelés c. írásairól – L. 372., 339., 375.]
1482. Debreceni Káté címen Németh László tizenkét pontba foglalta a magyarság helyzetét és tennivalóit. = Magyar Könyvbarátok Diáriuma 1–2. sz. 28.
1483. Egy érdekes irodalmi pör. = Debreceni Független Újság jún. 23. 140. sz. 4. [Németh László és Ignotus Pál között]
1484. Frenetikus sikere volt Németh László előadóestjének. = Debreceni Független Újság márc. 2. 50. sz. 7. [A márc. 2-i estről]
1485. Hungarológiai Társaság alakításának tervét veti fel Németh László a Válasz első számában. = Magyar Könyvbarátok Diáriuma 5–6. sz. 132–133. [Egy Hungarológiai Társaság terve címmel]
1486. Kalangya = Magyar Hírlap máj. 20. 113. sz. 6. [Németh László és Ignotus leveleinek közlése Az idők mögül c. Ignotus-cikk kapcsán]
1487. Lelkesen ünnepelte a debreceni közönség Németh Lászlót az Ady-Társaságban. = Debreczen márc. 3. 50. sz. 8. [Márc. 2-án]
1488. Németh László, a legújabb magyar irodalom vezéralakja lép fel pénteken az Ady-Társaságban. = Debreczeni Újság márc. 1. 48. sz. 4. [Márc. 2-án]
1489. Németh László dr. előadása a dunántúli magyarság pusztulásáról. = Kecskeméti Lapok márc. 9. 55. sz. 3.; márc. 10. 56. sz. 3.; márc. 11. 57. sz. 11. [Márc. 12-én a Hétfői Körben]
1490. Németh László előadása a Hétfői Körben. = Kecskeméti Lapok márc. 13. 58. sz. 3. [Márc. 12-én]
1491. Németh László és Debrecen. = Debreczeni Újság márc. 2. 49. sz. 3. [Márc. 2-i előadása kapcsán]
1492. „Válasz” címen új irodalmi folyóirat indul… [Hír] = Népszava ápr. 18. 86. sz. 4. [Gulyás Pál, Fülep Lajos és Németh László szerkesztésében]

1935

1493. Belohorszky Ferenc: A reformokról. = Szabolcsi Szemle jún., 6. sz. 209–210. [Németh Lászlónak a reformról alkotott nézetéről (Tanu 1935. 1. sz.) és visszavonultságának okairól]
1494. Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány. 1. = Magyarságtudomány nov., 2. sz. 137–148. [Hozzászól Németh László A magyarságtudomány feladatai és az Egy Hungarológiai Társaság terve c. tanulmányaihoz. – L. 395., 347.]
1495. Fejtő Ferenc: Magyar narodnikik. = Szocializmus jan., 1. sz. 10–14. [Németh László Lesz-e reform? c. cikkéről – L. 364.
1496. [Gáspár Jenő] G. J.: A rádió irodalompolitikája. = Koszorú ápr., 3. sz. 167–168. [Támadják Németh Lászlót, az osztályvezetőt.]
1497. [Gáspár Jenő] (r. ő.): Halló, rádió, Budapest! = Koszorú jan., 2. sz. 107–108. [Támadják Németh Lászlót, az osztályvezetőt.]
1498. [Gáspár Jenő] (ő.): Megszűnt zavarok az irodalmi hullámhosszon? = Koszorú jún. 4. sz. 236. [Németh László lemondott, Cs. Szabó László az utóda.]
1499. Gyenes Rózsa: Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval, a Rádió új prózai szerkesztőjével. = Rádió Újság jún. 23. 26. sz. 6–7. [Németh Lászlóról is szól.]
1500. [Hegedűs Ferenc] (h. f.): A Faludi Társaság vasárnapi estéje. = Vasvármegye márc. 12. 59. sz. 7. [Szombathelyen márc. 10-én Németh László Kell-e reform? címmel tartott előadást]
1501. Horváth Elek: A Közművelődési Egyesület irodalmi estje. = Pápai Hírlap febr. 9. 6. sz. 2. [Németh László felolvasott és a Református Főiskolán is tartott előadást Pápán.]
1502. [Jancsó Elemér] Dezséri György: Magyar kultúrkrónika: Szekfű Gyula. = Korunk júl.–aug., 7–8. sz. 523–527. [Németh Lászlóról is]
1503. József Attila: „Új szellemi front”. = Szocializmus máj. 198–204. [A Zilahy Lajos által meghirdetett Új szellemi front tervének bírálata, valamint a csatlakozó írók, többek között Németh László Író és hatalom c. írásának elemzése – L. 408.
1504. (m. s.): A Frankenburg Irodalmi Kör nagysikerű irodalmi estje. = Soproni Hírlap ápr. 2. 75. sz. 2. [Márc. 30-án, Németh László is előadott.]
1505. Makkai László: Virtuális nemzedék. = Hitel febr. 1. 3. sz. 1. [Németh Lászlóról is]
1506. Mónus Illés: Válságról – válságra. = Szocializmus márc., 3. sz. 97–101. [A földbirtokreformról]
1507. Nemes Lajos: „Minőségszocializmus” vagy szocializmus. = Gondolat jún., 5. sz. 321–330. [Németh László Tanu c. folyóiratában megjelent reformtervezetét bírálja.]
1508. [Nemes Lajos] Máriássy Zoltán László: Neomisztikus megmozdulások Magyarországon. = Gondolat jan., 1. sz. 11–17. [Érdemes-e? c. írásáról – L. 352.]
1509. Pongrácz Kálmán: Kelet és Nyugat az ifjúsági gondolatban. = Magyar Szemle dec., 331–341.
1510. Pongrácz Kálmán: Reformmozgalom. = Erdélyi Fiatalok IV. negyed. Téli sz. 117–121. [A harmincas évek reformmozgalmáról, Németh László és Matolcsy Mátyás munkásságáról]
1511. [Rónai Zoltán] Vándor Zoltán: Fasiszta bürokratizmus a társadalmi önkormányzat ellen. = Szocializmus aug., 8. sz. 337–342. [Németh László a fasizmusról és a szocializmusról]
1512. Rónay György: Németh Lászlóról. = Fiatal Magyarság ápr., 4. sz. 78–79.
1513. Sándor László: A dunai népek együttműködésének kérdése. = Korunk dec., 12. sz. 909–914. [Többek között Németh László Dunai Tudós Társaságáról és az 1933-as dunai közösség gondolatáról]
1514. [Schöpflin Gyula] Nagypál István: A Választól a Tanuig. = Gondolat jún., 5. sz. 348–351.
1515. [Schöpflin Gyula] Nagypál István: Lesz-e reform? = Gondolat febr., 2. sz. 89–93. [Németh László Lesz-e reform? c. cikkéről – L. 364.]
1516. Újvári László: Narodnikok a magyar irodalomban. 2. = Korunk jan., 1. sz. 45–49. [Előzményét L. 1466.]
1517. A Debreceni Diéta és a „reformanarchia”. = Magyarország márc. 27. 70. sz. 2. [Németh László előadása a magyar ifjúság problémáiról]
1518. A Faludi Társaság mai előadása. = Vasvármegye márc. 10. 58. sz. 20. [Németh László A reform címmel tartott előadást.]
1519. A reform. = Kecskeméti Lapok febr. 17. 7. sz. 4. [Németh László előadása]
1520. Fővárosi írók, Szilvási Margit, dr. Hernfeldné az Irodalmi Kör estélyén. = Sopronvármegye ápr. 2. 75. sz. 4. [Márc. 30-án a Frankenburg Körben Németh László is szerepelt.]
1521. Három súlyos kritika az ifjúságról. = Magyarország febr. 17. 40. sz. 15. [Gunda Béla, Féja Géza és Németh László írásai a Magyar Útban – L. 417.]
1522. Levélváltás. = Válasz jan., 1. sz. 15–20. [Németh László és Kerényi Károly levélváltása]
1523. Németh László előadása a győri Széchenyi Társaságban. = Győri Hírlap febr. 5. 29. sz. 5. [Febr. 2-án, Németh László A reform címmel tartott előadást.]
1524. Reform Magyarországon. Németh László és a körülötte csoportosult mozgalom. = Független Újság febr. 17. 6. sz. 2.
1525. Reformmozgalmak Magyarországon. = Független Újság febr. 10. 5. sz. 3. [Bajcsy-Zsilinszky Endréről és Németh Lászlóról]

1936

1526. Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány. 2. = Magyarságtudomány febr., 1. sz. 143–154.
1527. Féja Géza: A tékozló fiúk. = Magyar Írás máj., 5. sz. 71–76. [Szabó Dezsőről és Németh Lászlóról]
1528. [Gáspár Jenő] G. J.: A rádió jubileumára. = Koszorú jan., 2. sz. 104–107. [Németh László hiába ment el, Cs. Szabó László ugyanott folytatta.]
1529. Gogolák Lajos: Németh László: Ember és a mű. = Korunk Szava júl. 1–15. 13–14. sz. 253–254.
1530. Reményi, Joseph: Recent Hungarian literature. = The Hungarian Quarterly 1. sz. 142–151. [Németh Lászlóról is]
1531. Szekfű Gyula: Németh László vagy az ifjúság vezetése. = Magyar Szemle okt., 161–167.; Magyar Hírlap okt. 11. 233. sz. 26–27.
1532. Tamássi György: Új magyar szellemiség felé? = Szocializmus febr., 2. sz. 69–72.
1533. Veres Péter: Levél Németh Lászlóhoz. = Gondolat okt.–nov., 8. sz. 417–424.
1534. A Katona József Társaság… = Kecskeméti Lapok márc. 15. 11. sz. 2. [Márc. 10-én Németh László Katona Józsefről tartott előadást.]
1535. Berzsenyi útja. = Kecskeméti Lapok márc. 1. 9. sz. 4. [Németh László előadása febr. 24-én a Hétfői Körben]
1536. Írók az írókról. = Magyar Nap nov. 25. 222. sz. 4. [Németh Andor Köd vagy sziget? és a Magyarság és Európa c. kötetéről szóló ismertetésről – L. 4.]
1537. Két neves magyar író Kecskeméten. = Kecskemét márc. 9. 10. sz. 1. [Márc. 10-én Móricz Zsigmond novellát, Németh László tanulmányt olvasott fel.]

1937

1538. Cseresnyés Sándor: A jubiláló Gusti tanár beszél. = Független Újság jan. 16–23. 3. sz. 3., 9. [A Magyarok Romániában c. útirajzról is megemlékezik – L. 134.]
1539. Keszi Imre: Németh László és a zsidóság. = Libanon ápr.–máj., 2. sz. 41–48. [Klny. is.]
1540. Veres Péter: Németh Lászlóhoz. = Magyar Nap márc. 28. 74. sz. 5. [Részlet a Gondolat c. folyóiratban közölt levélből – L. 1533.]
1541. „Gyár és kert”. = Új Szellem jún. 1. 8. sz. 1. [A Kert-Magyarország felé c. írásáról – L. 451. ]
1542. Matolcsy Mátyás 1937. nov. 3-án a Parlamentben felolvasta az írók deklarációját az írók perbefogása miatt. = Válasz dec., 775. [Németh László is aláírta.]
1543. „Némuljon el hát a magyar irodalom? Süketítse meg lelkiismeretét?” A magyar írók deklarációja a „Viharsarok”-ról és „A néma forradalom”-ról. = Népszava nov. 4. 250. sz. 3–4. [Németh László is aláírta. Matolcsy Mátyás interpellációja]

1938

1544. [Gábor Andor]: Cseléd ország. (Németh László romániai naplójából). = Új Hang [Moszkva] nov., 11. sz. 107.
1545. Herceg János: Németh László. = Kalangya aug.–szept., 8–9. sz. 375–378.
1546. Juhász Géza: Németh László regényei. = Protestáns Szemle 9–10. sz. 461–466.
1547. Koczogh Ákos: Ortega és Németh László. = Híd [Bp.] jan.–febr., 3–4. sz. 6–7.
1548. Komlós Aladár: Ladislaus Németh. = Pester Lloyd [Morgenblatt] ápr. 3. 75. sz. 17–18. [Németh László esszéiről]
1549. Kósa János: Magyarságismeret, magyarságtudomány. = Katolikus Szemle nov., 11. sz. 641–647. [Németh Lászlóról is]
1550. Marconnay Tibor: Németh László. = Magyarság nov. 15. 259. sz. 12.
1551. Thurzó Gábor: „Szemben a korral”. Az új magyar esszé útjai. = Napkelet máj. 1. 5. sz. 296–300. [Németh Lászlóról is]

1939

1552. Demény János: Ó és új szövetség. = Vigilia ápr., 4. sz. 279–284. [Németh László az európai kultúráról]
1553. Demény János: Purgatóriumi utak. = Vigilia júl.-aug., 7–8. sz. 514–525. [Németh László protestáns hitéről]
1554. Lengyel Balázs: „Nemzetiség és közértelmesség”. A „Magyarok Könyvtára” megindulásához. = Századunk 230–233. [Németh Lászlóról is]
1555. Marék Antal: Németh László. = Napkelet szept., 9. sz. 257–261.
1556. Németh János: Szellemi életünk helye a nemzet életében. Szabó Dezső, Erdélyi József, Németh László, Veres Péter. = Magyar Út márc. 18. 11. sz. 6–7.
1557. Sándor István: Regény és szociográfia. = Katolikus Szemle szept., 8. sz. 533–540. [A Bűn c. regényről is]
1558. Tamási Áron: Még csak egyet szólott a kakas. = Ellenzék dec. 17. 292. sz. 9. [Közös írói törekvéseikről a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban. – Ua. 2907.]
1559. Herczeg Ferenc „Utolsó tánc” című színműve kapta a Vojnits-díjat. = Magyar Nemzet okt. 3. 225. sz. 8. [A VII. Gergely c. dráma is a javasoltak között volt.]
1560. Móricz Zsigmond állt a fiatal népi írók élére. Mik a tervei, kik a munkatársai? = Nemzetőr dec. 18. 21. sz. 6. [A Kelet Népe átvételéről; Németh Lászlóról is]
1561. ***: Ady és a Magyar Szemle. = Magyar Szemle okt., 157–160. [Németh László Magyar Szemlét bíráló megjegyzéseiről]

1940

1562. Bodor Tibor: Múltunk védelmében. = Magyar Út febr. 8. 6. sz. 3. [Németh László Kiforgatnak a múltunkból c. és Rónai Zoltán azonos című válasz cikkéről – L. 475., 1583.]
1563. Darvas József: Kibékülni, de nem megalkudni. = Magyar Út 4. sz. 4. [Németh László Magyarok, kibékülni! c. írására – L. 508.]
1564. [Darvas József] (-dj.-): Móricz Zsigmond nyilatkozata a Magyar Írók Első Népfőiskola Községéről. Németh László tette lehetővé az első tanfolyam megindítását. = Kis Újság [Esti] márc. 9. 56. sz. 4.
1565. Demény János: Pax Hungarica. = Vigilia ápr., 4. sz. 180–185. [Németh László magyar szellemiségéről]
1566. Dóczi István: Egy beszédes tett. = Fiatal Magyarság ápr. 25. 17. sz. 66. [A Népfőiskoláról, Németh László felajánlásáról]
1567. Félegyházy József: Németh László támadása Szekfű Gyula ellen. = Magyar Kultúra ápr. 5. 7. sz. 116–118., ápr. 20. 8. sz. 132-134. [Németh László, Szekfű Gyula: Mi a magyar? c. cikksorozatáról – L. 520.]
1568. Gál István: Középeurópa magyar szemmel. Magyarország szerepe Európa három nagy táj- és népegysége között. = Magyar Út jún. 20. 25. sz. 3. [Németh László véleményét is közli]
1569. Gál István: Magyar folyóiratszemle. = Erdélyi Helikon márc., 3. sz. 180–185., ápr., 4. sz. 259–263., máj., 5. sz. 348–353., jún.–júl., 6. sz. 426–434., aug.–szept., 7. sz. 502–511. [Németh László Szekfű Gyula Mi a magyar? c. cikksorozatáról – L. 520, és Sziget Erdélyben c. tanulmányáról – L. 521.]
1570. K. Havas Géza: Ne politizálj – építs népfőiskolát! = Népszava márc. 30. 72. sz. 6. [Móricz Zsigmond és Németh László népfőiskola-tervéről]
1571. Juhász Géza: Margó. = Fiatalok ápr., 3. sz. 2. [Vita Kalmár János Mi a célja? c. cikkével]
1572. Kalmár János: Mi a célja? = Emericana 1939–40. febr., 6. sz. 94–95. [Támadja Németh László parasztkérdésben elfoglalt álláspontját és katolicizmus-ellenességét.]
1573. Kunszery Gyula: „Magyarok, kibékülni!” = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 4. [Németh László azonos c. írásáról – L. 508.]
1574. Lakner, Clara: Ungarische Uraufführungen der nächsten Spielzeit. [Krit.] = Pester Lloyd (Morgenblatt) jún. 9. 129. sz. 10. [Németh László Báthoryak c. darabjáról – L. 16.]
1575. László István: Móricz Zsigmond és Németh László Népfőiskolája. = Magyar Élet dec., 12. sz. 15.
1576. Molter Károly: A magyar nép az új magyar regényben. = Erdélyi Helikon ápr., 4. sz. 201–211. [Többek közt Németh László népábrázolásáról]
1577. Móricz Zsigmond: Törökvész. Magyar Írók Első Népfőiskola Községe. = Kelet Népe márc. 1. 5. sz. 1–2. [Többek között Németh László véleménye a népfőiskolákról]
1578. (N. I.): „Írók lázadása”. = Nemzetőr márc. 11. 11. sz. 3. [Móricz Zsigmond és Németh László Népfőiskolájáról]
1579. Nyisztor Zoltán: Újfajta hadüzenet a katolicizmusnak? = Magyar Kultúra febr. 20. 4. sz. 52–54.; márc. 5. 5. sz. 68–70. [Németh Lászlónak a katolicizmus elleni kirohanásáról]
1580. Osváth Béla: Németh László és Móricz Zsigmond Vásárhelyen. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 13. 83. sz. 4.
1581. Pál Antal: A nép Eötvös Kollégiuma. = Magyar Út aug. 29. 35. sz. 1–2. [Ismerteti Németh László nézetét is a népi kollégiumok szükségességéről]
1582. Rédey Tivadar: Jelentés az 1940. évi Vojnits-jutalomról. Egy év drámatermése. = Akadémiai Értesítő 353–362. [Németh László Papucshős c. darabjáról is]
1583. [Rónai Zoltán] Historicus: „Kiforgatnak a múltunkból”. = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 7–8. [Németh László azonos c. írásáról]
1584. Semetkay József: Önéletrajz regényben. = Magyar Szemle márc., 3. sz. 250–256. [Az önéletrajzi regényről általában, többek között Németh László Ember és szerep c. könyvéről is]
1585. Semetkay József: Számonkérés. = Új Élet 1. sz. 25–34. [Németh László művészetéről is]
1586. (sz.): Bensőséges, szép sikere volt a „Méhkas” irodalmi estjének. = Ellenzék dec. 13. 286. sz. 6. [Németh László szereplésével]
1587. Sz. L.: Móricz Zsigmond és Németh László a Soproni Fiataloknál. = Új Sopronvármegye febr. 1. 25. sz. 2. [Beszámoló az estről. Németh László A haldokló kulák c. írását olvasta fel.]
1588. [Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Évvégi jegyzetek. = Magyar Élet jan., 1. sz. 23–24. [Többek között arról, hogy a VII. Gergely c. dráma nem kapta meg a Vojnits-díjat.]
1589. Szőnyi Kálmán: Németh László szerepe és VII. Gergely. = Kalangya jan., 1. sz. 28–30.
1590. Tóth Béla: Irodalmunk új útjai. = Új Élet [Kassa] aug.–szept., 8–9. sz. 256–258.
1591. [Walter Gyula] (W.): Írók a dobogón. = Ellenzék dec. 14. 287. sz. 4. [Németh László kolozsvári felolvasóestjéről]
1592. A budapesti Árpád B. E. ankétja. = Nemzetőr febr. 5. 6. sz. 3. [Febr. 8.-án Németh László A magyar felsőbboktatás címmel tartott előadást.]
1593. A hónap visszhangja. = Magyar Kultúrszemle febr., 2. sz. 32–33. [Németh Lászlóról a Mi a magyar? kapcsán]
1594. A hónap visszhangja. = Magyar Kultúrszemle márc., 3. sz. 58. [Németh Lászlóról a Mi a magyar? kapcsán]
1595. A Kazinczy Társaság irodalmi estje. = Felvidéki Újság febr. 26. 46. sz. 6. [Németh László felolvasta A haldokló kulák c. írását]
1596. A Kazinczy Társaság vasárnapi irodalmi estje. = Felvidéki Újság febr. 24. 45. sz. 7. [Febr. 25-én Németh László Hűség és kultúra c. előadása. Kerényi Károly és Gulyás Pál szereplésével]
1597. A MEFHOSZ irodalmi estje. = Magyar Nemzet dec. 13. 268. sz. 7., dec. 15. 270. sz. 19. [Dec. 15-én Németh László felolvasott.]
1598. A Méhkas diákszövetkezet irodalmi estje… = Ifjú Erdély dec. 197. [Dec. 12-én Németh László is szerepelt.]
1599. A Turul Szövetség országos mozgalmat indít a parasztság szellemi felemelkedéséért. A budapesti Árpád B. E. ankétja. = Nemzetőr febr. 5. 6. sz. 3. [Febr. 8-án Németh László A magyar felsőbboktatás címmel tart előadást.]
1600. Április 7-én lesz az Aurora irodalmi estje. = Körösvidék márc. 27. 69. sz. 2. [Móricz Zsigmond és Németh László részvételével]
1601. Az Aurora irodalmi estje. = Körösvidék ápr. 9. 80. sz. 3. [Móricz Zsigmond, Erdei Ferenc, Németh László szerepelt.]
1602. Bácskay B. Béla hozzászólása [A költő és az új világ c. vitához.] = Egyedül Vagyunk szept., 9. sz. 21–26. [Németh Lászlóról, A minőség forradalmáról; Oláh György vitazárójával]
1603. Debreceni Diétát rendez a Turul Szövetség debreceni kerülete. = Nemzetőr ápr. 1. 14. sz. 3. [Ápr. 5–7-én Németh László is előad.]
1604. Fajkérdés. = Magyar Út jan. 6. 1. sz. 2. [Németh László Ágak és gyökerek c. cikkéről – L. 469.]
1605. Franz Herczegs „Tilla” in der nächsten Saison im Kammertheater. [Hír] = Pester Lloyd (Morgenblatt) jún. 2. 123. sz. 10. [A bemutató tervei között szerepel Németh László Báthory-drámája.]
1606. Köszöntjük Móricz Zsigmondot és Németh Lászlót. = Új Sopronvármegye jan. 31. 24. sz. 3.
1607. Ma lesz Németh László előadói estje. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 13. 83. sz. 3. [A városháza nagytermében a Bethlen Gábor Gimnázium önképzőköre rendezésében]
1608. Ma Tamási-est a városházán. = Népújság [Hódmezővásárhely] nov. 9. 255. sz. 5. [Németh Lászlóval együtt szerepelnek]
1609. Móricz Zsigmond és Németh László a Soproni Fiatalok jan. 31-i estjének előadói. = Új Sopronvármegye jan. 30. 23. sz. 4.
1610. Móricz Zsigmond és Németh László Békéscsabán. = Körösvidék márc. 23. 67. sz. 5. [Ápr. 7-én az Aurora-kör irodalmi estjén]
1611. Móricz Zsigmond és Németh László Vásárhelyen. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 11. 81. sz. 4. [Ápr. 13-án]
1612. Móricz Zsigmond vasárnap este előadást tart Békéscsabán. = Körösvidék ápr. 4. 76. sz. 3. [Ápr. 7-én Németh Lászlóval együtt]
1613. Nagy érdeklődés előzi meg a Méhkas mai irodalmi estjét. = Ellenzék dec. 12. 285. sz. 7. [Németh László Kisebbségből-kisebbségbe c. előadása]
1614. Nagy közönség, új eszmék az Árpád B. E. felsőoktatási kongresszusán. = Nemzetőr febr. 12. 7. sz. 2. [Németh László és Zilahy Lajos febr. 8-i előadásáról]
1615. Nem beszédben… = Magyar Út márc. 7. 10. sz. 1. [Németh László Móricz Zsigmondnak írott levelével a Népfőiskola ügyében]
1616. Németh László és Tamási Áron Vásárhelyen. = Vásárhelyi Ifjúság nov. 10. 1.
1617. Németh László Vásárhelyen. = Vásárhelyi Reggeli Újság ápr. 13. 83. sz. 2. [Németh László bemutatása és fontosabb művei]
1618. Népfőiskola. = Kelet Népe máj. 15. 10. sz. 23. [Móricz Zsigmond, Németh László, Féja Géza tanácskoztak a kultuszminisztériummal és a fővárossal]
1619. Népfőiskola a Rózsadombon. = Független Magyarország márc. 11. 11. sz. 5. [Németh László felajánlotta a házát erre a célra.]
1620. Népfőiskolának ajánlotta fel villáját Németh László. = Egyedül Vagyunk márc., 3. sz. 40–41.
1621. Pálóczi Horváth Lajos levele Németh Lászlóhoz. = Kelet Népe máj. 1. 9. sz. 16. [Népfőiskolai felajánlást tesz]
1622. Szombaton lesz a Petőfi Önképzőkör irodalmi estje. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 12. 82. sz. [Ápr. 13-án Németh László és Móricz Zsigmond részvételével]
1623. Tamási Áront és Németh Lászlót négyszázan hallgatták meg Vásárhelyen. = Népújság [Hódmezővásárhely] nov. 12. 257. sz. 2.

1941

1624. [Fábián István] Fi-án: A magyar írók népfőiskola-községe. = Fiatal Magyarság ápr. 17. 16. sz. 64–65. [Németh László szerepéről a népfőiskola megszervezésében]
1625. Fiala Ferenc: Válasz Németh Lászlónak. = Magyarság Útja febr. 14. 7. sz. 5. [Németh László Egyesületközi Együttműködésbeli előadása kapcsán]
1626. G. E.: A Janus Pannonius Társaság ünnepi ülése… = Pécsi Napló okt. 19. 238. sz. 4. [Németh László Széchenyiről tartott előadást.]
1627. [Gombos Gyula] (g.): Magyar radikalizmus, vagy írói álhősiesség. = Magyar Út jan. 9. 2. sz. 2. [Nagy Tibor „Magyar radikalizmus” – avagy álhősiesség? c. cikkére. – L. 1641.]
1628. Gombos Gyula: Németh László. = G. Gy.: Álom az országról. Bp., Bolyai Akadémia. 69–73.
1629. Gombos Gyula: Van-e magyar politikai eszme? Az Egyesületközi Együttműködés vitája. = Magyar Út márc. 6. 10. sz. 6. [Németh László előadásáról]
1630. [Hartyányi István] H. I.: Néhány szó a „kritikátlan kritikáról”. = Magyar Út jan. 16. 3. sz. 2. [Németh Lászlót támadták a Híd c. folyóiratba írt színikritikáiért.]
1631. Juhász Géza: Közönség helyett közösség. (Erdélyi József, Kodolányi János, Németh László). = Tiszántúl okt. 5. 199. sz. 5.
1632. Kiss Ferenc: Válasz egy kritikátlan kritikára. = Új Magyarság jan. 12. 9. sz. 13. [Németh László A Nemzeti stílusáról c. írására – L. 534.]
1633. Kodolányi János: Kelet és Nyugat határán. Kelet népe. = Sorsunk júl.–szept., 3. sz. 163–178. [Németh László ideológiájáról is]
1634. Kolozsvári Grandpierre Emil: Esszéíró nemzedék. = Pásztortűz jan., 1. sz. 9–19. [Illyés Gyula, Szerb Antal, Németh László, Cs. Szabó László; szövegközléssel]
1635. [Kunszery Gyula] K. Gy.: Az EKE valóban magasszínvonalú estet rendezett… = Jelenkor júl. 1. 13. sz. 3. [Németh László felolvasta a Debreceni Káté c. írását]
1636. Losonczy Géza: A színház és a munkásosztály. = Népszava júl. 6. 151. sz. 6. [Németh László A magyar drámáért c. cikkére reflektál – L. 532.]
1637. Lovass Gyula: Irodalomtudományunk új feladatai. = Magyar Kultúra jún. 5. 11. sz. 183–185. [Németh László bírálata]
1638. Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = Új Hang [Moszkva] febr., 2. sz. 13–30. [Németh László ideológiájáról. – Ua. 1787., 2114.]
1639. [Móricz Zsigmond] m. zs.: Pápai Képzőtársaság. = Kelet Népe dec. 15. 23. sz. 25–26. [A százéves jubileumon Németh László is előadott az önképzőkörökről]
1640. Nagy Tibor: Lelkiismeretünk „bérenc”-ségében. = Jelenkor febr. 1. 3. sz. 8–9. [Válasz Gombos Gyula Magyar radikalizmus, vagy írói álhősiesség c. cikkére. – L. 1627.]
1641. Nagy Tibor: „Magyar radikalizmus” – avagy álhősiesség? = Jelenkor jan. 1. 1. sz. 6. [Németh László azonos c. írásáról – L. 505.]
1642. Pálóczi Horváth Lajos: Elkésett kritikák. Írómészárlás klikkek szerint. = Magyar Élet jún., 6. sz. 12–15. [A Németh Lászlót ért politikai támadásokról]
1643. Rácz György: Németh László. = Szegedi Híd dec., 5.
1644. Cs. Szabó László: Mérleg. = Nyugat júl. 1. 7. sz. 475–489. [Németh László szerepe a korabeli irodalomban]
1645. Székely Gyula: Németh László az új kálvinista énekeskönyvről. = Keresztény Magvető 2. sz. 95–98. [A református énekeskönyv c. előadás ismertetése – L. 536. ]
1646. Szenczi Mihály: Új utakon a magyar kritika? = Magyar Kultúra márc. 20. 6. sz. 86–87. [Németh László és követőinek szubjektív kritikájáról]
1647. Trombitás Dezső: Vallás és hit. Jegyzetek egy Németh László-tanulmányhoz. = Protestáns Szemle ápr., 4. sz. 124–130. [A minőség forradalma második részéről, a Vallások c. tanulmányról]
1648. Vajtai István: Alkalmi szemlélődés íróink népszemlélete körül. = Magyar Kultúra ápr. 20. 8. sz. 135–137., máj. 5. 9. sz. 152–154.
1649. [Várnai Dániel] (v. d.): Elszámolás. = Népszava jan. 12. 9. sz. 7. [Komlós Aladár tanulmányáról (melyben Farkas Gyula Az asszimiláció kora c. könyvét bírálja) és Németh László asszimilációfelfogásáról]
1650. (– –): Németh László: A legérdekesebb magyar. = Társadalomtudomány nov.–dec., 5. sz. 586–587.
1651. Febr. 6-án Németh László „Van-e magyar politikai eszme?” címmel előadást tartott az EKE-ben. = Magyarság Útja febr. 7. 6. sz. 3.
1652. Viharok a Híd kritikái körül. = Híd jún. 15. 30. sz. 20. [Németh László kritikáira több levél érkezett.]

1942

1653. Alföldy Ákos: Levél a szerkesztőhöz a Németh László-ügyben. = Magyar Út febr. 26. 9. sz. 4. [A Cseresnyés kapcsán]
1654. B. A.: Levelek Németh László címére. = Népszava máj. 10. 105. sz. 9. [Németh Lászlónak a bőrmunkások Bánk bán-előadásáról írt cikkével kapcsolatban – L. 605.]
1655. Csaba Rezső: Új magyar építőművészeti szemlélet felé. = Magyar Út febr. 12. 7. sz. 4. [Németh Lászlót is idézi]
1656. Fazekas László: Beszélgetés Németh Lászlóról. = Ifjú Erdély márc., 3. sz. 40–41.
1657. Féja Géza: Szakadás és egybeforrás. = Magyarország (Esti) júl. 9. 153. sz. 3. [A Németh László és Bibó Lajos elleni támadásról]
1658. [Jordáky Lajos] Erdély Lajos: A megromlott megrontók. = Népszava ápr. 19. 88. sz. 13. [Gombos Gyula Álomországról c. művének bírálata kapcsán Szabó Dezső és Németh László eszméinek hatásáról is]
1659. Juhász Géza: Die Studien László Némeths. = Pester Lloyd (Abendblatt) szept. 19. 212. sz. 6.
1660. [Juhász Géza] J. G.: Írói napok Debrecenben. = Magyar Út aug. 27. 31. sz. 5. [A Nyári Egyetem irodalmi pályadíját odaítélő bizottságnak Németh László is tagja.]
1661. Juhász Géza: Mit adott Balatonszárszó? = Tiszántúl júl. 8. 152. sz. 1.
1662. Juhász Géza: Németh László tanítása: Irodalmunk legjava mindig népi volt. (A „Készülődés” és „A másik mester” alkalmából.) = Tiszántúl jan. 11. 8. sz. 7.
1663. Juhász Géza: Nép és középosztály. Mély magyarok, híg magyarok. = Tiszántúl ápr. 5. 77. sz. 9. [Németh László tanulmányáról]
1664. Kanyar József: T. Lehner és Gogolák cégnek. Magyar Nemzet. = Fiatalok jan., 1. sz. 5. [A Németh László és a Kodolányi János elleni támadásról]
1665. Karácsony Sándor: Hozzászólás a „Cseresnyés” ankéthoz. = Tiszántúl febr. 8. 31. sz. 7–8.
1666. Kiss Jenő: Szekták a magyar irodalomban. = Hitel máj., 2. sz. 93–99. [A Kisebbségben c. tanulmányról is]
1667. Kiss Sándor: Nemzedékformálók. = Szegedi Híd jún., 6. [Németh László emberségéről]
1668. Kodolányi János: Csendes órák. = K. J.: Csendes órák. Bp., Turul. 201–256. [Többek között Németh Lászlóról]
1669. Kodolányi János: Esti beszélgetés. = Magyar Élet júl., 7. sz. 4–7. [Méltatja Németh László kritikai szellemét]
1670. Kodolányi János: Esti beszélgetés. = Magyar Élet szept., 9. sz. 2–6. [Németh László méltatása]
1671. Kovács Endre: A kor és bírálója. Németh László, a kritikus. = Sorsunk nov.–dec., 8. sz. 607–615. [Havas László Németh Lászlót ábrázoló metszetével]
1672. Kovács Endre: A népi írók és az ifjúság nagy találkozója Balatonszárszón. = Tiszántúl júl. 2. 147. sz. 4. [Németh László Érték és igazság az irodalomban és a történetírásban c. előadást tartott.]
1673. Kovács Endre: Németh László kritikai szerepe. = Protestáns Szemle szept., 9. sz. 273–277.
1674. Kovács Endre: Szemtől-szemben az új magyar népi irodalommal. A népi megújhodás jegyében folyik a balatoni írókonferencia. = Érsekújvár és Vidéke júl. 4. 27. sz. 10. [Németh László Érték és igazság az irodalomban és a történetírásban c. előadásáról]
1675. Kovács György: Van harmadik út. = Magyar Út jan. 29. 5. sz. 5. [Oláh György Czukoréktól Cseresnyésig c. cikkére – L. 1682.]
1676. E. Kovács Kálmán: Németh László. = Kis Újság febr. 15. 37. sz. 8.
1677. Kulcsár Ernő: Magyar szövetkezeti ideológiát. = Magyar Út okt. 29. 40. sz. 5–6. [Németh László és Erdei Ferenc szövetkezeti ideológiájáról]
1678. [Lelkes István] Lölkös István: A kritika nehézségei. = Magyar Nemzet ápr. 8. 78. sz. 9. [A kritikus Németh Lászlóról]
1679. [Lendvai István] Nomád: Nomád levele a „népi” hosszúnapról. = Magyar Nemzet aug. 8. 179. sz. 4. [A Móricz Zsigmond Rózsa Sándor c. regényét ért bírálatokról. Németh Lászlót is támadja.]
1680. [Lendvai István] Nomád: Nomád levele egy ajándékról. = Magyar Nemzet febr. 6. 29. sz. 4. [A Cseresnyés c. dráma jogának a hódmezővásárhelyi tanyai internátusra való átruházásról]
1681. [Lendvai István] Nomád: Nomád levele „mélymagyarok”-ról. = Magyar Nemzet jan. 11. 8. sz. 4.
1682. Oláh György: Czukoréktól Cseresnyésig. = Egyedül Vagyunk 2. sz. 1.
1683. Parajdi Incze Lajos: Németh László, a magyar vigyázó. = Ellenzék jan. 17. 13. sz. 7.
1684. Rédey Tivadar: Jelentés az 1942. évi Vojnits-jutalomról. Egy év magyar dráma termése. = Akadémiai Értesítő jún.–dec., 243–252. [Többek között a Cseresnyés c. drámát is értékeli]
1685. Sőtér István: Az utolsó kísérlet. Németh László regényciklusa. = Magyar Csillag márc. 1. 3. sz. 157–160. [Kocsik szeptemberben, Alsóvárosi búcsú, Szerdai fogadónap, A másik mester – Ua. 2633.]
1686. Sőtér István: Németh László tanulmányai. = Magyar Csillag nov. 15. 12. sz. 344–350. [Készülődés, A minőség forradalma, Kisebbségben – Ua. 2635.]
1687. Szabó László: Felhívás a vitéz Horváth István irodalmi és tudományos nagydíj megteremtésére. = Új Európa dec., 628–637. [Többek között Németh Lászlót is javasolja a tanácsba.]
1688. [Szíj Gábor] (szíj): A Vojnits-díjról és a mellőzött Cseresnyés-ről. = Magyar Út nov. 5. 41. sz. 2.
1689. Szilády Zoltán: Joó Tibor szerencséje. = Magyar Út márc. 12. 11. sz. 2. [A Németh László és Karácsony Sándor elleni támadásról]
1690. Veres Péter: Németh László. = Sorsunk ápr.–máj., 3. sz. 182–190.
1691. A népi irodalom elleni hajszának… = Független Magyarország aug. 3. 31. sz. 4. [Németh László Móricz Zsigmond s a betyárok c. cikkéről – L. 623.]
1692. A neves olasz kiadóvállalat… = Nemzetőr jan. 23. 4. sz. 5. [A Gyász c. regény kiadását tervezi.]
1693. Az Egyesületközi Együttműködés (EKE) beadványa a Sajtókamara elnökségéhez. = Magyar Élet jún., 6. sz. 15–16. [Említi a Németh Lászlót ért támadásokat.]
1694. Az egyetemi ifjúság márciusi estje. = Szegedi Napló márc. 15. 61. sz. 8. [Németh László A magyar szellem három parancsa és Az értelmiségi ember hivatásáról c. előadásaival vett részt.]
1695. Cseresnyés Mihály válaszol Németh Lászlónak. = Független Magyarország jan. 26. 4. sz. 5. [Lehotay Árpád a Cseresnyésről]
1696. Él az örök magyar szellem! = Magyar Élet jún., 6. sz. 1., 5–8. [Az Egyesületközi Együttműködés ünnepi estjén felolvasták Németh László Széchenyi halála c. írását]
1697. Gondolatok a szárszói népi konferenciáról. = Református Diákmozgalom aug., 12. sz. 5–6. [Németh László előadásáról is]
1698. Ha nem tudnánk… = Magyar Út máj. 28. 22. sz. 2. [A Népszava támadásáról Németh László és Kodolányi János ellen]
1699. Hályogos irodalomszemlélet. Jóízű szemelvények a „Kongreganista Vezető” című körlevélből. = Magyar Út ápr. 23. 17. sz. 3. [Többek között Németh Lászlót is idézik]
1700. Meghajlás helyett – vádaskodás! = Új Magyarság jan. 23. 18. sz. 8. [Németh László Meghajlás helyett c. írásáról – L. 620.]
1701. Megjelent Németh László Cseresnyése. = Tiszántúl máj. 17. 111. sz. 6.
1702. Nagy sikere volt az Ady Társaság könyvnapi estjének. = Tiszántúl máj. 31. 122. sz. 4. [Németh László is részt vett]
1703. Németh Antal válaszol Németh László vádjaira a Cseresnyés-ügyben. = Független Magyarország febr. 16. 7. sz. 5.
1704. Németh László… = Fiatal Magyarság okt. 29. 44. sz. 176. [Újra indítja a Tanut]
1705. Németh László a könyvnapon két művel szerepel. = Nemzetőr máj. 22. 21. sz. 5. [Széchenyi és Kisebbségben]
1706. Németh László az egyetemi ifjúság márciusi estjén. = Délmagyarország márc. 15. 61. sz. 8.
1707. Németh László előadásai a szegedi egyetemi ifjúságnak. = Tiszántúl márc. 17. 62. sz. 5. [Két előadást tartott A magyar szellem háborúja és Az értelmiség önérzete címmel]
1708. Németh László és Balla Péter Szegeden. = Szegedi Napló márc. 14. 60. sz. 6.
1709. Németh László és Karácsony Sándor a debreceni könyvnapon. A debreceni Ady Társaság ünnepélye a Déri-múzeumban. = Tiszántúl máj. 30. 121. sz. 4.
1710. Németh László március 14-én Szegeden… = Nemzetőr márc. 13. 11. sz. 5. [14-én Szegeden, 15-én a pesti Vigadóban beszél a márciusi ünnepen.]
1711. Németh László Szegeden. = Tiszántúl márc. 12. 58. sz. 5. [Az egyetemi ifjúság estjén 14-én]
1712. Németh László új darabjának szerzői joga a vásárhelyi tanyai internátusé. = Délmagyarország febr. 4. 27. sz. 6.

1943

1713. Balogh László: Németh László, a tanulmányíró. = Termés Tél. 99–108. [A Készülődés, A minőség forradalma, a Kisebbségben és a Széchenyi c. kötetekről]
1714. [Bözödi György] (B. Gy.): Harminc magyar író és négyszáz munkás vett részt a balatonszárszói találkozón. = Székely Szó szept. 3. 5. [Németh László előadásáról is]
1715. (e. t.): A politikus kertész. = Népszava júl. 11. 154. sz. 15. [Németh László társadalom-szemléletének bírálata]
1716. [Erdei Ferenc]: [Vitazáró beszéd a szárszói konferencián]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet. 79–82.
1717. Ferdinánd István: Németh László útján. = Nyugati Őrszem ápr., 14–15.
1718. Ficzay Dénes: Szabó Dezső – Németh László. = Ifjú Erdély febr., 2. sz. 24–25. [Fényképpel]
1719. f-s: A munkásértelmiség problémája. = Népszava febr. 10. 32. sz. 5. [Németh László Népi író c. tanulmányáról – L. 659.]
1720. G. Z.: Akiknek már nem kell az ölelés. = Egyedül Vagyunk dec. 3. 25. sz. 3. [Németh Lászlóról és Kodolányi Jánosról]
1721. Hartyányi István: Hosszú vagy rövid ifjúság? = Magyar Út febr. 11. 6. sz. 1–2. [Németh László Tartsd magad c. cikkére – L. 664.]
1722. Ijjas Antal: A népiség a mai magyar szépirodalomban. = Vigilia júl., 271–275.; aug., 294–301. [A magyar népiség Németh László tanulmányaiban]
1723. Illyés Gyula: Németh László Debrecenben. = Magyar Csillag máj. 15. 10. sz. 613–614.; Fiatal Magyarság máj. 27. 21. sz. 4.
1724. Jócsik Lajos: Szárszó, 1943. = Sorsunk okt., 10. sz. 792–793. [Németh László előadásáról is – Ua. 2959.]
1725. Juhász Géza: A minőség forradalma. = J. G.: Népi írók. Bp., Magyar Élet. 69–77.
1726. Katona Jenő: A népiesség alkonya. = Magyar Nemzet dec. 19. 287. sz. 7–8. – Ua. 1775.
1727. Kondor Imre: A Tanu írója. = Magyar Út jan. 28. 4. sz. 5–6.
1728. Kondor Imre: Németh László. = Pro Christo febr., 2. sz. 7–8.; márc., 3. sz. 7–8.
1729. Kovács Imre: Ifjúsági Parlament a Balaton partján. = Híd [Bp.] okt. 1. 19. sz. 9–11. [Németh László előadásáról is; fényképekkel – Ua. 2963.]
1730. Kovács Imre: Irodalom és politika. = Magyar Nemzet máj. 30. 122. sz. 7. [A Bocskay-kertbe vonult Németh Lászlóról]
1731. Kristó Nagy István: Az értelmiségi ifjúság szervezkedéséről. = Szegedi Híd ápr., 1–2. [Németh László Tartsd magad c. cikkéről – L. 664. ]
1732. László István: Népművelés. = Sorsunk aug., 8. sz. 630–633. [Móricz Zsigmond és Németh László népfőiskolájáról]
1733. Marosán György: Nyílt levél Nagy István íróhoz. = Népszava febr. 7. 30. sz. 13. [Nagy István Németh László szocializmusa c. cikkéhez kapcsolódik]
1734. Nagy István: Ami kiderült egy népi konferencián. = Mérték. Bp., Munkásírók kiadása. 43–54. [A balatonszárszói konferenciáról]
1735. [Nagy István]: [Hozzászólás Németh László előadásához]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet. 57–60.
1736. Nagy István: Németh László szocializmusa. = Népszava jan. 17. 13. sz. 7. [Németh László Egy kis szociológia c. cikkének bírálata]
1737. Nagy Tibor: A debreceni egyetem… = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 4. [Németh László pályázatát támadó cikk]
1738. Nagy Tibor: Nem tetszik a… = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 3. [Németh László debreceni professzorságáról]
1739. Pálfi István: Egy napihír margójára. – Németh László Debrecen határában népfőiskolát alapít. = Fiatal Magyarság jún. 3. 22. sz. 3–4.
1740. Pálóczi Horváth Lajos: Tojástánc a szocializmus körül. = Magyar Élet nov. 11. sz. 2–5. [Németh László szocialista nézeteiről]
1741. -si.: A balatonszárszói megbeszélések. = Ifjú Erdély szept. 140.
1742. Szász Károly–Eckhardt Sándor: Jelentés a Kőrössy Flóra-jutalom odaítéléséről. = Akadémiai Értesítő jan.–máj., 70–73. [A Kisebbségben c. tanulmányt elmarasztalja.]
1743. „Szentesi”: Tudós debreceni professzortól… = Magyar Élet febr., 2. sz. 17. [Németh László debreceni professzorságáról]
1744. [Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Miért nem fogadta meg Tüdős Klára Németh László tanácsát? = Magyar Út dec. 30. 52. sz. 6. [Tüdős Klára Fény és árnyék c. filmjéről]
1745. [Veres Péter]: [Hozzászólás Németh László előadásához]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet. 55-57.
1746. A „Cseresnyés” szerzője népfőiskolát akar létesíteni. = Fiatal Magyarság máj. 20. 20. sz. 2.
1747. A Jelenkor támadása Németh László ellen a debreceni egyetem magyar tanszékének ügyében. = Magyar Út jan. 21. 3. sz. 2. [ – L. 1737. ]
1748. A Ref. Kör fiataljainak nagysikerű Németh László-estje. = Nagyvárad máj. 17. 110. sz. 5.
1749. Bemutatják Helsinkiben a Bánk bánt. = Magyar Út okt. 21. 39–42. sz. 2. [A Villámfénynél c. drámát is tervezik.]
1750. Egy nagynevű írónk, színpadi hősét követve, elvonul a világtól. Németh László tanyát vett Debrecen mellett, ott alapít népfőiskolát. = Egyedül Vagyunk máj. 7. 10. sz. 13.
1751. Egyik „népi” folyóirat lapjain újra megszólalt Németh László. = Jelenkor nov. 1. 21. sz. 3–4.
1752. „Él az örök magyar szellem!” = Fiatal Magyarság máj. 20. 20. sz. 3. [Az Egyesületközi Együttműködés irodalmi estje május 31-én az Operában, Németh László is előad]
1753. Gulyás Pál elmondja, mi hozta Németh Lászlót a Bocskay-kertbe. = Debreczen máj. 23. 116. sz. 5. [Interjú]
1754. Harsányi Zsolt ponyva-peréről. = Magyar Út jan. 21. 3. sz. 2. [Melyben Németh László szakértő]
1755. Irodalmi-est. = Debreczen jún. 5. 126. sz. 4. [Németh László Gulyás Pálról beszélt a Déri Múzeumban a könyvnapon.]
1756. Izgalmas irodalmi per… = Magyar Út jan. 14. 2. sz. 3. [A Juhász Géza–Harsányi Zsolt-ponyvaperről, melyben Németh Lászlót szakértőnek kérték fel.]
1757. Kerecsényi Dezső lett a debreceni egyetemen a magyar irodalomtörténeti tanszék tanára, melyet Németh László is megpályázott. = Magyar Út szept. 2. 34–35. sz. 2.
1758. Kétféle ifjúság. = Reggeli Magyarország febr. 7. 30. sz. 5. [Németh László Tartsd magad c. cikkéről – L. 664.]
1759. Kézfogás helyett, avagy a csatlakozás illemtana. = Népszava nov. 17. 260. sz. 5. [A szocializmushoz csatlakozni akaró írók, többek között Németh László és Kodolányi János bírálata]
1760. Kik tartják időszerűnek a magyar sorskérdéseket és kik hallgatnak róluk? = Székely Szó szept. 30. 7. [A Termés körkérdései. Németh László is válaszolt.]
1761. Marosán György sütőmunkás írja… = Jelenkor márc. 1. 5. sz. 3. [Németh Lászlóról és Nagy Istvánról]
1762. Németh László a Református Kör fiataljainak előadásán. = Nagyvárad máj. 6. 101. sz. 5. [Máj. 15-i előadásáról]
1763. Németh László… megpályázta… a debreceni egyetem irodalmi tanszékét… = Független Magyarország máj. 17. 20. sz. 4.
1764. Németh László nyugdíjba ment. = Független Magyarország máj. 3. 18. sz. 4.
1765. Németh László ügyében írja Illyés Gyula… = Magyar Út máj. 27. 21. sz. 8. – L. 1723.
1766. Ponyvaíró-e Harsányi Zsolt? = Magyar Út jan. 28. 4. sz. 1–2. [A perben Németh László felkért szakértő]
1767. Szabó Dezső kapta a Magyar Irodalompártoló Társaság tízezerpengős nagydíját. = Magyar Nemzet dec. 14. 282. sz. 7. [Németh László is díjazott]
1768. Szombaton este 7 órakor tartja előadását Németh László a Ref. Kultúrpalota dísztermében. = Nagyvárad máj. 14. 108. sz. 4. [Nagyváradi beszéd]

1944

1769. Bellér Béla: A „harmincévesek” Közép-Európája. = Új Élet febr., 2. sz. 40–42. [Németh László Közép-Európa koncepciójáról is]
1770. Diósy Kornél: Ady-teológia? = Magyar Kultúra okt. 20. 20. sz. 92–94. [Többek között A minőség forradalma c. kötetről]
1771. Fábián István: Die ungarische Essay-Literatur der Gegenwart. = Ungarn 73–79. [Németh Lászlóról és a Tanuról is]
1772. Gombos Gyula: Nyilatkozat. = Magyar Út márc. 23. 12. sz. 2. [Az Amiről csak hatszáz ember tud c. cikket visszavonja. – L. 1779.]
1773. -i -s: Mai jegyzetek. = Magyar Kultúrszemle febr. 15. 26. [A hónap Ady-irodalmát ismerteti, többek közt Németh László Ady ünnepére c. tanulmányát is. – L. 669. ]
1774. Kákonyi István: A putritól az ONCSA-házig. = Népünk máj., 4. sz. 23–25. [Veres Péter és Németh László faluterveivel vitázik]
1775. Katona Jenő: A népiesség alkonya. = Jelenkor febr. 1. 3. sz. 1–2. – Ua. 1726.
1776. Kristó Nagy István: Magyarság hibáiról… = Magyar Múzsa 15. sz. 366–369. [Kisebbségeinkről, Németh László és Karácsony Sándor elméletről]
1777. Szende Aladár: Szárszó: peripatétikus iskola vagy politikai propagandatábor? = Magyar Élet febr., 2. sz. 28–29. [A harmadik oldalról]
1778. Vatai László: Üdvösség és reformáció. Németh László. = Magyar Élet szept., 9. sz. 1–7.
1779. Amiről csak hatszáz ember tud. Mit mondott és hogy viselkedett Kovács Imre a szárszói konferencián? = Magyar Út febr. 17. 7. sz. 5. [Kovács Imre Ifjúsági Parlament a Balaton partján c. cikkére – L. 1729. ]
1780. Bizonyos álmélkodással olvassuk… = Jelenkor márc. 1. 5. sz. 3. [A népies ill. népieskedő írókról, köztük Németh Lászlóról]
1781. Kovács Imre válasza a „Nemzeti Újságnak”. = Magyar Nemzet febr. 27. 47. sz. 11. [Németh László szárszói beszédéről; válasz a Mi volt a vihart keltő nyári Szárszó-szátyárkodás? c. írásra – L. 1783. ]
1782. Mi történt a szárszói konferencián? = Egyedül Vagyunk jan. 28. 2. sz. 7–8.; Szárszó 1943. Bp., 1983. Kossuth. 379–384. [Németh Lászlónak a marxistákkal való kapcsolatáról is]
1783. Mi volt a vihart keltő nyári Szárszó-szátyárkodás? = Nemzeti Újság febr. 25. 45. sz. 7. [Németh László marxistaellenes felszólalása]
1784. Mit mondott a „harmadik oldal” Balatonszárszón? = Magyar Út febr. 17. 7. sz. 3–4. [Kodolányi János, Németh László, Féja Géza, Szabédi László, Gombos Gyula felszólalásai]
1785. Színházi Figyelő. = Népünk febr., 1. sz. 27–28. [Németh László színházi kritikáiról]

1945

1786. Horváth Zoltán: Tiszta vizet a pohárba! = Népszava dec. 8. 245. sz. 1–2. [Az írók szerepléséről, igazoltatásáról, többek között Németh Lászlóról]
1787. Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = L. Gy.: Írástudók felelőssége. Bp., Szikra. 124–144. – Ua. 1638., 2114.
1788. Veres Péter: Németh László: Magyarok Romániában. = V. P.: A válság éveiből. Bp., Sarló. 167–176.
1789. Németh László az ismert magyar író… = Vásárhely Népe aug. 30. 2. [Hódmezővásárhelyi letelepedési szándékáról]

1946

1790. Bíró Tibor: Intés Zsolt Bélának. = Független Ifjúság márc. 28. 10. sz. 2. [Zsolt Béla Veres Péter és Németh László elleni támadásáról]
1791. Faragó László: Epilogos. = F. L.: Írástudók árulása – írástudók helytállása. Bp., Népszava. 107–115. [Többek között Németh Lászlóról is]
1792. [Gaál Gábor] G. G.: Újra megindult a Válasz. = Utunk nov. 23. 12. sz. 5. [Németh Lászlóról is]
1793. [Gogolák Lajos] Árgus: Németh László visszatér… = Haladás aug. 15. 31. sz. 10. [Visszatér az irodalmi életbe]
1794. Király István: Németh László. = Valóság okt., 10. sz. 7–18.
– Ua. 2413.
1795. Kósa János: Magyar állami írók… = Haladás jún. 19. 23. sz. 5. [Németh László, Kodolányi János, Sinka István, Féja Géza ]
1796. Lukács György: A magyar irodalom egysége. = Forum szept., 1. sz. 1–16. [Németh László harmadik út-elméletéről]
1797. Lukács György: Népi írók a mérlegen. Bp., Szikra. 3–27. [Előadás 1946. márc. 2-án az MKP Politikai Akadémiáján – Ua., 1818., 1851., 2113.]
1798. Rónai Mihály András: Búcsú Zelk Zoltántól. = Haladás ápr. 20. 14. sz. 8. [A Németh László új szezonja elé c. cikke kapcsán kialakult vitához – L. 1800.]
1799. Rónai Mihály András: Egy cinkosság felmondása. Válasz a „Szabad Szó”-nak és a „Szabadság”-nak. = Haladás ápr. 11. 13. sz. 6. [A Németh László új szezonja elé c. cikkének visszhangjáról – L. 1800.]
1800. Rónai Mihály András: Németh László új szezonja elé. = Haladás márc. 21. 10. sz. 6.
1801. Szalay János: Gyorsabban a rehabilitációval! = Alföldi Újság júl. 18. 2. [Bóka László Németh László elleni támadásáról]
1802. Zelk Zoltán: Hozzászólás. = Szabadság márc. 29. 72. sz. 2. [Rónai Mihály András Németh László új szezonja elé c. cikkére – L. 1800.]
1803. Az ítélkező költő. = Esti Szabad Szó márc. 27. 67. sz. 3. [Rónai Mihály András Németh László új szezonja elé c. cikkére – L. 1800.]
1804. Illyés Gyula érdekes nyilatkozata a debreceni írókongresszusról. = Esti Szabad Szó júl. 6. 146. sz. 3. [Németh Lászlóról is. Lukács György bejelentette, hogy Major Tamás darabot kért Németh Lászlótól.]
1805. Németh László és az értelmiségi ifjúság. = Ifjúság ápr. 21. 15. sz. 2.
1806. Nincs haladás… = Független Ifjúság Húsvét. 13. sz. 2. [A Haladásban Rónai Mihály András támadja Németh Lászlót. – L. 1800.]
1807. Taníthat-e az író? = Vásárhelyi Független Újság aug. 27. 4.

1947

1808. Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. = Válasz febr., 2. sz. 176–183. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről és a Kisebbségben c. írásban kifejtett nézetekről – Ua. 3159.]
1809. Bóka László: A megdicsőült író. = Haladás jan. 30. 5. sz. 5.
1810. Dénes Béla: Antiszemitizmus a magyar irodalomban. = Új Élet máj. 8. 19. sz. 10. [A népi írók viszonya a zsidósághoz, megemlíti Németh Lászlót is]
1811. Erdei Ferenc: Az összeesküvők politikája és a harmadik út ideológiája. = Forum 2. sz. 93–104. [Németh László ideológiáját felhasználta a jobboldal]
1812. Fábián István: Európa-szemléletünk alakulása. = Sorsunk febr., 2. sz. 91–99. [Illyés Gyuláról és Németh Lászlóról]
1813. Faludy György: Az elsikkasztott történelem. = Népszava okt. 26. 245. sz. 13. [Többek között Németh László történelemszemléletéről; vita Sőtér Istvánnal]
1814. Gulyás Pál: Mély magyarság. = Puszták Népe márc., 1. sz. 29–34. [Németh László magyarságtudatáról]
1815. Gyárfás Miklós: Vidéki kultúrnap. = Haladás okt. 23. 43. sz. 15. [Hódmezővásárhelyről ír. Németh Lászlót is említi.]
1816. Horváth Márton: Illyés és Zsolt. = Szabad Nép ápr. 13. 83. sz. 6. 167–171. [Zsolt Béla Illyés Gyula és Németh László ellen írt cikkéről, a két író politikai megitélése – Ua. 1853.]
1817. Kardos Pál: A debreceni Ady Társaság húszéves története. (1927–1947). = Vándortűz nov., 6. sz. 92–104. [Németh László kapcsolata a társasággal – Ua. 2555.]
1818. Lukács György: Népi írók mérlegen. = L. Gy.: Irodalom és demokrácia. Bp., Szikra. 86–110. – Ua. 1797., 1851., 2113.
1819. [Moldvay Győző] (m. gy.): Németh László beszélt a leánygimnázium ballagásán. = Vásárhelyi Független Újság máj. 13. 2.
1820. Révai József: Az összeesküvés tanulságai. = Társadalmi Szemle márc., 3. sz. 161–168. [Előadás febr. 19-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermében, a „harmadik utas” ideológia politikai következményeiről]
1821. Révai József: Harmadik út? = Szabad Nép dec. 14. 285. sz. 1.
1822. Sipos Gyula: A bajtársi egyesületektől az összeesküvésig. = Valóság márc., 3. sz. 161–170. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről]
1823. Sőtér István: Testvértelen nemzedék. = Magyarok okt., 10. sz. 669–676.
1824. Szende Aladár: Németh László színházáról. = Diárium 39. [A Széchenyi, az Erzsébet-nap és a Pusztuló magyarok c. drámáiról]
1825. Várnai Dániel: Tiszteletteljes, őszinte hozzászólás az irodalmi egység újra fölvetett kérdéséhez. = Népszava okt. 12. 233. sz. 7. [Németh László irodalmi tevékenységének bírálata]
1826. Veres Péter: Öreg nép-e a magyar? = V. P.: Húsz év. Bp., Misztótfalusi. 236–250. [Németh László Magyarok Romániában c. írása kapcsán]
1827. Zsolt Béla: Bort csak szőlőből… = Haladás jan. 30. 5. sz. 1. [Veres Péter és Németh László nézeteiről]
1828. Zsolt Béla: Érdekes találkozó. = Haladás ápr. 10. 15. sz. 1–2. [Illyés Gyula, Németh László, Révai József és Lukács György beszélgetése]
1829. Zsolt Béla: Nem játék… = Haladás ápr. 17. 16. sz. 1. [Válasz Horváth Mártonnak a népi írókról szóló írására – L. 1816.]
1830. Az összeesküvők… = Szabad Szó jan. 30. 25. sz. 3. [A Kis Újságnak az összeesküvőkről és Németh Lászlóról írt cikkéről]
1831. Debrecenben megnyílt a második téli parasztegyetem. = Szabad Szó jan. 9. 6. sz. 4. [Németh László is előadó]
1832. Érdekes találkozás… = Szabad Szó márc. 28. 72. sz. 3. [Illyés Gyula, Németh László, Révai József és Lukács György megbeszélése]
1833. Ez is harcmodor… = Szabad Szó febr. 1. 27. sz. 4. [A Kis Újságnak az összeesküvés kapcsán Németh Lászlót emlegető írásairól]
1834. Meglepő a Kis Újság hangja a Szabad Szó munkatársának. = Kis Újság jan. 31. 25. sz. 2. [Az összeesküvőkről és Németh Lászlóról]
1835. Mélymagyar… = Szabad Szó jan. 25. 21. sz. 2. [A Németh Lászlóval kapcsolatos vitákhoz]
1836. Mélymagyar és hígmagyar. = Kis Újság jan. 30. 24. sz. 5. [Az összeesküvőkről és Németh László történelem szemléletéről]
1837. Nem tagadjuk, … = Kis Újság ápr. 15. 85. sz. 2. [Illyés Gyula, Lukács György, Révai József, Németh László találkozójáról]
1838. Németh László szelleme… = Népszava jan. 24. 19. sz. 3. [Németh László ideológiájának politikai következményei]
1839. Révai József és Németh László találkozása. = Vásárhely Népe ápr. 1. 74. sz. 2. [Révai József, Illyés Gyula, Lukács György és Németh László találkozott.]

1948

1840. Hegedűs Géza: Népi irodalom, urbánus irodalom. = Magyarok febr., 2. sz. 107–111. [Németh László és a német szellemtörténeti irányzat kapcsolatáról is]
1841. Kanyar József: Berzsenyi-emlékünnep Kaposváron és Niklán. = Válasz máj.–jún., 5–6. sz. 457. [Az 1948. máj. 8-i ünnepi ülésen Németh László Berzsenyi Dánielről adott elő]
1842. Keszi Imre: A sziget ostroma. = K. I.: A sziget ostroma. Bp., Dante. 11–24. [Többek között Németh László romantikus antikapitalizmusáról]
1843. Király István: Berzsenyi ürügyén. = Forum júl., 7. sz. 566–568. [Németh Lászlónak a Berzsenyi Társaságban elhangzott beszédével kapcsolatban – Ua. 2412.]
1844. Komlós Aladár: József Attila és kritikusai. = Magyarok jan., 1. sz. 2–12. [Németh László kritikájáról is]
1845. Lukács György: A népi irodalom múltja és jelene. = Valóság febr., 2. sz. 88–102.; L. Gy.: Új magyar kultúráért. Bp., Szikra. 107–126. [Többek között az Iszony c. regény bírálata]
1846. [Simonka György] S. Gy.: Tündöklő gondolatok, ragyogó mondatok Németh László tanulmányából… = Független Újság [Hódmezővásárhely] nov. 28. 3. [Az Összefoglaló a nyolcadikban c. tanulmányról – L. 691.]
1847. Vajda Endre: Németh László. = Irodalmi Diáknaptár 1948. Bp., Magyar Művészeti Tanács 80–81.
1848. A Berzsenyi Társaság díszülése. = Somogyi Hírek máj. 11. 106. sz. 2. [Máj. 8-án. Németh László Berzsenyi tanulmányát olvasta fel.]
1849. Hódmezővásárhelyen megalakult a Munkás Kultúrszövetség. = Vásárhely Népe ápr. 10. 4. [Németh László az intéző bizottság tagja]

1949

1850. Dénes Magda: Az új magyar pedagógia útján. = Magyar Pedagógia dec. 87–93. [Támadja Illyés Gyulát, Karácsony Sándort, Németh Lászlót.]
1851. Lukács György: Népi írók a mérlegen. = L. Gy.: Irodalom és demokrácia. Bp., Szikra. 86–110. – Ua. 1797., 1818., 2113.

1950

1852. Horváth Márton: A „Válasz” köre. = H. M.: Lobogónk: Petőfi. Bp., Szikra. 156–166. [Németh László szerepéről is]
1853. Horváth Márton: Illyés és Zsolt. = H. M.: Lobogónk: Petőfi. Bp., Szikra. 167–171. – Ua. 1816.
1854. Horváth Márton: Magyar irodalom – szovjet irodalom. = Csillag márc., 1–13. [Beszéd az MDP Politikai Akadémiáján többek között Németh Lászlóról mint ellenséges íróról]
1855. Reményi, Joseph: László Németh, hungarian writer and reformer. = The Personalist okt., 4. sz. 380–389.

1952

1856. Enczi Endre: Min dolgoznak a magyar írók? = Irodalmi Újság júl. 17. 15. sz. 2. [Németh László a Hória és Kloska c. művén]
1857. Kiosztották az 1952. évi irodalmi és művészeti díjakat. = Magyar Nemzet ápr. 4. 80. sz. 7. [Németh László József Attila-díjat kapott a Karenina Anna fordításáért.]
1858. Vita a műfordítás kérdéseiről. Németh László előadása. = Irodalmi Újság máj. 8. 10. sz. 2. [Ápr. 24-én az Írószövetségben]

1954

1859. Juhász Géza: A népi írók. = Építünk 4. sz. 75–89. [Az Irodalomtörténeti Társaságban nov. 15-én elhangzott előadás szövege; többek között Németh Lászlóról]

1955

1860. Albert Gábor: A Galileiről. = Dunántúl nov., 11. sz. 77–84.
1861. Hermann István: Egy nemzedék önleszámolása. Németh László Galileijét olvasva. = Csillag nov., 11. sz. 2314–2321.
1862. Kiss Gyula: Németh László tíz éve. = Széphalom márc., 1. sz. 95–98.
1863. Veres Péter: Németh László: Galilei. = V. P.: Közös gondjainkról. Bp., Magvető. 52–55.

1956

1864. Németh László „Égető Eszter” c. regénye… = Irodalmi Újság szept. 22. 38. sz. 10.
1865. Új vezetőséget választott az Írószövetség. = Művelt Nép szept. 23. 39. sz. 1. [Németh László az elnökség tagja]

1957

1866. Dersi Tamás: Hódmezővásárhely gimnáziumának ajándékozta Németh László a Kossuth-díj pénzösszegét. = Esti Hírlap ápr. 3. 78. sz. 2.
1867. Forgács László: Eszmetörténet és történelem. Megjegyzések Németh László Égető Eszteréről. = Társadalmi Szemle aug.–szept., 4–5. sz. 72–87. – Ua. 2241.
1868. Gellért Oszkár: A dogmatizmus ellen. = Népszabadság márc. 31. 77. sz. 12. [A Galilei c. drámáról]
1869. Gellért Oszkár: Csak termékeny vita lehet a kivezető út… = Élet és Irodalom aug. 16. 12. sz. 3. [Az írók szerepéről; példákkal Németh László drámaírásáról és drámáiról]
1870. Gellért Oszkár: Nyílt levél a hallgatag magyar írókhoz. = Népszabadság jan. 31. 26. sz. 6. [Találkozásukról a Galilei bemutatóján, 1956. okt. 20-án]
1871. Illés Béla: Néhány megjegyzés könyvkiadóink terveihez. = Népszabadság jan. 29. 24. sz. 4. [Többek között Németh László tanulmányairól]
1872. Kállai Gyula: Válasz az értelmiség néhány kérdésére. = Népszabadság okt. 6. 236. sz. 5–6. [A Magyar Szocialista Munkáspárt viszonya Németh Lászlóhoz 1956 után]
1873. Kardos György: Vívódók. = Kisalföld máj. 30. 124. sz. 2. [A Széchenyi-drámának a műsorról való levételéről]
1874. Kerényi Grácia: O dramach historycznych László Németha. = Źycie Literackie (Krakow) 15. sz.
1875. Kis Tamás: Kortárs. Új irodalmi folyóiratunk első számáról. = Élet és Irodalom szept. 27. 15. sz. 2. [Németh László Magyar műhely c. tanulmányáról is – L. 271.]
1876. Kutasi Kovács Lajos: Könyvtől – könyvig. = Délamerikai Magyar Hírlap jún. 16. 7. [Németh Lászlóról is]
1877. Kutasi Kovács Lajos: Olvasás közben. = Délamerikai Magyar Hírlap márc. 17. 7., márc. 24. 7. [Németh László A minőség forradalma c. könyvéről]
1878. Lékay Ottó: Németh László. = A Könyvtáros júl., 2. sz. 135–136.; Könyvbarát júl.,2. sz. 23–24.
1879. Márton László: Ismét Mezőberényben? – Gondolatok Németh László történelmi drámáiról. = Irodalmi Újság jún. 1. 2. sz. 7.
1880. Pándi Pál: Petőfi és Arany. Adalékok egy irodalmi párhuzam történetéhez. = Élet és Irodalom okt. 25. 17. sz. 4–5. [Németh László Petőfi- és Arany-értelmezéséről is]
1881. Pesti G. László: Írók szövetsége, ahol az irodalom kérdései réges-rég háttérbe szorultak. = Népszabadság febr. 3. 29. sz. 12–13. [Németh László a forradalomról]
1882. Sós Endre: Három kis vázlat három szerzőről. = Pesti Műsor máj. 10. 14. sz. 10. [Németh László, Kodolányi János, Hubay Miklós]
1883. Szabó György: Helyünk a világban. = Élet és Irodalom dec. 13. 24. sz. 3. [Gondolatok Németh László Magyar műhely c. tanulmányával kapcsolatban – L. 721.]
1884. Togliatti, Palmiro: „Irodalmi Újság”. A magyarországi események dokumentumai. = Nemzetközi Szemle máj., 5. sz. 28–40. [Németh László Emelkedő nemzet c. írásáról – L. 717.]
1885. 1957. évi irodalmi Kossuth-díjasok. = Élet és Irodalom márc. 15., 1. sz. 1. [Németh László fényképével]
1886. Németh László… = Magyar Hírlap [New York] aug. 18. 54. sz. 5.
1887. Palmiro Togliatti cikke az Irodalmi Újságról és az írók szerepéről a magyarországi eseményekben. = Népszabadság ápr. 14. 88. sz. 8–9., ápr. 16. 89. sz. 4–5. [Az Emelkedő nemzet c. cikk bírálata – L. 717.]
1888. Ünnepélyesen kiosztották az idei Kossuth-díjakat. = Népakarat [Népszava] márc. 15. 62. sz. 1–2. [Németh László az Égető Eszter és a Galilei c. műveiért]
1889. Vita az „Égető Eszter”-ről a TIT vásárhelyi estjén. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 28. 73. sz. 4.

1958

1890. Bellyei László: Irodalmunk nemzetközi rangjáról. = Jelenkor 1. sz. 90–94. [A népi írókról, többek között Németh Lászlóról]
1891. Csányi László: Németh László és a magyar irracionalizmus. = Tolna Megyei Népújság aug. 31. 205. sz. 4., szept. 7. 211. sz. 4.
1892. Diószegi András: A „népi” írók nacionalizmusáról. = Kortárs szept., 9. sz. 373–383. [Németh Lászlóról is – L. 721.]
1893. Diószegi András: Két világ határán. Egy költőnemzedék problémái. = Kortárs máj., 5. sz. 754–767. [Polemizál Németh László Magyar műhely c. tanulmányával – L. 721.]
1894. Gellért Oszkár: A Nyugat novellapályázata. = G. O.: Egy író élete. 1. Bp., Bibliotheca. 492–495. [Az 1925-ös pályázatról, amelyen a Horváthné meghal c. novellával Németh László első díjat nyert.]
1895. Horváth Zsigmond: A „népiek” irodalomszemléletének néhány problémájáról. = Kortárs aug., 8. sz. 252–255. [Németh Lászlóról is]
1896. Kerékgyártó Elemér: Érvek és indulatok. Hozzászólás a „népi” írók vitájához. = Élet és Irodalom szept. 12. 37. sz. 5., szept. 19. 38. sz. 3. [Németh Lászlóról is]
1897. Kiss Lajos: Mai irodalmunk néhány kérdéséről. = Tiszatáj jan., 1. sz. 1–2. [Németh László műhelyelméletének bírálata. – Ua. 1923.]
1898. Klaniczay Tibor: A XX. századi népiességről. = Népszabadság szept. 16. 219. sz. 4. [Bírálja Németh Lászlót önkéntes visszavonulásáért]
1899. Koczkás Sándor: Valóság vagy utópia. Strófák a „Műhely”-ről s a kétféle közérzetről. = Kortárs júl., 7. sz. 118–124. [Vita Németh László Magyar műhely c. tanulmányával – L. 721.]
1900. Kovács Imre: A népi irodalom hőskora. = Új Látóhatár szept.–dec., 2–3. sz. 81–98. [Megemlíti Németh Lászlót is]
1901. Kutasi Kovács Lajos: Mély magyarság – jobb magyarság. = Délamerikai Magyar Hírlap jan. 12. 7. [Németh Lászlóról]
1902. Márkus László: Történész-vita a népiesek történetfelfogásának főbb kérdéseiről. = Magyar Tudomány okt., 10. sz. 439–441. [Németh László történetfelfogásáról is, valamint a történetírásra gyakorolt hatásáról]
1903. Molnár Erik: Irracionalizmus és ösztönösség. = Magyar Tudomány 10. sz. 409–411.; Kortárs okt., 10. sz. 569–571. [Németh László és Veres Péter világnézetének fontosabb vonásairól]
1904. K. Nagy Magda: Sziget vagy tenger? = Kortárs szept., 9. sz. 384–391. [Hozzászól a népi írókkal kapcsolatos vitához; Németh Lászlóról is]
1905. Pamlényi Ervin: Történelmünk kérdései – „népi” megvilágításban. = Magyar Nemzet szept. 23. 224. sz. 5. [Németh László történetfelfogásáról]
1906. Seres József: Népi írók, parasztság, értelmiség. = Kortárs dec., 12. sz. 887–894. [Néhány gondolat Németh Lászlóról is]
1907. Sőtér István: Irodalomtudományunk feladatai a népi írók vitájában. = Magyar Tudomány aug.–szept., 8–9. sz. 297–304. [Németh László ideológiájáról is]
1908. Cs. Szabó László: Azért is irodalom. = Katolikus Szemle [Róma] 3. sz. 115–119. [Többek között a magyarság szerepéről Kelet és Nyugat között Németh Lászlónál]
1909. Szabolcsi Gábor: A „magyar műhely” és a történelem parancsa. = Tiszatáj febr., 2. sz. 1. [Németh László koncepciójának bírálata – Ua. 1926.]
1910. [Szabolcsi Miklós] Sz. M.: Az Irodalomtörténeti Intézet vitája a „népi” írók kérdéséről. = Magyar Tudomány okt., 10. sz. 436–438. [Németh Lászlóról is]
1911. Vámos Ferenc: Magyar műhely – Bartók modell. = Kortárs szept., 9. sz. 392–401. [Németh László Magyar műhely c. tanulmányáról – L. 721.]
1912. A „népi” írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösségek állásfoglalása. = Társadalmi Szemle jún., 6. sz. 38–69.; Kortárs júl., 7. sz. 3–26. – Ua. 1955., 2254.
1913. Történészvita a „népi” írókról. = Századok 5–6. sz. 732–757. [A marxizmussal való szembenállásáról]

1959

1914. Barna László: Levél Németh Lászlóhoz. = Népszabadság okt. 29. 254. sz. 9.
1915. Hopp Lajos: Németh László és a „régi magyarság.” = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 287–306. [A régi magyar irodalomról vallott nézeteiről. Klny. is]
1916. Kiss Andor: Mezőszilastól – Moszkváig. (Németh László a Szovjetunióban.) = Fejér Megyei Hírlap okt. 28. 253. sz. 4.
1917. Móricz Zsigmond: Lehet-e parasztból író? = M. Zs.: Irodalomról, művészetről. 1924–1942. Bp., Szépirodalmi. 302–305. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra – L. 383., Ua. 1460., 2514.]
1918. Stil, André: Lazlo Nemeth en U. R. S. S. = L'Humanité okt. 31. 304. sz. 2.
1919. Szabó Zoltán: Szárszó. = Új Látóhatár jan.–febr., 1. sz. 9–15. [Az 1943-as konferenciáról, Németh László beszédéről]
1920. Szauder József: Németh László Berzsenyijéről. = Irodalomtörténet 1–4. sz. 212–214.
1921. * * *: Mérleg és kitekintés. = Kortárs ápr., 4. sz. 598–606. [A népi írókkal kapcsolatos vita záró írása; Németh Lászlóról is]

1960

1922. Gerskovics, Alekszej: A magyar irodalom Moszkvában. = Nagyvilág jan., 1. sz. 113–114. [Műveinek orosz kiadásáról és moszkvai útjáról]
1923. Kiss Lajos: Mai irodalmunk néhány kérdéséről. = K. L.: Élet és esztétika. Szeged, 7–19. [Németh Lászlóról is – Ua. 1897.]
1924. Kovács Imre: Németh László megkövetése. = Új Látóhatár márc.–ápr., 2. sz. 117–119. [Németh László politikai koncepciójáról]
1925. Sőtér István: Németh László, a tanulmányíró. = Irodalomtörténeti Közlemények 3. sz. 342–357.
1926. Szabolcsi Gábor: A „magyar műhely” és a történelem parancsa. = Sz. G.: Író és valóság. Szeged, Tiszatáj. 129–140. – Ua. 1909.
1927. Szabolcsi Gábor: Kritika és közvélemény. = Tiszatáj dec., 12. sz. 1–2. [Németh László Dürrenmatt-kritikájáról – L. 740.]
1928. Darvas József és Németh László új drámája, klasszikus színművek a Nemzeti és a Katona József Színház programján. Major Tamás nyilatkozata a jövő évad műsortervéről. = Népszabadság júl. 20. 171. sz. 9. [A két Bolyai c. drámáról]
1929. Irgalom címmel írt regényt Németh László. = Élet és Irodalom jan. 22. 4. sz. 11.
1930. Németh László… = Tájékoztató okt. 4. [Az Irgalom c. regény megjelenéséről]
1931. Tolsztoj az Egyetemi Színpadon. Németh László Kossuth-díjas író ünnepi beszédét mondja. = Ország Világ nov. 30. 48. sz. 5. [Fényképpel]
1932. Tolsztoj emlékestet tartottak… = Film, Színház, Muzsika nov. 25. 48. sz. 3. [Az Egyetemi Színpadon halála 50. évfordulóján. Németh László szereplésével. Fényképpel]
1933. Új műveken dolgoznak a magyar írók. = Magyar Nemzet jún. 26. 151. sz. 7. [Németh László Bolyai Jánosról ír 15 képből álló drámát.]

1961

1934. Benedek András: Németh László, a drámaíró. = Pesti Műsor ápr. 14–20. 15. sz. 9.
1935. Környei Elek: A két Bolyai és a két Eötvös. = Magyar Nemzet máj. 10. 109. sz. 7. [A két Bolyai c. dráma kapcsán]
1936. Mód Aladár: A harmadik út és Németh László útja. = Valóság máj., 5. sz. 16–34.
– Ua. 2050.
1937. Ruffy Péter: Bolyai János dédunokájánál. Egy pécsi délután. = Magyar Nemzet máj. 17. 115. sz. 5. [A két Bolyai c. dráma előadásáról is]
1938. [Szabolcsi Miklós] Sz. M.: Németh László hatvan éves. = Élet és Irodalom ápr. 21. 16. sz. 2. [Ferenczy Béni rajzával]
1939. Kitüntetések. = Népszabadság ápr. 18. 92. sz. 10. [Németh Lászlót 60. születésnapján a Munka Érdemrenddel tüntették ki.]

1962

1940. Bohuniczky Szefi: A fiatal Németh László és környezete. = Jelenkor jún., 6. sz. 714–727.
1941. Császtvai István: Németh László pedagógiai nézetei. = Pedagógiai Szemle 2. sz. 121–130.
1942. Debreczeni Ferenc: Az összegezés kísérlete. (Németh László Égető Eszter regényéről.) 1. = Magyar Műhely nov.–dec., 3. sz. 31–40. [Folytatása L. 1960.]
1943. Géher István: Kísérletek egy kísérleti dramaturgiával. = Irodalomtörténet 3–4. sz. 430–438. [A két Bolyai c. drámáról]
1944. Gellért Oszkár: A 25 éves Nyugat ünnepe. = G. O.: Egy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 245–254. [Az 1932. jan. 10-i ünnepségről és Németh László szerepléséről is]
1945. Gellért Oszkár: „Kisebbségben.” = G. O.: Egy író élete 2. k. Bp., Gondolat. 576–579. [Babits Mihály Pajzzsal és dárdával és a Ki a magyar c. kritikáiról, melyeket Németh László Kisebbségben c. tanulmányáról írt. – L. 13.]
1946. Gellért Oszkár: Németh László tanulmányai az új nemzedékről. = G. O.: Egy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 229–238.
1947. Gellért Oszkár: Vita az új nemzedékről. = G. O.: Egy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 269–270. [Hevesi András Németh László polémiájáról]
1948. Gellért Oszkár: Vita Németh Lászlóval. = G. O.: Egy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 357–359. [A vitát Pap Károly Németh László és a Tanu c. cikke váltotta ki. – L. 134.]
1949. Kerényi Magda: Belátás és őrültség. = Új Látóhatár jan.–febr., 1. sz. 1–24. [Az Égető Eszter c. regényről]
1950. [Keresztury Dezső] K., D.: Theatre Review. = The New Hungarian Quarterly okt.–nov., 8. sz. 254–259. [A két Bolyai és Az Utazás c. drámáról]
1951. Kósa Gábor: Aminek nem szabad még egyszer előfordulnia. = Új Írás jan., 1. sz. 56. [Körössényi János Németh László-riportjáról]
1952. Cs. Szabó László: Az utazás. = Új Látóhatár júl.–aug., 4. sz. 320–326.
1953. Szabó Zoltán: Utas és külvilág. = Új Látóhatár júl.–aug., 4. sz. 303–320. [Az Utazás c. drámáról]
1954. [Tóth Pál, F.] T. P.: Bűvös szavak. = Petőfi Népe nov. 13. 265. sz. 5. [Németh László nem tudott elmenni Kecskemétre, egy írását küldte el.]
1955. Az MSZMP K. B. kulturális elméleti munkaközösségének állásfoglalása a „népi” írókról. = Pártdokumentumok az ideológiai és kulturális munkáról. Bp., Kossuth. 61–110. – Ua. 1912., 2254.
1956. Katona József születésének 171. évfordulóján. = Petőfi Népe nov. 10. 263. sz. 5. [Nov. 10-én az Új Írás-esten Németh László is szerepelt.]
1957. Magyar írók külföldön. Németh László. = Nagyvilág febr., 2. sz. 303. [Az Iszony német, finn, norvég, svéd, dán stb., a Galilei orosz, az Égető Eszter bulgár és szerb valamint A minőség forradalma német kiadásáról]

1963

1958. Bata Imre: A Válasz indulása. = Alföld nov., 11. sz. 59–67.; dec., 12. sz. 58–65. – Ua. 1978., 2579.
1959. Csák Gyula: Szellemsziget? Tűnődés Németh László Nagy családján. = Élet és Irodalom aug. 24. 34. sz. 8. [A Mai témák c. könyv kapcsán]
1960. Debreczeni Ferenc: Az összegzés kísérlete. (Németh László Égető Eszter c. regényéről.) 2. = Magyar Műhely 5. sz., júl–aug. 32–38. [Első része L. 1942.]
1961. Fáj Attila: Néhány szó minden leendő Galilei-drámához. = Irodalmi Újság nov. 15. 21. sz. 8. [Németh László Galilei-koncepciójának bírálata is]
1962. Fenyő Miksa: Mi bajom van Németh Lászlóval? = Irodalmi Újság márc. 1. 5. sz. 5–6. [Németh László és a Nyugat]
1963. Gondos Ernő: Újabb séta a szociográfia körül. = Tiszatáj nov., 11. sz. 6. [Kiss Ferenc A szociográfia lehetősége c. cikkére]
1964. Illés Endre: Az impresszionista kritika. = Új Írás jún., 6. sz. 746–748. [Fenyő Miksa Mi bajom van Németh Lászlóval c. írására reflektál. – L. 1962., Ua. 2002.]
1965. Illés Jenő: „Mai” témák és örök problémák. = Kortárs okt., 10. sz. 1575–1580. [Németh László új drámáiról. – Ua. 1984.]
1966. Illyés Gyula: Németh Lászlóról a francia olvasónak. = Magyar Műhely júl.–aug., 5. sz. 23–31. [Előszó az Iszony c. regény francia kiadásához – Ua. 1985., 2307.]
1967. M. Jászai Ilona: Egy pedagógus gondolatai Németh László Nagy család-járól. = Köznevelés szept. 27. 18. sz. 599-602.
1968. Kardos László: A „kis család”-tól a „nagy család”-ig. (Németh László drámája.) = Napjaink júl. 1. 7. sz. 11.
1969. Kiss Ferenc: A szociográfia lehetősége. = Tiszatáj szept., 9. sz. 1–2. [Gondos Ernő A valóság vonzásában c. könyvéről; A Medve-utcai polgári c. írásáról is]
1970. Kiss Ferenc: Még egy séta a szociográfia körül. = Tiszatáj dec., 12. sz. 3–4. [Gondos Ernő Újabb séta a szociográfia körül c. cikkére]
1971. Koncz István: A „Nagy család” olvasása közben. = Napló [Veszprém] okt. 20. 246. sz. 6.
1972. Osváth Béla: Új dramaturgia születik. = Élő dramaturgia. Bp., Magvető. 349–367. [Németh László történelmi drámáiról is]
1973. Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. Németh László Gandhi halála című drámájáról. = Kortárs júl., 7. sz. 1382–1386.
– Ua. 1989.
1974. Szabó Ferenc: Séta a szociográfia körül. = Tiszatáj júl., 7. sz. 2–3. [Gondos Ernő A valóság vonzásában c. kötetéről, melyben részletek jelentek meg A Medve-utcai polgári c. műből]
1975. Szathmáry Lajos: Néhány adalék a Cseresnyés Kollégium megalakulásának történetéhez. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve 1962–1963. Hódmezővásárhely, 8–12.
1976. Vargha Balázs: Tölcséri István. = Könyvtáros máj., 5. sz. 266–268. [Az Égető Eszter Macskásijáról]

1964

1977. Abody Béla: A kísérletező olvasó jegyzetei. = Valóság 6. sz. 51–57. [Németh Lászlóról mint pedagógusról és mint orvosról. – Ua. 2237.]
1978. Bata Imre: A Válasz indulása. = B. I.: Ívelő pályák. Bp., Szépirodalmi. 97–147. [Németh László szerepéről is – Ua. 1958., 2579.]
1979. [Faragó Vilmos] (faragó): Egy félig igaz mondat. = Élet és Irodalom márc. 7. 10. sz. 3. [Németh Lászlónak a balatonfüredi gimnázium avatásán elhangzott beszédéhez fűz megjegyzéseket. L. 799. ]
1980. Garai Gábor: Egy szerkesztő a Levélíróhoz. = Kortárs márc., 3. sz. 434–435. [Németh Lászlónak a mai magyar irodalomról]
1981. Gondos Ernő: További sétálgatás. = Tiszatáj jan., 1. sz. 4. [Kiss Ferenc Még egy séta a szociográfia körül c. cikkével vitázik – L. 1970.]
1982. Halasi Andor: Németh László: Széchenyi. = H. A.: A jövő felé. Bp., Szépirodalmi. 466–469.
1983. Harkányi Vilmos: Búcsúvétel egy példaképtől. „A Minőség forradalmá”-tól a sajkodi szürkületig. [Cikk] = Cél [Buenos Aires] máj., 2. sz. 8–11. [A Sajkódi esték c. kötet kapcsán]
1984. Illés Jenő: „Mai” témák és „örök” problémák. Németh László újabb drámáiról. = Mai dráma – mai dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 120–148. – Ua. 1965.
1985. Illyés Gyula: Az Iszony francia kiadásának előszava. = I. Gy.: Ingyen lakoma. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 282–298. – Ua. 1966., 2307.
1986. Kovács Endre: A jó tanár. Jegyzetek Németh László pedagógiai írásairól. = Köznevelés szept. 18. 18. sz. 712–715.
1987. Reményi, Joseph: László Németh, writer and reformer. = R., J.: Hungarian writers and literature. New Brunnswick–New Yersey, Rutgers University Press. 394–401.
1988. Rényi Péter: Hatalom és erkölcs. = Új Írás aug., 8. sz. 993–1002. [A Gandhi halála c. színműről – Ua. 2053.]
1989. Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. (Németh László: Gandhi halála c. drámájáról.) = S. I.: A virágfa árnyékában. Tanulmányok, kritikák. 1953–1963. Bp., Szépirodalmi. 87–98. – Ua. 1973.
1990. Szabó Sándor: A gondolkodó színház. = Életünk I. 145–151. [A Nagy család c. drámáról]
1991. Szabó Zoltán: A minőségért forrongó ember. = Ádám, hol vagy? Oslo–Bécs Utitárs. 50-76.
1992. Tóth Dezső: Hatalom; erkölcs; osztályharc. = Kritika ápr., 4. sz. 3–13. [Németh László Gandhi halála c. drámájáról is]
1993. Váci Mihály: Mit kell tenni? = Kortárs márc., 3. sz. 436–437. [Németh Lászlónak a 2. számban közölt levelére]
1994. Varga János: Az áruló. Megjegyzések Németh László Görgey-drámájához. = Történelmi Szemle 3–4. sz. 596–614.

1965

1995. [Antal Gábor] A. G.: Jegyzet egy drámáról. = Ország, Világ dec. 4. 49. sz. 24. [A Széchenyi c. drámájáről]
1996. Béládi Miklós: Németh László. = Kritika máj., 5. sz. 26–39.
1997. Bori Imre: A kísérletező ember, avagy a munka öröméért. = B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 216–232. – Ua. 3006.
1998. Bori Imre: Sajkod Robinson-szigetén. = B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 183–191. – Ua. 3008.
1999. Bori Imre: Változatok a Bolyai-témára. = B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 192–215. – Ua. 3009.
2000. Héra Zoltán: Németh László új iránydrámája. Az utazás. = H. Z.: Irodalmi tudósítások. Bp., Szépirodalmi. 154–159.
2001. Hubay Miklós: Az emberi tett hitelessége a modern színpadon. = Látóhatár júl.–aug., 4. sz. 732–743. [Németh László Villámfénynél c. darabjáról is]
2002. Illés Endre: Egy régi katedra. = I. E.: Gellérthegyi éjszakák. Bp., Szépirodalmi. 416–421. [Fenyő Miksa Mi bajom van Németh Lászlóval? c. cikke kapcsán – L. 1962., Ua. 1964.]
2003. Juhász, Paul: Ungarn kontra Budapest. Németh und Lukács, Antipoden balkanischen Geistes. = Die Welt okt. 9. 235. sz.
2004. Kátay Antal: Próféták – otthon. = Fejér Megyei Hírlap dec. 29. 299. sz. 7. [A mezőszilasi ünnepségről. Fényképpel]
2005. Koczkás Sándor: Németh László és az „emelkedő” műfaj. = Új Írás dec., 12. sz. 118–123.
2006. Kuczka Péter: Németh László Mezőszilason. = Tükör jan. 5. 1. sz. 14–15. [Az Iszony filmesítése kapcsán. Fényképekkel]
2007. Major Nándor: A kritikáról. = Híd máj., 5. sz. 569–612. [Németh Lászlóról is]
2008. Nagy Péter: Égető Eszter. = N. P.: Rosta. Bp., Szépirodalmi. 161–182.
2009. Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. (Németh László és az 56 utáni kiegyezés.) = Eszmék nyomában. München, Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153–187.
2010. Osváth Béla: A dramaturg levele a rendezőhöz. = O. B.: Türelmetlen dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 349–360. [Szomory Dezső II. József császár és Németh László II. József c. drámájáról]
2011. Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. = Kritika jún., 6. sz. 7–18. [Többek közt Németh László drámáit is megemlíti]
2012. Osváth Béla: Németh László dramaturgiája. = O. B.: Türelmetlen dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 137–155.
2013. Pénzes Balduin: Németh László és Veres Péter a bibliáról. = Új Ember júl. 25. 30. sz. 2. [Németh László: Kis nép, nagy lélek – L. 815. ]
2014. Vekerdi László: Romantikus orvostudomány. = Kortárs máj., 5. sz. 791–797. [Németh László Levelek a hipertóniáról c. írásáról is – L. 61.]
2015. Kodály Zoltán és Németh László átvette a Herder-díjat. = Magyar Nemzet máj. 1. 102. sz. 5.
2016. Kodályt Zoltánt és Németh Lászlót Herder-díjjal tüntették ki. = Népszabadság máj. 1. 102. sz. 8.
2017. Nagyhírű vendégeink. = Petőfi Népe dec. 5. 287. sz. 7. [A TIT és a kecskeméti városi tanács által patronált szabadegyetem keretében nov. 25-én Németh László is szerepelt. Fényképpel]
2018. Negyvenéves írói jubileumán ünnepelték a kecskemétiek Németh Lászlót. = Petőfi Népe nov. 28. 281. sz. 4.
2019. Németh László köszöntése. Ünnepség Mezőszilason, a Kossuth-díjas író pályakezdésének negyvenedik évfordulóján. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 294. sz. 1. [Két fényképpel]

1966

2020. Béládi, Miklós: László Németh. = Hungarian Survey 1. sz. 108–124.; Motjudü o Vengrii 1. sz. 124–126.; Nouvelles Études Hongroises 1.sz. 132–149.; Studien zur ungarischen Wirtschaft Politik und Kultur 1. sz. 132–150.
2021. Benedek Marcell: Németh László: Iszony. = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. Bp., Gondolat. 315–322.
2022. Bori Imre: Németh László évfordulója. = Magyar Szó szept. 18. 256. sz. 15.
2023. Cseres Tibor: Köszöntő. Németh László 65 éves. = Élet és Irodalom ápr. 23. 17. sz. 6.
– Ua. 2142.
2024. Csulák Mihály: Meditáció egy mulasztás ürügyén. Jegyzetek Németh László pedagógiai nézeteiről. = Köznevelés szept. 23. 18. sz. 697–701.
2025. Fenyő István: B. Nagy László: A teremtés kezdetén. = Új Írás nov., 11. sz. 121–123.
– Ua. 2062.
2026. Földes, Anna: Love thy neighbour better. = The New Hungarian Quarterly 21. sz. Spring. 171–176. [Németh Lászlóról]
2027. Kiss Gyula: Ceruzarajz Németh Lászlóról. = Napjaink ápr. 1. 4. sz. 8.
2028. Koncz István: A kiválóság boldogtalanjai. = Életünk III. 51–64. [Németh László Villámfénynél, Papucshős, Győzelem, Szörnyeteg c. drámáiról.]
2029. Kristó Nagy István: Németh László negyven éve. = Kortárs júl., 7. sz. 1097–1103.
2030. Matos Lajos: A magas vérnyomás rejtélye. = Természettudományi Közlöny febr., 2. sz. 57–62. [Németh László Levelek a hipertóniáról c. írásáról is – L. 61.]
2031. B. Nagy László: Egy katarzis története. (Kísérlet Németh Lászlóról.) = B. Németh László: A teremtés kezdetén. Bp., Szépirodalmi. 197–267.
2032. Nagy Péter: A két Bolyai. = N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., Szépirodalmi. 159–163.
2033. Nagy Péter: Két magyar bemutató. = N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., Szépirodalmi. 406–409. [Németh László: Mathiász-panzió, Illés Endre: Az idegen]
2034. Pomogáts Béla: Gulyás Pál irodalmi elvei. = Irodalomtörténeti Közlemények 5–6. sz. 601–606. [Németh Lászlóval való barátságáról is]
2035. Sebestyen, György: Die schuldbewusste Tugend. = Christ und Welt márc. 4. 20. [Németh Lászlóról]
2036. Simon István: Magyar írók Bécsben. = Tükör dec. 20. 51. sz. 19. [A Kortárs irodalmi estről, melyen Németh László is részt vesz.]
2037. Simon István: Németh László kettős jubileuma. = Kortárs júl. 7. sz. 1090–1091. [Negyven éve író, hatvanöt éves. – Ua. 2120.]
2038. Sőtér István: Németh László társadalmi drámái. = S. I.: Tisztuló tükrök. Bp., Gondolat. 368–384.
2039. Szirmai Károly: Emlékezés a Kalangyára. = Új Látóhatár jan.-febr., 1. sz. 70–82.
2040. Török Elemér: Németh Lászlónál. = Hét dec. 11. 50. sz. 13. [Sajkodon. Fényképekkel]
2041. Köszöntjük Németh Lászlót. = Petőfi Népe ápr. 24. 96. sz. 12. [65. születésnapján]
2042. Megemlékezés Németh László 40 éves írói jubileumáról. = Napjaink febr. 1. 2. sz. 2.
2043. Németh László műveinek külföldi visszhangja. (Hölvényi György fordítása és összeállítása.) = Kortárs júl., 7. sz. 1092–1096.
2044. Németh László szerzői estje. = Esti Hírlap febr. 24. 46. sz. 2. [Febr. 23-án a Kossuth Klubban]

1967

2045. Diószegi András: Vita a nacionalizmusról. = D. A.: Megmozdult világban. Bp., Szépirodalmi. 311–328. [A népi írókról, Németh Lászlóról is]
2046. Egri Viktor: Budapesti színházi jegyzetek. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 367–371. [A Csapda c. drámáról is]
2047. Kovács Sándor: Őszi magyar könyvhetek. Németh László és Illyés Gyula Szigetvárott. = Dunántúli Napló okt. 15. 244. 11.
2048. Mária Béla: Az író és betegsége. = Kortárs ápr., 4. sz. 643–647. [Németh László Levelek a hypertóniáról c. művéről is – L. 61.]
2049. Matos Lajos: Németh László orvosi tanulmányairól. = Orvosi Hetilap jan. 15. 3. sz. 124–127.
2050. Mód Aladár: A harmadik út és Németh László útja. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 18–53. – Ua. 1936.
2051. Mód Aladár: A „Sajkódi esték”-ről. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 76–101
2052. Mód Aladár: Sors és felelősség. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 54–75. [A két Bolyai c. dráma példáján]
2053. Rényi Péter: Hatalom és erkölcs. = R. P.: Vitában. Bp., Szépirodalmi. 123–146. [A Gandhi halála c. drámáról – Ua. 1988.]
2054. Sándor Iván: Németh László, a drámaíró. = Kortárs jan., 1. sz. 137–142.
2055. Sieroszewski, Andrzej: Utopie László Németha. = Kultura szept. 24. 39. sz. 3.,5.
2056. Tertinszky Edit: Németh László kultúrpolitikai szerepe a Magyar Rádióban. = Tiszatáj jan., 1. sz. 79–85.
2057. Tolvaj Bertalan: Németh László. = Új Ifjúság máj. 30. 22. sz. 5.
2058. A bécsi Kortárs-est sajtóvisszhangjából. = Kortárs febr., 2. sz. 335–336. [1966. dec. elején. Darvas József, Déry Tibor, Juhász Ferenc, Németh László, Simon István részvételével]

1968

2059. Bimbó Mihály: A „harmadik út” és a magyar társadalom haladásának kérdései. = Alföld máj., 5. sz. 53–61., jún., 6. sz. 51–59.
2060. F. J.: Egy különös irodalomóra a Bethlen Gimnáziumban. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 11. 239. sz. 2. [Németh László tartotta.]
2061. Féja Géza: A magyar irodalom jövője. = Irodalmi Szemle 9. sz. 819–827. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról – L. 822., Ua. 2109.]
2062. Fenyő István: B. Nagy László: A teremtés kezdetén. = F. I.: Két évtized. Bp., Magvető. 324–329. – Ua. 2025.
2063. Földes Anna: Németh László kariatidái, Iszony, Égető Eszter, Irgalom. = F. A.: Húsz év–húsz regény. Bp., Szépirodalmi. 97–143.
2064. Gömöri György: Husz János alakja az újabb magyar irodalomban. = Új Látóhatár szept.-okt., 5. sz. 405–415. [Háy Gyula, Németh László, Sántha Ferenc drámáiban]
2065. Illés Endre: Galilei. Németh László drámája. = I. E.: Írók, színészek, dilettánsok. Bp., Magvető. 496–498. – Ua. 2222., 2552.
2066. Illyés Gyula: A magyar irodalom jövője. = Irodalmi Szemle 7. sz. 636–639. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról. – L. 822., Ua. 2157.]
2067. Kaposvári Gyula: Irodalmi Kurír – 1932. = Jászkunság febr., 1. sz. 44–48. [Németh László 1932. ápr. 27-én kelt, a folyóirattal kapcsolatos levelének közlésével]
2068. Kéry László: Néhány magyar darab. = K. L.: Shakespeare, Brecht és a többiek. Bp., Magvető. 333–337. [Többek között a Petőfi Mezőberényben c. drámáról is]
2069. Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül. = Kritika júl., 7. sz. 10–26. [Többek között a Szörnyeteg c. színműről is. – Ua. 2089.]
2070. Koncz István: A pedagógus utópiái – Németh László: Cseresnyés, Mathiász-panzió, Nagy család című drámáiról. = Veszprém megyei Művelődésügyi Szemle 1. sz. 103–116.
2071. Nemes Anna: Megmentett gondolatok. Teljes Németh László-sorozat készül. = Esti Hírlap aug. 13. 190. sz. 2. [Interjú Kristó Nagy Istvánnal, a sorozat szerkesztőjével]
2072. Pomogáts Béla: A népi irodalomszemlélet kérdéséhez. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 173–193.
2073. Sipka Sándor: Újabb vizsgálódások Németh László idéző mondatai körül. = Magyar Nyelvőr jan.-márc., 1. sz. 40–49.
2074. Székelyhidi Ágoston: Tévelygés a valóság körül. Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül c. esszéjéről. = Napjaink szept. 1. 9. sz. 10–11. – L. 2069.
2075. Veress Dániel: Műhely, modell, mű. Németh László regényeinek romániai megjelenése alkalmából. = Korunk jan., 1. sz. 76–87. [Fényképpel]
2076. A Batsányi-díjat Németh László, a Kisfaludy-díjat Horvai István kapta. Művészeti díjak átadása a megyei tanácson. = Napló [Veszprém] dec. 29. 304. sz. 1. [A cikken belül Németh Lászlónak az átvételkor elmondott beszédével]
2077. Németh László szovjet kitüntetése. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 2. 52. sz. 2. [A megbecsülés jele kitüntetést kapta.]
2078. Németh Lászlónak átadták a „Megbecsülés jele” szovjet kitüntetést. = Népszabadság ápr. 19. 91. sz. 8.

1969

2079. [Arany Lajos] A. L.: Németh László műveinek kiadása ügyében. = Hajdú-Bihari Napló dec. 4. 281. sz. 5.
2080. Béládi Miklós: Fejezetek a felszabadulás utáni magyar próza történetéből. = Kritika jan., l. sz. 8–22.; Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 381–446. [Az utóbbi kötetben Vázlatok a mai magyar regényről címmel jelent meg; említi Németh László regényeit is]
2081. Bori Imre: Az Emberi színjáték. Németh László. = B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, Forum. 199–203. [Expresszionista hatás Németh László regényében]
2082. Czine Mihály: Németh László. = Jelenkor júl.-aug., 7–8. sz. 639–643.
– Ua. 2679.
2083. Dersi Tamás: A lázadó kritikus. Németh László színi bírálatairól. = Színház 10. sz. 27–32. [A 40-es években, Zilahy Lajos Híd c. folyóiratában – Ua. 2143.]
2084. Faragó Vilmos: Sorsirodalom. Vita Németh Lászlóval. = F. V.: Perben – harag nélkül. Bp., Szépirodalmi. 409–412.
2085. Gombocz János: A tanulói aktivitás problematikája Németh László pedagógiai gondolataiban. = Tudományos Közlemények, Testnevelési Főiskola III. 92–105.
2086. Hegyi Béla: Nyárvégi látogatás Sajkodon és Vásárhelyen. = Új Ember okt. 5. 40. sz. 3.
2087. Hermann István: Az önelszámolás dramaturgiája. Németh László. = H. I.: Szent Iván éjjelén. Bp., Szépirodalmi. 270–319.
2088. Hermann István: Magyar dráma. 1953–56. = Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 219–255. [Németh László Galilei c. drámájáról is]
2089. Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül. = K. G. E.: Utazás a valóság körül. Bp., Magvető. 615–624. – Ua. 2069.
2090. Kóródy Tibor: Nem vagyunk egyedül. Két válasz a szellemi Magyarországról. = Délamerikai Magyar Újság márc. 15. 93. sz. 3–4. [Illyés Gyula 1969. febr. 12-én és Németh László 1969. febr. 15-én kelt levelének szövegközlésével és hasonmásával]
2091. Kristó Nagy István: Németh László életműve. = Könyvtájékoztató 6. sz. 8. [Németh László összes műveinek sorozatáról]
2092. [Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Megjegyzés az előbbiekre. = M. E.: Válogatott tanulmányok. Bp., Akadémiai. 111–114. [Válasz Németh László Válasz nyílt levélre c. írására – L. 389., Ua. 1458., 2754.]
2093. Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. = Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 49–69. [Németh László drámáiról is]
2094. Pethő Bertalan: Lét és iszony. Megkésett jegyzetek Németh László regényéről. = Kortárs júl., 7. sz. 1118–1132. [Az Iszonyról]
2095. Pomogáts Béla: Valóság és egyéniség az ötvenes évek közepének prózájában. = Élő irodalom Bp., Akadémiai. 193–217. [Németh László Égető Eszter c. regényéről is]
2096. Siklós Olga: A drámaíró Németh László. = Kritika jún., 6. sz. 12–22.
2097. Somlyó György: A szép- és nem-szépirodalomról. = Új Írás jún., 6. sz. 80–89., júl., 7. sz. 105–111. [Németh László irodalomszemléletéről]
2098. Széles Klára: Stílussajátosságok Németh Lászlónál. (Az Iszony című regény alapján). = Irodalmi és Nyelvi Közlemények 91–110.
2099. Szombathelyi Ervin: Sajkodi délután. = Magyar Hírlap jún. 22. 170. sz. 9. [Látogatás Németh Lászlónál.]
2100. [Tóth László] T. L.: Egy nyilatkozat margójára. = Népszabadság aug. 2. 178. sz. 7. [Az Élet és Irodalom júl. 18-i számában megjelent nyilatkozatról]
2101. Tüskés Tibor: Németh Lászlóról. Összes műveinek kiadása alkalmából. = Könyvtáros szept., 9. sz. 547–552. [Két fényképpel]
2102. Veress Dániel: Németh László színpada. = Utunk szept. 12. 37. sz. 5–7., szept. 19. 38. sz. 5–7. [Részletek egy nagyobb tanulmányból ]
2103. Zimonyi Zoltán: A drámaíró Németh László pályakezdése. A Németh-művek genezise. = Palócföld 2. sz. 43–51., 4. sz. 57–59. [Az 1936–42 között írt drámákról]
2104. Batsányi-díjat kapott Németh László. = Szabad Föld jan. 12. 2. sz. 9.

1970

2105. Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László dramaturgiája. = Színház ápr., 4. sz. 29–33.
– Ua. 3087.
2106. Bori Imre: Németh László köszöntése. = Magyar Szó nov. 21. 321. sz. 9. [Németh László újvidéki látogatása alkalmából]
2107. Buzura, Augustin: Felfedezések. = Korunk jún., 6. sz. 876–879. [Kedvenc magyar íróiról nyilatkozik, többek között Németh Lászlóról és az Iszony c. regényről. Ford.: Kántor Erzsébet.]
2108. [Fehér Ferenc] F. F.: Művelődési életünk pirosbetűs napjai. = Magyar Szó nov. 26. 326. sz. 9. [Újvidéken 24-én szerzői estje volt, 25-én a Forum kiadónál tett látogatást. Fényképpel]
2109. Féja Géza: A magyar irodalom jövője. = F. G.: Lázadó alkonyat. Bp., Szépirodalmi. 410–430. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról – L. 822., Ua. 2061.]
2110. Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = H. Z.: Stíluselemzés. 2. köt. Bp., Tankönyvk. 128–151.
2111. Hellenbart, Gyula: László Németh – ein konservativer Revolutionar. = Die Welt der Bücher Hamburg. 4/4. 211–215.
2112. Illés Lajos: Németh Lászlóról. = Ha én most lennék fiatal. Bp., Kozmosz. 229–233.
2113. Lukács György: Népi írók a mérlegen. = L. Gy.: Magyar irodalom – magyar kultúra. Bp., Gondolat. 353–374. – Ua. 1797., 1818., 1851.
2114. Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = L. Gy.: Magyar irodalom – magyar kultúra. Bp., Gondolat. 229–246. – Ua. 1638., 1787.
2115. -mi-: Németh László Nagyváradon. = Fáklya [Nagyvárad] febr. 25. 45. sz. 2. [A két Bolyai, a Papucshős és a Villámfénynél c. drámák erdélyi előadásakor]
2116. B. Nagy László: Németh László pályája 1945 után. = Kortárs jan., 1. sz. 36–49.
2117. M. Pásztor József: Irodalmi folyóirat Szolnokon 1932-ben. = Magyar Könyvszemle okt.-dec., 4. sz. 315–328. [Az Irodalmi Kurír c. folyóiratról, Németh László 1932. ápr. 27-én kelt levelének közlésével]
2118. Siklós Olga: Illyés Gyula és Németh László szerepe a szocialista drámában. = S. O.: A magyar drámairodalom útja. 1945–1957. Bp., Magvető. 426–480.
2119. Simon Emil: Németh László Mezőszilason. = Film, Színház, Muzsika szept. 12. 37. sz. 28. [Három fényképpel]
2120. Simon István: Németh László kettős jubileuma. = S. I.: Gyalogútról a világba. Bp., Magvető. 157–160. [Negyven éve író, hatvanöt éves. – Ua. 2037.]
2121. Sipka Sándor–Grezsa Ferenc: Hódmezővásárhely az irodalomban. (III.) = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. 3–66. [Németh Lászlóról is]
2122. Sükösd Mihály: Az esszéíró tanulsága. Németh Lászlóról. = Valóság máj., 5. sz. 32–37.
2123. Szabó Imre: Németh László: Négy próféta. = Délamerikai Magyar Újság febr. 28. 141. sz. 5. [Hibaigazítás uo. márc. 14. 143. sz. 7.]
2124. Szalontay Mihály: Jegyzetek az életműsorozatról. Németh László munkái. = Népszava febr. 21. 44. sz. 8.
2125. Szíjártó István: Szabálytalan jegyzetek Németh Lászlóról. = Somogy jún., 1. sz. 127–128. [Az életműsorozatról]
2126. Vajda Gábor: Németh László háború előtti regényei. = Új Symposion jan., 57. sz. 7–12., márc., 59. sz. 19–22.
2127. Varga József: Németh László: A kísérletező ember. = V. J.: Adytól máig. Bp., Szépirodalmi. 214–221.
2128. Veress Dániel: Téli utazás – Pillanatfelvételek. = Igaz Szó márc., 3. sz. 360–367. [Németh László erdélyi útjáról]
2129. A szovjet írószövetség díszoklevele magyar íróknak. = Magyar Nemzet máj. 12. 109. sz. 4. [Németh Lászlónak is]
2130. Az Újvidéki Rádió M-stúdiójában „Villámfénynél”-megjelöléssel 24-én volt Németh László szerzői estje. = Magyar Szó nov. 26. 326. sz. 16. [Czine Mihály mondott bevezetőt, Agárdi Gábor, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Szemes Mari szerepelt.]
2131. Magyar írók, költők, műfordítók, irodalmárok szovjet kitüntetése. = Népszabadság máj. 12. 109. sz. 7. [A Szovjet Írószövetség díszoklevelével tüntették ki.]

1971

2132. Abody Béla: Az esszéista. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4. [A 70 éves Németh Lászlóról]
2133. [Akácz László] A. L.: Németh László köszöntése Hódmezővásárhelyen. = Esti Hírlap ápr. 22. 94. sz. 2.
2134. Albert Pál: A francia recepció. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 264–268. [Németh László francia nyelvre lefordított műveiről.]
2135. Bartha Tibor: Németh László köszöntése. = Ref. Lapja máj. 2. 18. sz. 1. [70. születésnapján]
2136. Bodnár György: A 70 éves Németh László köszöntése. = Nagyvilág ápr., 4. sz. 632–634.
2137. Borbándi Gyula: A pódiumon. Két emlék. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 245–251. [Németh László hetven éves.]
2138. Bori Imre: A hetvenéves Németh László. = Magyar Szó ápr. 17. 105. sz. 9.
2139. Bori Imre: Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom. A Németh László-levelek elé – kommentárként. = Híd jún., 6. sz. 647–674. [Szirmai Károlyhoz írott harmincnégy levél 1932. jan. 27. – 1939. jún. 11. – Ua. 2239.]
2140. Bozóky Éva: Németh László 70 éves. = Könyvtáros ápr., 4. sz. 233–234. [Fényképpel]
2141. Czine Mihály: Németh László köszöntése. = Népszava ápr. 18. 91. sz. 8. [70. születésnapján]
2142. Cseres Tibor: Németh László 65 éves. = Cs. T.: Hol a kódex? Bp., Magvető. 375–378. – Ua. 2023.
2143. Dersi Tamás: A lázadó kritikus. = D. T.: Thália magyarul tanul. Bp., Magvető. 186–202. – Ua. 2083.
2144. Dömötör János: Két kiállítás margójára. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 6. 105. sz. 5. [A Bethlen Gábor Gimnáziumban és a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolában irodalmi kiállítás nyílt Németh László 70. születésnapja tiszteletére.]
2145. Erdei Ferenc: Németh László hetvenéves. = Irodalomtörténet 1. sz. 130–145.; Magyar Hírek jún. 26. 13. sz. 4–5., júl. 10. 14. sz. 4–5., júl. 24. 15. sz. 4–5.
– Ua. 2494.
2146. E. Fehér Pál: Őszinte szövetséget. Néhány megjegyzés az újabb Németh László-irodalomhoz. = Népszabadság máj. 23. Vasárnapi mell. 7.
2147. -gh-: László Németh 70. = Daily News, Neueste Nachrichten ápr. 18. 91. sz. 7.
2148. Gombos Gyula: Tanítás a minőségre. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 131–151. [Németh Lászlóról, jubileumára]
2149. [Halász Miklós] H. M.: Íróportré – sikerrel. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 17. 245. sz. 12. [Czine Mihály Németh Lászlóról szóló előadásáról a szegedi Bartók Művelődési Központban.]
2150. Haldimann, Eva: László Németh. = Neue Zürcher Zeitung márc. 14. 121. sz. 49–50.
2151. Hanák Tibor: Mennyiség – minőség. (Németh László filozófiai írásairól.) = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 183–190. – Ua. 2601.
2152. Hellenbart Gyula: Egy Ady-verssor nyomán. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 191–203. [Ady Endre A szétszóródás előtt c. versének „S még a Templomot se építettük föl” sora Németh László értelmezése szerint]
2153. Héra Zoltán: Németh László 70 éves. = Népszabadság ápr. 18. 91. sz. Vasárnapi melléklet 8.
2154. Illés Endre: Németh László köszöntése. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.
2155. Illés Jenő: A drámaíró. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4–5. [A 70 éves Németh Lászlóról]
2156. Illés Jenő: Három színtér. = Magyar Hírlap ápr. 18. 107. sz. 10–11. [Sajkod, Szilas, Veszprém]
2157. Illyés Gyula: Adottság és lehetőség. = I. Gy.: Hajszálgyökerek. Bp., Szépirodalmi. 353–360. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.
– L. 822., Ua. 2066.]
2158. Illyés Gyula: Németh László. = Képes Ifjúság ápr. 21. 1210. sz. 3–4. [Részlet egy hosszabb tanulmányból]
2159. Illyés Gyula: Németh Lászlóról. = Egyetemi Lapok febr. 8. 2. sz. 5. [Az Egyetemi Színpadon rendezett Németh László szerzői esten elhangzott beszéd szövege. – Ua. 2308.]
2160. Kerényi [Károly], Karl: On László Németh in 1971. = Books from Hungary szept.–dec., 4. sz. 6–8. [Három fényképpel]
2161. Kerényi [Károly], Karl: Über László Németh 1971. = Bücher aus Ungarn szept.–dec., 4. sz. 6–8. – Ua. 3101.
2162. Kerényi [Károly], Karl: Vom Nutzen des Essaysten. Zu László Némeths 70. Geburtstag. = Die Tat ápr. 24. 95. sz. 33–34. [70. születésnapjáról – Ua. 3102.]
2163. Kerényi Magda: Németh László hetvenedik születésnapjára. = Katolikus Szemle 1. sz. 70–75.
2164. Kocsis Rózsa: Németh László drámaszemlélete. (Társadalmi drámáinak tükrében.) = Kortárs ápr., 4. sz. 592–599.
2165. Kovács Imre: Találkozásaim Németh Lászlóval. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 230–238. [Németh László jubileumára]
2166. Kőháti Zsolt: Jegyzetek a novellaíró Németh László stílusáról. = Magyar Nyelvőr 1. sz. 45–51.
2167. Lőkös István: Németh László Miroslav Krležáról. = Magyar Képes Újság máj. 1. 2. sz. 11.
2168. Mész Lászlóné: A két Bolyai-ról. = M. L.: Tanári kézikönyv a magyar irodalom tanításához a középiskolák IV. osztálya számára. Bp., Tankönyvkiadó. 270–276.
2169. Moldvay Győző: A hetvenéves Németh László. = Népújság [Heves] ápr. 20. 92. sz. 4. [Fényképpel]
2170. Molnár József: Az iskolaorvos vallomása. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 252–258. [A Medve-utcai polgári]
2171. Monoszlóy Dezső: Ünnep és élmény. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 239–240. [Németh László jubileumára]
2172. B. Nagy László: Németh László indulása. = Új Írás ápr., 4. sz. 103–117. – Ua. 2267.
2173. Pap Károlyné: Mulatságos vacsora. = P. K.: Fények és fénytörések. Bp., Magvető. 65–70. [Visszaemlékezés egyik közös vacsorájukra]
2174. Pap Károlyné: Németh Lászlóékhoz költözünk. = P. K.: Fények és fénytörések. Bp., Magvető. 71–74.
2175. Papp Rezső: Veres Péter emlékest egy üzemi művelődési otthonban. = Magyar Hírek jan. 15. 1. sz. 8. [Vácott. Németh László is szerepelt. Fényképpel]
2176. Papp Zoltán: Hetven év. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [Németh Lászlóról]
2177. Pašiaková, Jaroslava: Németh László. = Irodalmi Szemle 4. sz. 308–312.
2178. Peéry Rezső: A nevelő. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 241–244.
2179. Péter László: Németh László hetvenéves. = Délmagyarország ápr. 17. 90. sz. 4.
2180. Pomogáts Béla: A regényíró. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.
2181. Rácz Lajos: Egy tanítvány emlékeiből. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [Sebők Dezsőné Szomor Mária Németh Lászlóról]
2182. Rákos Péter: A fiatal Németh László. = Irodalmi Szemle 4. sz. 304–307.
2183. Rákos Péter: Az író és a mű. = R. P.: Tények és kérdőjelek. Bratislava, Madách. 265–277. [Utószó a Bűn c. regény cseh nyelvű kiadásához]
2184. Rákos Péter: Néhány megjegyzés Németh László életművéhez. = R. P.: Tények és kérdőjelek. Bratislava, Madách. 278–287.
2185. Sándor Iván: Köszönet az útravalóért. Németh László hetvenéves. = Film, Színház, Muzsika ápr. 17. 16. sz. 7. [Fényképekkel]
2186. Schöffler, Heinz: Vermittler, Anflarer und Lehrer. László Németh und sein Werk. Zum siebzigsten Geburtstag des ungarischen Schriftstellers. = Frankfurter Allgemeine Zeitung ápr. 17. 89. sz.
2187. Simon István: Németh László hetvenéves. = Kortárs ápr., 4. sz. 583.
2188. Sipka Sándor: Németh László vásárhelyi évei. Az író 70. születésnapja tiszteletére rendezett kiállításról. = Köznevelés jún. 4. 11. sz. 11–13.
2189. Szabó Ferenc: Németh László, avagy a „céltalan üdvösség”. Széljegyzetek a „vallásos nevelésről” szóló tanulmányhoz. = Katolikus Szemle 4. sz. 372–375.
2190. Cs. Szabó László: A mintadiák. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 105–130. [Németh László hetvenéves]
2191. Szabó Zoltán: Collage. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 97–103. [Németh László jubileumára – Ua. 3064.]
2192. Szalontay Mihály: Jegyzetek egy életműsorozatról. Németh László munkái. = Szép Szó. Bp., Táncsics. 476–482.
2193. Szeghalmi Elemér: Látások és meglátások Németh László esszéiben. = Sz. E.: Freskó és pasztell. Bp., Ecclesia. 109–113.
2194. Szekér Endre: Németh László 70 éves. Köszöntés. = Petőfi Népe ápr. 18. 91. sz. 7. [Fényképekkel]
2195. Szente Imre: Család, nemzet, nagy család. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 212–224.
2196. K. Szoboszlay Ágnes: A tulajdonnevek Németh László drámáiban. = Magyar Nyelvjárások. XVII. 173–181.
2197. Szőcs István: Németh László 70 éves. = Utunk ápr. 30. 18. sz. 2.
2198. Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében. = Irodalomtörténet 1. sz. 104–129.
– Ua. 2252.
2199. Tardos Tibor: Németh László köszöntése. = Irodalmi Újság jún. 15. 6. sz. 3. [70. születésnapján]
2200. Tóth, János: László Németh. Das Portrat. = Budapester Rundschau ápr. 26. 17. sz. 6. [70 éve született. Ferenczy Béni grafikájával]
2201. Tőzsér Árpád (t.): Németh László hetvenéves. = Irodalmi Szemle 4. sz. 304.
2202. Varga Zoltán: Periszkóp. (Portyázó jegyzetek.) = Híd máj., 5. sz. 615–627. [Az Emberi színjáték c. regényről]
2203. Veress Dániel: A minőségi ember. Németh László hetvenéves. = Igaz Szó 5. sz. 762–763.
2204. Veress Dániel: Németh László, az esszéíró. = A Hét 16.6.; Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 153–172.; V. D.: Vándorúton. Esszék, portrék, tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 38–63.
2205. Zimonyi Zoltán: Németh László 70 éves. = Napjaink ápr., 4. sz. 4.
2206. Zsigmond Endre: A német és az angol recepció. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 259–263. [Németh László műveiről]
2207. A fény felé. A 70 éves Németh László köszöntése. = Film, Színház, Muzsika ápr. 10. 15. sz. 31.
2208. A hetvenéves Németh László kitüntetése. = Magyar Nemzet ápr. 18. 91. sz. 11.
2209. Az író kitüntetése. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11.
2210. Köszöntjük a hetvenéves Németh Lászlót. = Képes Ifjúság ápr. 21. 1210. sz. 1–2.
2211. Köszöntjük a 70 éves Németh Lászlót. = Köznevelés ápr. 2. 7. sz. 12.
2212. Küldöttség Németh Lászlónál. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 20. 92. sz. 5. [Hódmezővásárhelyről 70. születésnapján]
2213. Németh László 70 éves. = Szabad Föld ápr. 18. 16. sz. 9. [Fényképpel]
2214. Németh László kitüntetése. = Magyar Hírlap ápr. 18. 107. sz. 10. [70. születésnapján]
2215. Németh László köszöntése. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [70. születésnapján]
2216. Németh László köszöntése. = Pesti Műsor ápr. 16. sz. 13.
2217. Németh László-ünnepség Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 22. 94. sz. 5. [Fényképpel]

1972

2218. Bata Imre: Nyelvbölcseleti fragmentumok Németh Lászlónál. = Forrás máj.–jún., 3. sz. 42–47.
– Ua. 2238.
2219. Grezsa Ferenc: Kétszázötven éves a vásárhelyi gimnázium. = Tiszatáj szept., 9. sz. 65–75. [Németh László cikkeinek, beszédeinek (L. a Németh László nem önálló kötetben megjelent művei c. fejezetben) és a tanári megbízása c. dokumentumnak szövegközlésével – Ua. 902., 903., 907., 908.]
2220. Cs. Gyímesi Éva: Közönséges vagy mesterséges? = Utunk jún. 9. 23. sz. 8. [Németh László nyelvezetéről]
2221. Hegyeshalmi László: Az igazságkeresés útján. Németh László, a művész és a gondolkodó. = Főpróba. Bp., Színház- és Filmművészeti Főiskola. 102–124.
2222. Illés Endre: Galilei. = I. E.: Árnyékrajzok. Bp., Magvető. 196–199. – Ua. 2065., 2552.
2223. Imolya Imre: Karádi tanár úr. (1885–1946) = Köznevelés márc. 17. 6. sz. 16–17. [Karádi Györgyről, Németh László hódmezővásárhelyi tanárkollégájáról, az Utazás c. dráma tanáralakjának modelljéről]
2224. Kemps, Susanne: „Büffelschwermut”… László Némeths Werk. = Überlieferung und Auftrag. Wiesbaden, 472–481.
2225. Kovács János: Szabadtéri színpad Mezőszilason Németh László drámáival. = Magyar Nemzet máj. 14. 112. sz. 14. – Ua. 2738.
2226. Kovács Kálmán: Németh László: Gyász. = Studia Litteraria. 10. Debrecen, 49–60.
– Ua. 2418.
2227. Kristó Nagy István: A vásárhelyi gimnázium mint a népi gondolat műhelye. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 131–136
2228. Kronstein Gábor: Hős vagy áruló? Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. = Irodalomtörténet 4. sz. 903–924. [Illyés Gyula: Fáklyaláng, Németh László: Az áruló]
2229. Monoszlóy Dezső: Németh László írói egyénisége. = Katolikus Szemle 4. sz. 368–372.
2230. Osváth Béla: Németh László dramaturgiája. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 194–196.
2231. Pándi Pál: Dráma és történelem. (Jegyzetek a „történelmi” drámáról és Németh László II. Józseféről.) = P.P.: Kritikus ponton. Bp., Szépirodalmi. 603–619.
2232. Sanders, Ivan: László Németh. The philosopher-author. = S., I.: Western influences on twentieth-century Hungarian prose-fiction literature, with emphasis on the works of Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy, László Németh and Tibor Déry. New York University. 96–132.
2233. Sträter, Lothar: László Németh: Lehrer seiner Nation. = Frankfurter Hefte 27. sz. 363–370.
2234. Sükösd Mihály: Németh László esszéírása. = S. M.: Küzdelem az epikával. Bp., Magvető. 169–213.
2235. Varsányi Péter: „E kísérletre a pedagógiatörténete is joggal tarthat igényt…” = Köznevelés febr. 18. 4. sz. 18–20. [Felügyelői feljegyzések Németh László hódmezővásárhelyi óráiról]
2236. Vati Papp Ferenc: „… legerősebb és legállandóbb emlékeim a szilasiak…” = A Tanító máj., 5. sz. 24–30. [13 fényképpel]

1973

2237. Abody Béla: Németh László. (A kísérletező olvasó jegyzetei. – Kiadott tanulmányok. – Cédulák egy életműről.) = A. B.: Félidő. Bp., Szépirodalmi. 49–71. – Ua. 1977.
2238. Bata Imre: Nyelvbölcseleti fragmentumok Németh Lászlónál. = B. I.: Képek és vonulatok. Bp., Magvető. 360–378. – Ua. 2218.
2239. Bori Imre: Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom. = B. I.: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Újvidék, 127–141. [Németh László harmincnégy levele Szirmai Károlyhoz 1932. jan. 27. – 1939. jún. 11. között – Ua. 2139.]
2240. [Bulla Károly] B. K.: Németh László drámája Colbert-ről. Korrajz és vallomás. = Film, Színház, Muzsika jún. 23. 25. sz. 10–11.
2241. Forgács László: Eszmetörténet és történelem. (Megjegyzések Németh László Égető Eszteréről.) = F. L.: A mindenséggel mérd magad. Bp., Magvető. 319–344. – Ua. 1867.
2242. Havas Gábor–Ohati Nagy László–Sebestyén László: A 43-as szárszói találkozó előzményeihez. = Valóság aug., 8. sz. 43–55.
2243. Hintsch György: Két dedikáció között. = MRT Újság dec. 24–30. 52. sz. 5. [Az Iszonyt, majd az Irgalom c. regényt dedikálta neki Németh László]
2244. Hintsch György: Találkozások Németh Lászlóval. =Könyvvilág okt., 10. sz. 15.
2245. Jordáky Lajos: Németh László. = J. L.: Irodalom és világnézet. Bukarest, Kriteion. 159–189.; J. L.: A szocialista irodalom útján. Bp., Magvető. 485–527.
2246. Kabdebó Lóránt: Az életmű összefoglalása. Németh László: Irgalom. = Napjaink márc., 3. sz. 9.
2247. Kocsis Rózsa: Az intellektuális dráma realista iránya: Németh drámaszemlélete. = K. R.: Igen és nem. A magyar avantgard színjáték története. Bp., Magvető. 49–59.
2248. Korga Györgyné: Németh László stílusáról. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 19–25.
2249. Láng István: Hozzászólás Korga Györgyné előadásához. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 67–68.
2250. Rónay László: Az élet drámája. Gondolatok Németh László Colbertjéről. = Új Ember ápr. 29. 17. sz. 3.
2251. K. Szoboszlay Ágnes: Hozzászólás Korga Györgyné előadásához. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely 76–77.
2252. Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében. = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp., Szépirodalmi. 119–151. – Ua. 2198.
2253. Zöldi László: A két Görgey. = Hajdú-Bihari Napló jún. 1. 126. sz. 5. [Illyés Gyula és Németh László Görgey drámájáról]
2254. Az MSZMP K. B. kulturális elméleti munkaközösségének állásfoglalása a „népi írókról.” = A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. 1956–1962. Bp., Kossuth. 210–235. – Ua. 1912., 1955.

1974

2255. Bata Imre: A Sámson. Németh László fölszabadulása. = Új Aurora 2. sz. 51–59.
2256. Béládi Miklós: A magyar regény új útjai. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 656–706. [Többek között Németh László regényeiről is]
2257. Béládi Miklós: Az önüdvözülés mítosza. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 137–153. [Az Emberi színjáték c. regényről]
2258. Béládi Miklós: Németh László. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 154–210.
2259. Fábián Zoltán: Magyar tagoló vers és dodekafónia. = Új Aurora 2. sz. 47–50. [A Sámson versritmikájáról]
2260. E. Fehér Pál: Kulturális jegyzetek. Orosz kritikus Németh Lászlóról. = Népszabadság jún. 25. 146. sz. 7. [Vlagyimir Laksin]
2261. Fülöp László: Lélekrajz és létértelmezés. (Jegyzetek az Iszonyról). = Studia Litteraria. 12. Debrecen, KLTE. 97–117. – Ua. 3255.
2262. Héra Zoltán: A Norma ellen. = H. Z.: A költemény felé. Bp., Szépirodalmi. 298–301. [Németh László Magam helyett c. kötetéről – L. 29. ]
2263. Héra Zoltán: Egy önvallomás. = Népszabadság febr. 10. 34. sz. Vasárnapi mell. 5. [A Tiszatájban közölt naplórészletről]
2264. Hermann István: Gandhi gondolatvilága Németh László gondolatvilága tükrében. = Színház máj., 5. sz. 5–7. – Ua. 2403.
2265. Hidvégi J[enő]: Un écrivain-médecin contemporain hongrois: László Németh. = Therapia Hungarica 3. sz. 151–154.
2266. Lackó Miklós: A népi mozgalom az 1930-as évek magyar válságában. = Történelmi Szemle 4. sz. 543–551. [Németh Lászlóról is]
2267. B. Nagy László: Mítosz és önüdvözülés. (Németh László indulása és az Emberi színjáték.) = Literatura 1. sz. 79–91. – Ua. 2172.
2268. Németh László: A két Németh László. = Egészségügyi Dolgozó nov. 1. 11. sz. 4. [Egy névrokon orvos emlékezése]
2269. Szabó Zoltán: Hungarica varietas. = Új Látóhatár jún. 20. 2. sz. 89–112. [Többek között az Új Látóhatár 1971. áprilisi, Németh Lászlót köszöntő számáról – Ua. 3065.]
2270. Szirmai Endre: Újabb adalékok a Kalangya történetéhez. = Üzenet jan., 1. sz. 20–23. [Németh László és a Kalangya kapcsolatáról; Németh Lászlóné három 1939. júl. 10-én, aug. 21-én és okt. 18-án kelt, Szirmai Károlynak szóló levelének közlésével]
2271. Tóth Endre: Egy régi vita verses dokumentumai. = Hajdú-Bihari Napló márc. 31. 76. sz. 11. [Gulyás Pálról és Németh Lászlóról]
2272. Varga István: Németh László és a könyv. = Hevesi Szemle jún., 2. sz. 5–7.
2273. Vargha Balázs: Irodalmi városképek. Németh László változatai a Budapest témára. = Budapest okt., 10. sz. 22–23., nov., 11. sz. 22–23., dec., 12. sz. 22–23. – Ua. 3071.
2274. Az a karácsonyom… Beszélgetés Illyés Gyulával. [Riporter: Vértessy Sándor.] = Élet és Irodalom dec. 21. 51. sz. 1–2. [Az 1944-es, Németh Lászlóékkal töltött karácsonyról]
2275. Előadó: Németh László. = Köznevelés jún. 28. 26. sz. 25. [Közzétette: Földesi Ferenc. Dokumentumokkal]

1975

2276. Annus József: Németh László halálára. = Délmagyarország márc. 5. 54. sz. 5.
2277. Bajor Nagy Ernő: Búcsú Németh Lászlótól. = Szabad Föld márc. 16. 11. sz. 10.
2278. Bányai János: Németh László – a kritika dicsérete. = Üzenet ápr., 4. sz. 235–238.
2279. Béládi Miklós: Búcsúsorok Németh Lászlóról. = Alföld máj., 5. sz. 3–8.
2280. Béládi Miklós: Németh László egyetemessége. = Nagyvilág jún., 6. sz. 948–949.
2281. Borbándi Gyula: Németh László példája. = Új Látóhatár ápr. 30. 2. sz. 171–172.
2282. Bori Imre: Németh László. (1901–1975). = Magyar Szó márc. 5. 62. sz. 12.
2283. Bozóky Éva: Németh László halálára. = Könyvtáros máj., 5. sz. 289–290.
2284. Czine Mihály: Templomot épített. Búcsú Németh Lászlótól. = Jelenkor ápr.–máj., 4–5. sz. 476–478. – Ua. 2681.
2285. Csengődy László: Németh László. = Evangélikus Élet márc. 16. 11. sz. 3.
2286. Csoóri Sándor: Temetek, az én temetőmbe. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5. [Németh László halálára – Ua. 2491.]
2287. Dangulov, Szava: Az áldozatos munka embere. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 147–150. [Németh Lászlóról. Ford.: S. Nyirő József]
2288. Déry Tibor: A hiány. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5.; Látóhatár 4. sz. 109–111. [Németh László halálára – Ua. 2492.]
2289. Duba Gyula: Németh László. (1901–1975). = Irodalmi Szemle 3. sz. 282.
2290. Elbert János: Németh László fordítói műhelyéről. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 150–156.
2291. [Fencsik Flóra] f.f.: Búcsú Németh Lászlótól. = Esti Hírlap márc. 4. 53. sz. 2.
2292. Gerold László: Németh László a színikritikus. = Magyar Szó márc. 15. 13.
2293. Gombos Gyula: Németh László. = G. Gy.: A történelem balján. New Brunswick, Sirály. 52–55.
2294. Gombos Gyula: Németh László: Széchenyi. = G. Gy.: A történelem balján. New Brunswick, Sirály. 68–74.
2295. Grezsa Ferenc: Egy gondolat története. Németh László és a népoktatás. = Forrás dec., 12. sz. 27–32. [Öt 1940–1941-ben kelt, Szathmáry Lajosnak címzett levelének közlésével]
2296. [Grezsa Ferenc] G. F.: Németh László. (1901–1975). = Tiszatáj ápr., 4. sz. 95–96.
2297. Grezsa Ferenc: Németh László és a magyar irodalomtörténet tanítása. = Irodalomtörténeti Közlemények 5–6. sz. 675–680.
2298. Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Kortárs nov., 11. sz. 1810–1818. [Dokumentumokkal ]
2299. Haldimann, Eva: Die Sache nach dem irdischen Seelenheil. Zum Tod Schriftstellers László Németh. = Neue Zürcher Zeitung márc. 6. 54. sz. 33.
2300. Harmat Pál: A kísérletező ember halálára. Németh László. (1901–1975). = Orvosegyetem márc. 17. 5. sz. 3. [Fényképpel – Ua. 2548.]
2301. Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = Stíluselemzések. (Prózai művek stílusa). Bp., Tankönyvkiadó. 198–211. – Ua. 2400.
2302. Hegedűs András: Németh László pedagógiai nézeteiről. Művelődési koncepciója. = Oktatás és Nevelés [Újvidék] 3. sz. 99–105.
2303. [Heltai Nándor] H. N.: Elhunyt Németh László. = Petőfi Népe márc. 4. 53. sz. 8.
2304. Héra Zoltán: A forrásoknál. = Népszabadság szept. 6. 209. sz. 6. [A két Bolyai c. drámáról]
2305. Illés Endre: A reformátor. = Élet és Irodalom márc. 15. 11. sz. 15.; Látóhatár 4. sz. 102–106.; [A temetési búcsúztató – Ua. 2405., 2551]
2306. Illyés Gyula: A ravatalnál. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 4.; Látóhatár 4. sz. 107–109. [A Németh László temetésén elhangzott beszéd szövege]
2307. Illyés Gyula: Az Iszony francia kiadásának előszava. = I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp., Szépirodalmi. 446–461. – Ua. 1966., 1985.
2308. Illyés Gyula: Németh Lászlóról szerzői estjén az Egyetemi Színpadon = I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp., Szépirodalmi. 462–468. – Ua. 2159.
2309. Kabdebó Lóránt: Az utolsó művek kortársaként. = Napjaink ápr., 4. sz. 4. [Búcsú Németh Lászlótól]
2310. Kabdebó Lóránt: Egy regény több szemmel. (Beszámoló egy elképzelt polémiáról). = Borsodi Szemle 1. sz. 62–78. [Az Emberi színjáték c. regényről]
2311. Katona Piroska: Emlékeim Németh Lászlóról. = Forrás dec., 12. sz. 40–42.
2312. Kazimír Károly: Tervek. = K. K.: Világirodalom a Körszínházban. Bp., Szépirodalmi. 184–192. [A Gandhi halála c. színműről]
2313. Kerényi, Magda: Zum Tode von Laszlo Nemeth. = Die Tat márc. 15. 63. sz. 35. [Fényképpel]
2314. Keresztury Dezső: Árnyékán átlépve. Németh László ravatalánál. = Magyar Nemzet márc. 8. 57. sz. 5.
2315. Kiss Dénes: „Az igazi hősök érzékenyek is”. Beszélgetés Király Istvánnal a Szovjet Irodalomról. = Népszava júl. 13. 163. sz. 9. [Németh Lászlóról is]
2316. Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 140–146. – Ua. 2414., 3036.
2317. Kiss Tamás: Utolsó látogatások. Németh László emlékének. = Alföld máj., 5. sz. 10–12. [Fényképekkel]
2318. Korda Ágnes: Film készül az Égető Eszterből. = Esti Hírlap máj. 23. 141. sz. 6. [Interjú Hintsch Györggyel]
2319. Kristó Nagy István: Németh László halálára. = Könyvjelző 2. sz. 13. [Fényképpel]
2320. Lőrinczi László: Az erkölcsi harc értelme. Németh László halálára. = A Hét márc. 21. 12. sz. 7.
2321. Mátyás Sándor: Németh László a vásárhelyi gimnáziumban. (1945–1948). = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 70. sz. 9.
2322. Molnár István: Németh László lengyelül. = Alföld máj., 5. sz. 13–14.
2323. Mónus Imre: Egy tanítvány emlékezése. = Könyvtáros máj., 5. sz. 291–292.
2324. N. Sz.: Meghalt Németh László. = Magyar Élet [Toronto] márc. 29. 13. sz. 13.
2325. Nagy Péter: Utolsó szembenézés. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 4–5.
2326. Nyilasy Balázs: Fonalak Németh Lászlótól. = Alföld máj., 5. sz. 8–9.
2327. Rácz Győző: Németh László. (1901–1975). = Korunk márc., 3. sz. 208–210.
2328. Romsics Ignác: Németh László levelei Tóth Lászlóhoz. = Forrás dec., 12. sz. 33–39. [ 8 levél az 1932–1939 közötti időszakból]
2329. [Rónay György] (r. gy.): Egy levelesládából. = Vigilia aug., 8. sz. 547–550. [Németh László levele Raffaelli Rafaela irgalmas nővérhez (Sajkod, 1968. jún. 10.)]
2330. Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = Literatura 1. sz. 81–90.; R. L.: Hűséges sáfárok. Bp., Szépirodalmi. 57–76. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról – Ua. 2434., 2901.]
2331. Rónay László: Németh László tanítása. = Vigilia júl., 7. sz. 440–447.
2332. Sarkadi László: Elképzelt interjú Németh Lászlóval. = Középfokú Szakoktatás ápr., 4. sz. 41–45. [Fényképpel]
2333. Sieroszewski, Andzrej: Nysl inspirujaca. = Literatura na swiecie márc., 3. sz. 74–78.
2334. Simon István: Németh László halálának hírére. = Népszabadság márc. 7. 56. sz. 7.; Látóhatár 4. sz. 111–113.
2335. Sipka Sándor: Németh László – a vásárhelyi tanár. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 6. 55. sz. 5.
2336. Sipka Sándor: Németh László Égető Esztere. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 13. 81. sz. 5.
2337. Sőtér István: Németh László. 1901–1975. = Magyar Hírlap márc. 4. sz. 6.
2338. Sükösd Mihály: Koszorú helyett. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5. [Németh László halálára]
2339. Sütő András: A szellem Odüsszeusza. Németh László halálára. = Igaz Szó ápr., 4. sz. 379–380. – Ua. 2782.
2340. Sz. M.: Németh László – rádióról. = RTV Újság márc. 17. 11. sz. 5.
2341. Szabó Ferenc: Németh László, avagy „a céltalan üdvösség”. = Sz. F.: Párbeszéd a hitről. Tanulmányok és megemlékezések. Róma, Szerző. 224–229.
2342. Szabó Zoltán: A la recherche. = Irodalmi Újság márc.–ápr., 3–4. sz. 7–10. – Ua. 3064.
2343. Szeghalmi Elemér: Németh László halálára. = Új Ember márc. 16. 11. sz. 3.
2344. Szekér Endre: „Szerettem az igazságot”. Utam Németh Lászlóhoz. = Forrás dec., 12. sz. 23–26. – Ua. 2786.
2345. Szilágyi Ferenc: „A stílus magyar gazdagsága”. (Németh László 50 éves írói jubileumára). = Magyar Nyelvőr 3. sz. 325–342., 4. sz. 445–458.
2346. [Tamás Menyhért] T. M.: Elhunyt Németh László. = Népszava márc. 4. 53. sz. 5.
2347. Torda, István: On the death of László Németh. = Hungarian Review júl., 7. sz. 14–15. [Fényképekkel]
2348. Vajda Gábor: Németh László korszerűsége. = Új Symposion 119. sz. márc., 55–57.
2349. Cs. Varga István: Ember- és valóságábrázolás Németh László regényeiben. = Hevesi Szemle 1. sz. 67–72.
2350. Vati Papp Ferenc: Németh László. = Magyartanítás 4–5. sz. 230–235.
2351. Vati Papp Ferenc: Németh László. (1901–1975). = Köznevelés márc. 14. 11. sz. 5.
2352. Vati Papp Ferenc: Németh László. = Írók, képek. 2. köt. Bp., Tankönyvkiadó 219–230
2353. Veress Dániel: Az életmű birtokbavételéért. = Utunk jún. 13. 24. sz. 6. [Az életmű kiadásról]
2354. Zimonyi Zoltán: Főhajtás a távolodónak. = Napjaink ápr., 4. sz. 4.
2355. Zimonyi Zoltán: Németh László pályakezdése. (Félévszázados írói jubileumára.) = Forrás dec., 12. sz. 15–22.
2356. Zlobin, Georgij: Egy este és egy félévszázad Németh Lászlóval. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 137–140. [Ford.: Wessely László]
2357. Zsilka Tibor: A tematikai kontraszt és az esztétikai arány a szépprózában. (Németh László Irgalom című regénye alapján). = Magyar Nyelvőr 1. sz. 49–58.
2358. Búcsú Németh Lászlótól. = Film, Színház, Muzsika márc. 8. 10. sz. 10–11. [Kállai Ferenc, Sinkovits Imre, Szokolay Sándor búcsúzik]
2359. Búcsú Németh Lászlótól. = RTV Újság márc. 10–16. 10. sz. 6.
2360. Elhunyt Németh László. = Esti Hírlap márc. 3. 52. sz. 8.
2361. Eltemették Németh Lászlót. = Délmagyarország márc. 8. 57. sz. 5.; Magyar Nemzet márc. 8. 57. sz. 5.
2362. In memoriam László Németh. = Budapester Rundschau márc. 17. 11. sz. 10.
2363. Meghalt Németh László. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 4. 53. sz. 4.; Magyar Nemzet márc. 4. 53. sz. 4.
2364. Nagy részvéttel kísérték utolsó útjára Németh Lászlót. = Népszabadság márc. 8. 57. sz. 7.
2365. Németh László. = Tükör márc. 15. 10. sz. 18.
2366. Németh László. (1901–1975). = Hét márc. 28. 13. sz. 15.
2367. Németh László. (1901–1975). = Kritika márc., 3. sz. 2.; ápr., 4. sz. 2. [A címlapon Németh László fényképével]
2368. Németh László. (1901–1975). = Nemzetőr ápr., 301. sz. 5.
2369. Németh László. (1901–1975). = Népszabadság márc. 4. 53. sz. 7.
2370. Németh László. = Ötágú Síp 1. sz. 1–2. [A Magyar Öregdiák Szövetség és a Magyar Református Egyház 1975. ápr. 19-i, Manville-ben tartott gyász istentiszteletének rendje]
2371. Végső búcsú Németh Lászlótól. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 8. 57. sz. 6.; Magyar Hírlap márc. 8. 57. sz. 6.; Népszava márc. 8. 57. sz. 4.

1976

2372. Alexa Károly: Tanúságtétel Vásárhelyen. = Népszabadság okt. 10. 240. sz. 9. [Tanítványok Németh Lászlóról a televízióban]
2373. Bakos István: Németh Lászlóról. = Új Írás aug., 8. sz. 91–94. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]
2374. Bányai Gábor: A kiválás genezise. (Németh Lászlóról). = Irodalomtörténet 1. sz. 63–87.; Látóhatár aug., 78–83.
2375. Bárdos Judit: Világmegváltás és emberformálás. Németh László pedagógiájáról. = Világosság aug.–szept., 8–9. sz. 562–566.
2376. Bartha Lászlóné: Ceruzavonás Németh László portréjához. = Jászkunság 1–2. sz. 52–53.
2377. Bata Imre: Németh László emlékezete. A drámaíró. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 24–25.
2378. Batári Gyula: Az „Iskola és Egészség” című folyóírat és Németh László. = Orvosi Hetilap nov. 28. 48. sz. 2930–2932.
2379. Béládi Miklós: A kísérletező ember. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.; Látóhatár aug., 72–75. [Németh Lászlóról 75. születésnapja alkalmából.]
2380. Bicskey Károly: Megismerkedésem Németh Lászlóval. = Új Aurora 7. sz. 92–96.
2381. Bíró Józsefné: Előszó és zárszó. = Új Írás aug., 8. sz. 86–87. [A hódmezővásárhelyi 1976. jún. 2-án tartott Németh László-emléküléshez]
2382. Bodnár György: Előszó az esszéíró nemzedék történetéhez. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp., Szépirodalmi. 178–187.
2383. Bodnár György: Németh László egyetemessége. = Új Írás aug., 8. sz. 87–90. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]
2384. Cziglányi Zsolt: Mit mond nekem az Irgalom főhőse? = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 5.
2385. Czímer József: Németh László drámaírása. = Jelenkor júl.–aug., 7–8. sz. 685–688. – Ua. 2678.
2386. Csűrös Miklós: Fejezetek Berzsenyi Dániel utókorából. (Németh László Berzsenyi-élménye.) = Somogy jan., 1. sz. 12–21.
2387. Déry Tibor: Egy nap hordaléka. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 3. [Németh Lászlóról is. – Ua. 2853.]
2388. Domokos Mátyás: Németh László utolsó ítélete. Az Irgalomról. = Tiszatáj máj., 5. sz. 81–87.; Látóhatár aug., 120–123. – Ua. 2458.
2389. E. Fehér Pál: A kísérletező ember. = Népszabadság ápr. 18. 93. sz. 9.; Látóhatár aug., 74–78. [Németh László 75. születésnapjára]
2390. Fodor András: Három találkozás. = Tiszatáj máj., 5. sz. 43–48. [Budán 1956. júl. 24-én; Sajkodon 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án – Ua. 2593., 2941.]
2391. Földesi Ferenc: A Németh László-jubileumra = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. 7–13.
2392. Földesi Ferenc: Németh László pedagógiai öröksége. = Új Írás aug., 8. sz. 98–102. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]
2393. Fülöp László: A regényíró személyessége. = Tiszatáj máj., 5. sz. 70–81.; Látóhatár aug., 106–111. [A 75. évfordulóra. Fényképekkel]
2394. Grezsa Ferenc: A Németh László-i regény és az Égető Eszter. = Tiszatáj máj., 5. sz. 66–79.; Látóhatár aug., 114–120. [A 75. évfordulóra]
2395. Grezsa Ferenc: Gaál Gábor és Németh László. = Tiszatáj nov., 11. sz. 75–79.; 50 éves a Korunk. Bp., 314–319.
2396. Grezsa Ferenc: Németh László két ismeretlen tanulmánya. = Tiszatáj nov., 11. sz. 3–11. [L. 1001., 1006.]
2397. Grezsa Ferenc: Németh László regény-formái és az Iszony. = Új Írás aug., 8. sz. 95–98. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]
2398. Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Tiszatáj máj., 5. sz. 61–65. [Négy versének szövegközlésével – L. 999., 1002., 1004., 1005. ]
2399. Győrffy Sándor: Egy csónakban. Szárszó – 1943. = Új Tükör szept. 21. 38. sz. 20–21. [Németh László előadásáról; fényképpel]
2400. Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = Irodalmi alkotások elemzése. Bp., Szépirodalmi. 136–148. – Ua. 2301.
2401. Hegedűs András: Németh László. = H. A.: Magyar írók pedagógiai nézetei. Bp., Tankönyvkiadó. 389–469.
2402. Hegedüs Lóránt: Németh László egyetlen nagy ügye. 1. rész. = Theológiai Szemle nov.–dec., 11–12. sz. 371–377., [Folytatását L. 2465.]
2403. Hermann István: Gandhi gondolatvilága Németh László gondolatvilága tükrében. = H. I: Évadok tanúsága. Bp., Szépirodalmi. 253–258. – Ua. 2264.
2404. Hőnig Klára: Németh László és Pécs. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 2.
2405. Illés Endre: Az Éden–alapító. (Németh László koporsójánál.) = I. E.: A só íze. Bp., Magvető. 194–199. – Ua. 2305., 2551.
2406. Illés Endre: Egy vacsora emléke. (Németh László: Galilei). = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 11.; Látóhatár aug., 97–102.
2407. Illyés Gyula: Összegezés. (Németh Lászlóról). = Jelenkor dec., 12. sz. 1059–1062.
2408. Imre László: Gondolatok az Irgalom értelmezéséhez. = Tiszatáj máj., 5. sz. 87–91.; Látóhatár aug., 8. sz. 123–126. [A 75. évfordulóra]
2409. Juhász, Ferenc: László Németh vor 75 Jahren geboren. = Budapester Rundschau ápr. 19. 16. sz. 10.
2410. Juhász Ferenc: Németh László. = Új Írás ápr., 4. sz. 67.
2411. Keresztury Dezső: Utazás közben. Németh Lászlóra emlékezve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 40–43.
2412. Király István: Berzsenyi ürügyén. = K. I.: Irodalom és társadalom. Bp., Szépirodalmi. 353–355. – Ua. 1843.
2413. Király István: Németh László. = K. I.: Irodalom és társadalom, Bp., Szépirodalmi. 339–352. – Ua. 1794.
2414. Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = Tiszatáj máj., 5. sz. 99–106.; Látóhatár aug., 90–97. – Ua. 2316., 3036.
2415. Kiss Lajos: Németh László, századunk reneszánsz embere. = Kortárs dec., 12. sz. 1979–1984.
2416. Kocsis Rózsa: Németh László utolsó drámája, a Colbert. = Új Írás jún., 6. sz. 107–110.
2417. Kocsis Rózsa: „Szerettem az igazságot…” Németh László történelmi drámái. = Tiszatáj máj., 5. sz. 91–95.; Látóhatár aug., 8. sz. 102–106.
2418. Kovács Kálmán: Németh László: Gyász = K. K.: Eszmék és irodalom. Bp., Szépirodalmi. 285–304. – Ua. 2226.
2419. E. Kovács Kálmán: Találkozások Németh Lászlóval. = Új Aurora 7. sz. 85–91.
2420. Kovács Sándor: Németh László műveinek olvasottsága iskolánkban. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 6.
2421. Kőszegfalvi Ferenc: „Életem legtermékenyebb szakasza volt…” = Honismeret 5. sz. 18–20. [A hódmezővásárhelyi évek]
2422. Kristó Nagy István: Az Égető Eszterről – negyedszázad után. = Kortárs ápr., 4. sz. 623–628.; Látóhatár aug., 111–114.; Inosztrannaja Lityeratura 12. sz.
2423. Makai Miklós: „Hozzá tartoztam…” Beszélgetés Németh Lászlónéval. = Reformátusok Lapja máj. 2. 18. sz. 1. [Interjú]
2424. Moldvay Győző: Németh László Sirokban. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 5.
2425. [Moldvay Győző] (moldvay): Sajkodi emlék. = Népújság [Heves] ápr. 8. 84. sz. 4. [Látogatás Sajkodon. Beszélgetés Németh Lászlónéval]
2426. (m-y): TV-notesz. = Esti Hírlap okt. 7. 237. sz. 2. [A hódmezővásárhelyi évek c. Németh Lászlóról szóló televíziós műsorról]
2427. Nagy Péter: Utolsó szembenézés. Búcsú Németh Lászlótól. = N. P.: Útjelző. Bp., Szépirodalmi. 130–134.
2428. Nagy Péter: Világunk a világszínpadon. Jegyzetek a mai magyar drámáról. = Népszabadság febr. 8. 33. sz. 9. [A Galilei c. drámáról is]
2429. Pályi András: A Németh László-i játékstílus. = Színház jan., 1. sz. 17–21.
2430. Pašiaková, Jaroslava: A Tanu és közép-európai analógiái. = Forrás okt., 10. sz. 59–67.
2431. Pašiaková, Jaroslava: Németh László, a humanizmus és a nemzetközi testvériség apostola. = Új Aurora 8. sz. 108–113.
2432. Pomogáts Béla: A magyar vidék regénye. Németh László: Égető Eszter. = Életünk szept.-dec., 5–6. sz. 507–512. – Ua. 2476.
2433. Rácz Győző: Németh László. = R. Gy.: A lírától a metafizikáig. Bukarest, Kriterion. 240–243.
2434. Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = Látóhatár aug., 8. sz. 88–90. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról – Ua. 2330., 2901.]
2435. Sipka Sándor: Németh László emlékezete. A pedagógus. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 27–28.
2436. Sőtér István: Az újraolvasás naplóiból. (Németh László: tragikum vagy program?) = Kritika márc., 3. sz. 8–9.; Látóhatár máj., 5. sz. 167–175.
2437. Szeghalmi Elemér: Séta Németh Lászlóval. = Új Ember aug. 15. 33. sz. 3. [A Városmajorban]
2438. Szőcs István: 75 éve született Németh László. = Utunk máj. 11. 20. sz. 6.
2439. Szőke Domonkos: Középosztály-bírálat és középosztály-ideál a 30-as évek első felében Szekfű Gyula és Németh László munkásságában. = Magyar Történeti Tanulmányok. 9. Debrecen, KLTE. 73–101.
2440. Tóbiás Áron: Tehetség, tudás, tisztesség. Németh László életműsorozatáról. = Új Tükör nov. 14. 46. sz. 9.
2441. Tordáné Hajabács Ilona: Németh László pedagógiai nézetei. = Magyar Pedagógia 4. sz. 381–396.
2442. Tóth, János: László Németh vor 75 Jahren geboren. = Budapester Rundschau ápr. 19. 16. sz. 10.
2443. Tüskés Tibor: Két emlék Németh Lászlóról. = Tiszatáj máj., 5. sz. 50–54. [Fényképpel]
2444. Tüskés Tibor: Németh László katedrája. = Köznevelés ápr. 16. 16. sz. 10. [Németh László 75. születésnapjára]
2445. Utasi Mária: Az eposzi teljességű társadalmi körkép regénye. = Üzenet dec., 12. sz. 681–688. [Az Égető Eszter c. regényről]
2446. Cs. Varga István: Meg nem ért jubileum. 75 éve született Németh László. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 8.
2447. Cs. Varga István: Németh László emlékezete. A kritikus. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 25–27.
2448. Varga Mihály: Találkozások Németh Lászlóval. = Petőfi Népe ápr. 18. 93. sz. 5.
2449. Vati Papp Ferenc: Amit tettem értük, azt velük együtt tettem. Beszélgetés Szathmáry Lajossal. = Köznevelés márc. 5. 10. sz. 10–12. [Németh László pedagógus-modellje]
2450. Vekerdi László: Németh László, a gondolkodó. = Tiszatáj máj., 5. sz. 96–99.; Látóhatár aug., 83–88.
2451. Két levél. = Vigilia febr., 2. sz. 124–125. [Németh László 1970. ápr. 21-én kelt levele és Veres Péter levele Hajdú Péterhez]
2452. Mit köszönhetek Németh Lászlónak? Az iskola volt tanulói írják. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 7.
2453. Németh László. = Magyar Nemzet ápr. 18. 93. sz. 4. [75 éves]

1977

2454. Bakonyi István: Elidegenedés Németh László Gyász és Iszony című regényeiben. = Literatura 2. sz. 80–105.
2455. Bata Imre: A vásárhelyi poéta. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 72–76. [Pákozdy Ferencről, aki modellje volt Hallgató Sándornak az Égető Eszter c. regényben]
2456. Czine Mihály: Erdei Ferenc és az irodalom. = Forrás febr., 2. sz. 51–58. [Németh Lászlóval való viszonyáról is]
2457. Domokos Mátyás: A „Sorskérdések” sorsa. A szerkesztő töprengései. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp., Szépirodalmi. 375–400.
2458. Domokos Mátyás: A tervhalmozó utolsó ítélete. Az Irgalomról. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp., Szépirodalmi. 114–126. – Ua. 2388.
2459. Fábián Ernő: Az élet értelme. (Németh László gondolatvilága). = Új Látóhatár máj. 15. 1–2. sz. 81–96.
2460. Farkas Éva: A tömörség eszközei Németh László stílusában. = Acta Juvenum 2. sz. 143–148.
2461. Frank, Katalin: Europäischer Ton – ungarische Akustik. László Németh. = F., K.: Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD 1945–1970. Bp., ELTE. 73–79.
2462. Grezsa Ferenc: A Mathiász-panzió. Németh László első Vásárhelyt írott drámája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 91–94.
2463. Grezsa Ferenc: „Antropológiai lecke” Németh László Ady-élményéről. = Tiszatáj dec., 12. sz. 49–52.
2464. Grezsa Ferenc: Gaál Gábor és Németh László. = 50 éves a Korunk. Bp., MTA Irodtud. Int. – PIM – NPI. 314–319.
2465. Hegedüs Lóránt: Németh László egyetlen nagy ügye. 2. rész. = Theológiai Szemle jan.–febr., 1–2. sz. 32–41. [Előzményét L. 2402.]
2466. Hölvényi György: Németh László: Pamflet és kritika. = Kortárs nov., 11. sz. 1768–1770. [Németh László 1929. júl. 16-án kelt levelével Hartmann Jánoshoz]
2467. Huszár Tibor: A Korunk és a magyar szellemi áramlatok. = Valóság márc., 3. sz. 27–47., ápr. 4. sz. 27–46. [Többek között Németh László véleménye a Korunkról]
2468. Keresztury Dezső: Válasz Németh Lászlónak egy félbemaradt jelentésre. = Élet és Irodalom máj. 14. 20. sz. 3. [Németh László: Jelentés a miniszternek. = Tiszatáj 1977. ápr., 4. sz. 95–96]
2469. Lőrincz Pálné: Visszaemlékezés a nevelői példaképre: Németh Lászlóra. = Csongrád Megyei Művelődésügyi Szemle. 1975–l976. XV. 169–179.
2470. Mehela, I.[van] P.: Laszlo Nemet – romaniszt. = Individualniszt piszmennika i literaturnij procesz. Kijev, 61–124.
2471. Molnár Gál Péter: Galilei. = M. G. P.: Emlékpróba. Bp., Szépirodalmi. 390–400.
2472. Monostori Imre: Hit nélkül nem lehet élni. Németh László Sámson-drámájának értelmezéséhez. = Új Írás máj., 5. sz. 99–104.
2473. Monostori Imre: Kertész Ágnes útja. (Portré Németh László: Irgalom című regényéről). = Magyartanítás ápr.–jún., 2. sz. 63–66.
2474. Monostori Imre: Vallás, idea, utópia és minőség kapcsolatának néhány sajátossága Németh László gondolatrendszerében. = Új Aurora 3. sz. 133–141.
2475. Pesti János: A pedagógus Németh László. = Fejér Megyei Hírlap máj. 18. 115. sz. 5.
2476. Pomogáts Béla: Németh László: Égető Eszter. = P. B.: Regénytükör. Bp., Kozmosz. 21–34. – Ua. 2432.
2477. Sobor Antal: A szilasi ház. = Fejér Megyei Hírlap okt. 16. 244. sz. 9. [Két fényképpel]
2478. Szabad Olga: Brigádok olvasókönyve. = Békés Megyei Népújság febr. 26. 48. sz. 8. [Németh László Horváthné meghal c. novellájáról]
2479. Szakolczay Lajos: A Gyász méltósága. = Új Tükör márc. 20. 12. sz. 27. [Dobos Ildikóról]
2480. Szathmáry Lajos: Akit szerettek az istenek. = Pedagógussorsok, emlékek. Bp., Tankönyvkiadó. 161–225. [A szerző, akiről Németh László az Égető Eszter c. regény Szilágyi tanár urát mintázta, az 1931–1941-es hódmezővásárhelyi korszakra is emlékezik, többek között Németh Lászlóra.]
2481. Szekér Endre: Németh László Călător European. = Steaua 4. sz. 52. [Ford.: Florica Perian – Ua. 2785.]
2482. Tóbiás, Áron: László Németh – auf Tonband. = Budapester Rundschau márc. 21. 12. sz. 10.
2483. Tüskés Tibor: Németh Lászlóról – négy tételben . = T. T.: Pannóniai változatok. Bp., Szépirodalmi. 297–3l6.
2484. Utasi Mária: A klasszikus világidegenség regénye. Ember és emberiség viszonya Németh László Iszony című művében. = Üzenet szept., 9. sz. 523–527.
2485. Cs. Varga István: Ady és Németh László. = Hevesi Szemle 1. sz. 50–54., 2. sz. 56–59.; Látóhatár ápr., 150–151.
2486. Vekerdi László: A Bolyai-dráma és a Bolyai drámák. = Film, Színház, Muzsika jan. 15. 3. sz. 12–14.
2487. Levél Németh Lászlótól. Közli: Andrássy Lajos. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 6. 31. sz. 7. [A levél kelte: 1966. okt. 18.]

1978

2488. Bakonyi István: Akiknek tartozunk. Amerigo Tot, Németh László. = Fejér Megyei Hírlap szept. 13. 216. sz. 5.
2489. Balla Tamara: Lev Tolsztoj és Németh László. = Kelet-Magyarország szept. 3. 208. sz. 6.
2490. Csányi László: Homloka égöve alatt. Kísérő szöveg Fodor András verséhez. = Forrás nov., 11. sz. 82–86. [Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére]
2491. Csoóri Sándor: Temetek, az én temetőmbe. = Cs. S.: Nomád napló. Bp., Magvető. 343–346. [Németh László halálára – Ua. 2286.]
2492. Déry Tibor: A hiány. = D. T.: Botladozás. 1. köt. Bp., Szépirodalmi. 729–731. – Ua. 2288.
2493. Déry Tibor: Németh Lászlóról. = D. T.: Botladozás. 1. köt. Bp., Szépirodalmi. 734–737.
2494. Erdei Ferenc: Németh László hetven éves. = E. F.: Művekkel élő társadalom. Bp., Akadémiai. 59–61. – Ua. 2145.
2495. Erdei Ferenc: Sajkódi esték. = E. F.: Művekkel élő társadalom. Bp., Akadémiai. 103–110.
2496. (f. g.): Németh László az aszkézisről. = Új Ember jún. 18. 25. sz. 2. [A Tiszatáj májusi számában megjelent szövegközlés kapcsán]
2497. Fáj Attila: Kerényi Károly hatása a hazai és a nyugati magyar írókra. = Katolikus Szemle 1. sz. 26–47. [Ferdinandy Mihály, Gulyás Pál, Kerényi Grácia, Németh László, Szentkuthy Miklós, Szerb Antal]
2498. Fenyő István: Tolsztoj és Németh László. = Napjaink szept., 9. sz. 37.
2499. Füzi László: A gondolkodó alkata. (Németh László Szörnyeteg című drámájáról.) = Acta Juvenum. Sectio Litteraria. Tomus I. Acta Universitatis Szegediensis. Szeged, 39–60.
2500. Gombos Gyula: Németh László. = Tanú [Toronto] márc., 1. sz. 1.,8., ápr., 2. sz. 1–2., máj., 3. sz. 3., júl.–aug., 4–5. sz., szept., 6. sz. 6–7.
2501. Héra Zoltán: Magunkat utolérni. = Népszabadság dec. 3. 285. sz. 11. [Az Új Írásban megjelent Sajkódi esték-részletekről]
2502. Illés Endre: Galilei két halála. = I. E.: Ostya nélkül. Bp., Magvető. 383–390.
2503. Illés Endre: Írók két háború közt. Németh László. = Új Tükör 13. sz. 14–15.
2504. Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = K. L.: Hármaskönyv. Bp., Szépirodalmi. 205–210. – Ua. 1455., 2961.
2505. Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = Forrás nov., 11. sz. 75–82. – Ua. 2609., 3035.
2506. Kocsis Rózsa: Tolsztoj és Németh László szellemi rokonsága. = Kortárs júl., 7. sz. 1118–1122.; Acta Litteraria 3–4. sz. 241–250. [Oroszul]
2507. Korzenszky Richárd: Szeretetről–gyűlöletről. Németh László „Irgalom” című regénye nyomán. = Teológia 2. sz. 109–113.
2508. Kulcsár Szabó Ernő: A regényi fikció három modellje. (Iszony, G. A. úr X-ben, Iskola a határon). = Alföld febr., 2. sz. 41–51., márc., 3. sz. 56–64.
2509. Laksin, Vlagyimir: Németh László: Puskin. = L., V.: A siker fiziológiája. Bp., Európa. 282–287. [Ford.: Földeák Iván.]
2510. Marosi Péter: A minőség forradalma – tegnap és ma. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. = Utunk 50. sz. 1–3. [Rácz Győzővel Németh László és József Attila ellentétéről]
2511. Mehela, Ivan: Az orosz–magyar irodalmi kapcsolatok kérdéséről. (Lev Tolsztoj és Németh László). = Szlavjanszkoje Lityeraturovegyenyije i Folklorisztyika 13. sz. 35–46.
2512. Misley Pál: Ukrán szerző Németh Lászlóról. = Szovjet Irodalom 6. sz. 188–189. [Ivan Mehela tanulmánya L. 2470.]
2513. Moldvay Győző: Ivan Mehela akadémiai díja. = Népújság [Heves] ápr. 22. 94. sz. 4. [Interjú. Németh Lászlóról is beszélnek]
2514. Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író? = M. Zs.: Tanulmányok. 1. Bp., Szépirodalmi. 804–806. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra – L. 383., Ua. 1460., 1917.]
2515. Péter László: Németh László vásárhelyi idillje. = Élet és Irodalom ápr. 8. 14. sz. 2.
2516. Péter László: Találkozások Németh Lászlóval. = Délmagyarország jan. 1. 1. sz. 6. [Németh László Péter Lászlónak címzett 1945. szept. 15-én kelt levelezőlapjának közlésével – Ua. 2977.]
2517. Pomogáts Béla: Gulyás Pál költészetének első korszaka. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 173–181. [Németh Lászlóval való kapcsolatáról is]
2518. Salamon Konrád: A Márciusi Front debreceni előzményei. = Új Aurora 3. sz. 89–101. [A kezdeti, főleg Németh László körül szerveződő irodalmi csoportosulásokról is]
2519. Siklós József: Írók – a reformációról. = Reformátusok Lapja 46. sz. 4. [Illyés Gyula, Nemeskürty István, Németh László]
2520. Sőtér István: Inasság vagy rokonság? Németh László és Tolsztoj. = Szovjet Irodalom 9. sz. 100–104. – Ua. 2634.
2521. Sőtér István: Tolsztoj Magyarországon. = Költő és próféta. Bp., Magvető. 5–26. [Németh László Tolsztoj inasaként c. tanulmányáról és fordításáról is]
2522. Szilágyi Imre: Németh László morálfilozófiájáról. Az alkotó ember erkölcse. = Új Írás ápr., 4. sz. 70–90.
2523. Teőke Géza: A történelem és a természettudományok határán. = Magyar Nemzet szept. 27. 228. sz. 8. [Németh László pedagógiájáról]
2524. Cs. Varga István: Az önapoteózis legendája. Németh László: Emberi színjáték. = Literatura 1–2. sz. 26–37.
2525. Cs. Varga István: Németh László Sirokban és Egerben. = Archívum 7. sz. 111–117. – Ua. 3303.
2526. Cs. Varga István: Németh László Tolsztoj-képéről. = Hevesi Szemle dec., 4. sz. 14–20.
2527. Cs. Varga István: Tolsztoj és Németh László. = Alföld nov., 11. sz. 35–40.
2528. Cs. Varga István: Ukrán tanulmánygyűjtemény. I. P. Mehela: A regényíró Németh László. = Alföld ápr., 4. sz. 91–93. [Individualnoszty piszmennyika i literaturnij procesz 1977. Naukova Dumka]
2529. Vargha Kálmán: Dokumentumok Németh László és a Nemzeti Színház kapcsolatáról. (Németh László és Németh Antal levélváltásából. 1937–1942.). = Irodalomtörténeti Közlemények 5–6. sz. 689–717. [Németh László Németh Antalnak, 1937. jan. 22. – 1941. dec. 22. között írt 14 levelének, Németh Antal Németh Lászlónak, 1937. jan. 22. után – 1942. jan. 7. között írt 17 levelének, Zilahy Lajos és Németh Antal 1941. márciusi levélváltásának, Németh László egy Szabó Imrének címzett 1942. febr. 7-i levelének és egy megállapodásnak valamint 2, 1939-ből származó igazolásnak a szövegközlésével]
2530. Beszélgetés a debreceni fiatalokról. Tóth Pál Péter interjúja Újhelyi Szilárddal. = Valóság dec., 12. sz. 61–68. [Részlet egy nagyobb interjúból, Németh Lászlóról is]
2531. Németh László és Vajdaság. = Magyar Szó [Újvidék] júl. 8. 185. sz. 10.
2532. „Óraadók királysága”. Közli: Grezsa Ferenc = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 32–34. [Németh László három levelével Teleki Gézának (Békés, 1945. szept. 1.); Király Rudolfnak (1945. szept. végén); Ortutay Gyulának (1948. dec. 2.) és Curriculum vitae-jével 1945. augusztusából.]

1979

2533. Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság máj. 15. 111. sz. 7. [Vlagyimir Laksin A siker fiziológiája c. kötetének Németh László-tanulmányáról is]
2534. Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. = Valóság aug., 8. sz. 35–38.; Látóhatár okt., 101–108. – Ua. 2848., 3158.
2535. Bodosi György: Sajkodi délutánok Németh Lászlóéknál. = B. Gy.: Völgyvallatás. Bp., Magvető. 113–133. [Három fényképpel]
2536. Bori Imre: Emlék az „óraadók királyságának” idejéből. = 7Nap márc. 16. 11. sz. 16. [A „drága jó nyolcadik” ajándéka c. írásról – L. 1020.]
2537. Borsos Miklós: Emlékezés Németh Lászlóra. = B. M.: A toronyból. Bp., Szépirodalmi. 74–82.
2538. Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol Illyés Gyula. = Kortárs ápr., 4. sz. 611–620. [Néhány gondolat Németh László prózastílusáról]
2539. E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom nov. 3. 44. sz. 6–7. [Németh László Husz-drámájáról is]
2540. E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom nov. 24. 47. sz. 6–7. [Hozzászólás Kis Pintér Imre nyilatkozatához. (Forrás 1979. nov., 11. sz. 70–76.)]
2541. E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom dec. 15. 50. sz. 6–7. [Vas Istvánról és a Kisebbségben c. tanulmányról]
2542. Gál István: A Babits–Németh László-viszony első fejezete. = Tiszatáj jún., 6. sz. 34–39. [Németh László Babits Mihálynak címzett, 1929. júl. 21.–1932. között kelt tizennégy levelének közlésével]
2543. Gáll Ernő: Németh László, Szekfű Gyula és Bibó István. = Korunk nov., 11. sz. 856–857.
2544. Garai Gábor: Részletes önéletrajzom. = Új Írás febr., 2. sz. 107–116. [Barátságukról]
2545. Grezsa Ferenc: Móricz Zsigmond és Németh László kapcsolatáról. = Tiszatáj júl., 7. sz. 10–14.
2546. Grezsa Ferenc: Németh László, a kísérletező író-pedagógus. = Alföld nov., 11. sz. 48–51.
2547. Grezsa Ferenc: Németh László, a vásárhelyi filozófiatanár. = Tiszatáj jún., 6. sz. 26–33. [Fényképpel]
2548. Harmat Pál: A kísérletező ember halálára. Németh László. = Medikusszemmel. Bp., Medicina. 208–210. – Ua. 2300.
2549. Horváth Andor: A minőség útvesztője? = A Hét jan. 12. 2. sz. 2. [Hozzászól Rácz Győző A minőség forradalma tegnap és ma (Utunk 1978. 50. sz. 1–3.) c. interjújához]
2550. Huszár Tibor: Magyarságtudomány, magyar gazdaságtudomány, marxizmus. Erdei Ferenc egy fiatalkori írása margójára. = Valóság febr., 2. sz. 1–21. [L. 1494.]
2551. Illés Endre: A koporsójánál. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 2. köt. Bp., Magvető. 402–407. – Ua. 2305., 2405.
2552. Illés Endre: Galilei. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., Magvető. 394–397. – Ua. 2065., 2222.
2553. Illés Endre: Galilei két halála. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., Magvető. 397–402.
2554. Jovánovics Miklós: Arckép záporral. = Népszabadság máj. 27. 122. sz. 12. [Sajkodi látogatás Németh Lászlónál Garai Gáborral]
2555. Kardos Pál: A debreceni Ady Társaság húszéves története. (1927–1947). = K. P.: Irodalmi tanulmányok. Bp., Gondolat. 287–322. – Ua. 1817.
2556. Kemény Géza: Németh László nyomdokain. = A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium. 1955–1979. Balatonfüred, 27–31.
2557. Koczogh Ákos: Kései emlékezés Németh Lászlóra. = Népszava febr. 10. 34. sz. 6. [Sajkodi látogatásról]
2558. Kocsis Rózsa: A magyar gondolati regény Németh László-i példája. = Új Írás júl., 7. sz. 63–69.
2559. Kocsis Rózsa: Feltámadás és Irgalom. Tolsztoj és Németh László utolsó regénye. = Tiszatáj nov., 11. sz. 37–43.
2560. Lackó Miklós: Egy szerep előtörténete. A fiatal Németh László és a húszas évek. = Új Írás febr., 2. sz. 3–19.
2561. Madarász László: Németh László közelében. = Alföld jún., 6. sz. 48–51. [Németh László Madarász Lászlónak szóló 1949. júl. 25-én kelt levelének közlésével]
2562. Makay Gusztáv: Magyar írók német lexikonban. = Élet és Irodalom márc. 24. 12. sz. 8. [A Franz Lennartz-szerkesztette Ausländische Dichter und Schriftstetter unserer Zeit. (Stuttgart 4. kiad.) c. kiadványból többek között a Németh Lászlóról írott szócikk magyar fordítását is közli]
2563. Maller Sándor: Németh László és Sárospatak. = Irodalomtörténet 2. sz. 404–414. [Németh László Maller Sándornak szóló, Békésen, 1945. szept. 1-jén kelt levelének közlésével]
2564. Orosz László: Tóth László és a magyar irodalom. = Forrás antológia. 1969–1979. Kecskemét, Forrás. 197–212. [Németh László és Tóth László kapcsolatáról is]
2565. Ozsvath, Zsuzsanna: László Németh's revulsion: violence and freedom. = Canadian-American Review of Hungarian Studies 2. sz. 67–77. [Az Iszony c. regényről]
2566. Rácz Győző: Ki jár a minőség útvesztőin? = Utunk jan. 26. 4. sz. 2–3. [Viszont válasz Horváth Andor hozzászólásához – L. 2549.]
2567. Robotos Imre: A hiterkölcs drámája. Németh László és Kocsis István drámájáról. = Új Tükör júl. 15. 28. sz. 22–23. [Bethlen Kata]
2568. Sándor György: Németh László görögségélménye. = Forrás nov., 11. sz. 55–62.
2569. Sebestyén Sándor: Bajcsy-Zsilinszky Endre „nemzeti radikalizmusa” és Németh László „minőségszocializmusa”. = Információs Szemle 4. sz. 103–116.
2570. Sieroszewski, Andrzej: Problematyka polska w kręgu wschodnioeuropejskich zainteresowań László Németha = Z dziejów polsko–węgierskich stosunków historycznych i literackich. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 197–210
2571. Teőke Géza: Németh László diákbarátai. = Magyar Nemzet dec. 14. 5. [Németh László és a „Toldy-reál” kapcsolat]
2572. Tolnai Gábor: „Legfeljebb annyit remélhetek…” Babits Mihállyal A vihar bemutatóján. = Kortárs ápr., 4. sz. 629–636. [Babits Mihály és Németh László konfliktusáról]
2573. Utasi Mária: Az aszkétikus életidegenség regénye. Németh László Gyász című művéről. = Üzenet márc., 3. sz. 114–116.
2574. Cs. Varga István: A sorsvállalás puskini példája. Németh László: Csapda. = Tiszatáj nov., 11. sz. 43–49.
2575. Cs. Varga, István: Laszlo Nemeth a Tolsztom. = Slavica. 14. Debrecen, 83–97.
2576. Cs. Varga István: Móricz Zsigmond és Németh László. = Alföld júl., 7. sz. 84–89.

1980

2577. Antal Gábor: „Én és a többiek”. Hatvany Lajos kiadatlan levelezéséből. = Kritika aug., 8. sz. 7–18. [Németh László 1955. ápr. 2-án kelt levelének közlésével]
2578. Bakonyi István: A társadalmi cselekvés lehetőségeinek ábrázolása Németh László Emberi színjátékában. = Literatura 3–4. sz. 466–478.
2579. Bata Imre: A Válasz indulása. = Századok szelleme. Debrecen, Hajdú-Bihar megyei Tanács. 280–300. – Ua. 1958., 1978.
2580. Batta György: Most éppen Németh Lászlót fordítom. (Beszélgetés Karol Wlachovskyval). = Új Ifjúság okt. 28. 44. sz. 9. [A Galilei c. drámát]
2581. Béládi Miklós: Egy korszak vége. = Alföld dec., 12. sz. 69–74. [Az Utolsó széttekintés c. kötetről – Ua. 2669.]
2582. Bencsik Gábor: Az emlékek folytonossága. = Nők Lapja nov. 1. 44. sz. 6–7. [A mezőszilasi Németh-házról. 3 fényképpel]
2583. Benedek András: Kitérő Németh László cseh útján. = Irodalomtörténet 4. sz. 1051–1059. [Németh László 1952. máj. 24-én kelt Benedek Andrásnak címzett levelének, valamint Alois Jirasek Jan Huss és Jan Žižka c. drámáinak fordításával kapcsolatban írott lektori jelentésének szövegközlésével]
2584. Bori Imre: Egy regény másodszor is a magyar irodalomban. = 7 Nap szept. 12. 37. sz. 5. [Németh László és Szentkuthy Miklós Prae c. regénye]
2585. Borsos Miklós: Németh Lászlóról. = Alföld dec., 12. sz. 3–5. – Ua. 2676.
2586. Bréda Ferenc: Galilei. = B. F.: A létezéstől a lehetőségig. Bukarest, Kriterion. 29–86.
2587. Czine Mihály: Ady és a kortársi irodalom. = Jelenkor okt., 10. sz. 899–905. [Németh László Ady Endréről]
2588. Csoóri Sándor: A magyar apokalipszis. = Tiszatáj okt., 10. sz. 5–31. [Néhány mondatban ismerteti Németh Lászlónak a világháborúról alkotott véleményét]
2589. Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Alföld dec., 12. sz. 21–27. – Ua. 2684.
2590. Dékány Endre: Németh László teológiai kérdései. = Confessio aug., 3. sz. 89–94.
2591. E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom ápr. 26. 17. sz. 6–7. [Cs. Varga István és Füzi László Németh László József Attila-képéről írott tanulmányáról. L. 2646.
2592. E. Fehér Pál viszontválasza. = Élet és Irodalom máj. 24. 21. sz. 2. [Cs. Varga István és Füzi László cikkére – L. 2647.]
2593. Fodor András: Három találkozás Németh Lászlóval. = F. A.: Futárposta. Bp., Szépirodalmi. 66–77. [Budán, 1956. júl. 24-én; Sajkodon, 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án – Ua. 2390., 2941.]
2594. Földes Anna: Drámák betűrendben. = Színház nov., 11. sz. 44–47. [A Húsz dráma c. drámakötetről és a Galilei c. drámáról]
2595. Fülöp László: Németh László realizmuselve. = Tiszatáj júl., 7. sz. 57–67.
2596. Füzi László: Németh László fiatalkori levelei. = Alföld dec., 12. sz. 75–92. [Oszoly Kálmánnak 1918. jún. 2.–1918. dec. 11. között kelt hét levelének és apjának szóló 1921. nov. 10-én kelt levelének közlésével, valamint a levelekben az Esti köd, Hajók, Esti árnyék, Álomgálya, Mese és egyéb verstervezetek szövegközlésével]
2597. Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség”: adottság és vízió. = Alföld dec., 12. sz. 43–48. – Ua. 2699.
2598. Göncz Árpád: Születésnapi sorok Németh Lászlóhoz. = Élet és Irodalom ápr. 26. 17. sz. 7.
2599. Grezsa Ferenc: A történelem vonzásában. (1938–1944). = Alföld dec., 12. sz. 28–35. [Németh Lászlóról]
2600. Grezsa Ferenc: Az Iszony történeti jelentése. = Halász Előd hatvan éves. Szeged, 249–260.
2601. Hanák Tibor: Mennyiség – minőség. (Németh László). = H. T.: A filozófia: kritika. Bécs, Integratio. 145–153. – Ua. 2151.
2602. Hegedűs Géza: Németh László. = H. G.: Arcképvázlatok. Száz magyar író. Bp., Móra. 344–348.
2603. Huszár Tibor: Beszélgetés Bibó Istvánnal. = Valóság szept., 7. sz. 27–49. [A szárszói beszédről is]
2604. Illés Jenő: Bessenyei Ferenc életregénye. 12. rész. A Pál utcától a Nemzeti Színházig. = Pesti Műsor szept. 24.–okt. 1. 39. sz. 14–15. [Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatáról is]
2605. Illés Lajos: Németh László tanügyi álmai. = Kortárs febr., 2. sz. 264–268. [Németh László 1961-ben és 1970-ben kelt, Illés Lajosnak címzett levelinek közlésével – Ua. 2718.]
2606. Józsa György Gábor: Legenda és valóság. A Galilei-ről. = Magyar Nemzet dec. 25. 302. sz. 19.
2607. Kajári Gyula: Németh László. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 10. 147. sz. 6.
2608. Kis Pintér Imre: Németh László és démonai. = Alföld dec., 12. sz. 36–42. – Ua. 2727.
2609. Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = „Akarom: tisztán lássatok.” Bp., Akadémiai. 165–173. – Ua. 2505., 3035.
2610. Kiss Tamás: Találkozások Németh Lászlóval. = Alföld dec., 12. sz. 93–104. [Fényképpel – Ua. 2730.]
2611. –koch–: Ungarische Bücher in Italien. = Neueste Nachrichten nov. 28. 233. sz. 7. [Beszélgetés az Iszony kiadójával]
2612. Kocsis Rózsa: Németh László világképe és regényszemlélete a Gyászban. = Alföld dec., 12. sz. 57–64. [Fényképpel – Ua. 2736.]
2613. Kristó Nagy István: A Tanu tanújaként. Emlékek Németh Lászlóról. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 24. 6.–szept. 11. 4.-ig [16 folytatásban.]
2614. Lackó Miklós: Németh László Babits Mihály vonzásában. = Új Írás jan., 1. sz. 42–53.
2615. Lackó Miklós: Németh László és a Nyugat. = Új Írás aug., 8. sz. 98–110.
2616. Lengyel András: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a „Magyarország” kapcsolata. (1935–1936). = Magyar Könyvszemle 4. sz. 370–376. [Németh László bírálata is]
2617. Leskó László: A tanú – Németh Lászlót látta vendégül. = Somogyi Néplap szept. 7. 210. sz. 5. [Interjú Katona Piroska pedagógussal, Németh Lászlóról.]
2618. Leskó László: Bohuniczky Szefi és az Iszony. = Dunatáj nov., 4. sz. 49–55.
2619. [Lőcsei Gabriella] L. G.: Hangalbum Németh Lászlóról. = Magyar Nemzet jún. 10. 134. sz. 4.
2620. Major Ottó: VII. Gergely. = M. O.: Értelem és szenvedély. Bp., Szépirodalmi. 216–219.
2621. Melczer Tibor: … és közreadott cikke. = Élet és Irodalom jan. 19. 3. sz. 5. [Válasz Mészöly Dezső Németh László elfelejtett nyilatkozata c. cikkére]
2622. Mészöly Dezső: Németh László elfelejtett nyilatkozata. = Élet és Irodalom jan. 19. 3. sz. 5. [Németh László felszólalása a Magyar Írók Szövetsége Műfordítási Szakosztálya 1952. nov. 27-i ülésén William Shakespeare Rómeó és Júlia c. drámájának Mészőly Dezső által készített fordítása kapcsán]
2623. Mészöly Dezső: Üvölteni szeretnék. = Élet és Irodalom jan. 26. 4. sz. 2. [Hibaigazítás a Mészöly Dezső Németh László elfelejtett nyilatkozata c. cikkéhez]
2624. M. Pásztor József: Tanu. = M. P. J.: „Az író beleszól…” Bp., Kossuth. 338–343.
2625. [Pintér Sándor] P. S.: Németh László és a gyorsírás. = Gyorsírók és Gépírók Lapja márc., 3. sz. 55.
2626. Sándor Iván: A keresés etikája és a történelmi önismeret. Két Németh László-dráma. = Új Írás máj., 5. sz. 100–106. [Galilei, Az áruló]
2627. Sándor Iván: Az üdvtan és a pályakezdő drámák. Németh László első drámái. = Életünk nov., 11. sz. 968–977. [Részlet a Németh László üdvtana c. könyvéből]
2628. Sándor Iván: Túl a személyes sorson. (A Széchenyi-dráma). = Alföld dec., 12. sz. 65–68.
2629. Sebestyén, György: Das Schuldbewusstsein der Tugend. = S., Gy.: Studien zur Literatur. Eisenstadt, Roetzer. 336–341.
2630. Sieroszewski, Andrzej: László Németh et la littérature polonaise. = Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből. Bp., ELTE 113–120.
2631. Simonyi Imre: Közben… = Magyar Ifjúság nov. 14. 46. sz. 20–21. [Vallomás írókról. Németh Lászlóról is]
2632. Sőtér István: Az újraolvasás naplóiból. Németh László – tragikum vagy program? = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 263–284.
2633. Sőtér István: Az utolsó kísérlet. Németh László regényciklusa. = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 235–241. –Ua. 1685.
2634. Sőtér István: Inasság vagy rokonság? Németh László és Tolsztoj. = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 252–262. – Ua. 2520.
2635. Sőtér István: Németh László tanulmányai. = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 242–251. –Ua. 1686.
2636. Szabédi László: A magyar ritmus formái. 6. Németh László . = Sz. L.: Enyém ez a történelem. Bp., Magvető. 645–649. [A Magyar ritmus c. tanulmányról]
2637. Szabó Endre: Egy kapcsolat utóélete. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 25. 302. sz. 7. [Németh László és a hódmezővásárhelyi gimnázium. Interjú Földesi Ferenccel]
2638. Szathmári István: Németh László és a stilisztika. = Magyar Nyelvőr ápr.–jún., 2. sz. 175–178. [Elhangzott Gödön 1979. dec. 8-án az iskolaavatón.]
2639. K. Szoboszlay Ágnes: A szóképek grammatikája Németh László nyelvében. = A magyar nyelv grammatikája. Bp., Akadémiai. 745–748.
2640. Szőke Domonkos: Németh László vitája Szekfű Gyulával az ellenforradalmi rendszer lehetséges „reformjáról” 1934–36 között. = Magyar történeti tanulmányok. 13. Debrecen, KLTE. 57–73.
2641. Szűk László: Akarom tisztán lássatok. = Somogy 4. sz. 89–91. [Vekerdi László cikkéhez szól hozzá – L. 2650.]
2642. Tüskés Tibor: A „javíthatatlan tanár”. = T. T.: Mérték és mű. Bp., Szépirodalmi. 50–57.
2643. Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. = Népújság [Heves] dec. 14. 293. sz. 8.
2644. Cs. Varga István: Németh László Dosztojevszkij-képéről. = Alföld dec., 12. sz. 49–56. [Fényképpel]
2645. Cs. Varga István: „Sárospatak nekem nagyon megtetszett…” Németh László és Patak kapcsolatáról. = Napjaink dec., 12. sz. 24–26. – Ua. 3304.
2646. Cs. Varga István–Füzi László: „Az életemmel forgó csillagkép csapott be”. (Németh László József Attila-képéről) = Forrás ápr., 4. sz. 65–72.
2647. Cs. Varga István–Füzi László: Összebékítés? = Élet és Irodalom máj. 24. 21. sz. 2. [Válasz E. Fehér Pál cikkére – L. 2591.]
2648. Vatai László: Homályból homályba. Tanulmány Németh László életrajzi könyvéről. = Krónika [Toronto] jan., 1. sz. 4–8., febr., 2. sz. 3–7. – Ua. 3130.
2649. Vati Papp Ferenc: Csak a pedagógusok közt maradtak igazi kollégáim. Visszatekintés Németh Lászlóra. = Köznevelés dec. 19. 42. sz. 24–25. [Vati Papp Ferencnek ill. a Köznevelés szerkesztőségének címzett, Sajkodon, 1967. márc. 30-án, 1967. ápr. 26-án kelt és dátum nélküli három levelének közlésével]
2650. Vekerdi László: „Homályból homályba”. Öt éve halt meg Németh László. = Somogy 1. sz. 47–50.
2651. Veress Dániel: A Papucshősről. = V. D.: A színház vonzásában. Sepsiszentgyörgy, 20–22.
2652. Veress Dániel: Kiteljesedő életmű. = Utunk szept. 19. 38. sz. 2. [Az életmű-sorozatról]
2653. Veress Dániel: Németh László dramaturgiája. = V. D.: A színház vonzásában. Sepsiszentgyörgy, 18–20.
2654. „A háborúnak vége”. Illyés Gyula válaszol Kabdebó Lórántnak. = Kortárs máj., 5. sz. 667–672. [Emlékezése az 1945 utáni évekre, többek között Németh Lászlóra]
2655. Németh László egy levele Áprily Lajoshoz. Közli: Marosi Ildikó. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 2. sz. 219–220. [1929-ből]
2656. Németh László korszerűsége. = Jelenkor márc., 3. sz. 267–277. [Béládi Miklós, Czine Mihály, Király István és Vekerdi László beszélgetése]
2657. Vallomások Németh Lászlóról. Közli: Kristó Nagy István. = Alföld dec., 12. sz. 105–111. [Ivan Mehela, Andrzej Sieroszewski, Bay Zoltán vallomásai; Gabriel Marcel két levele Németh Lászlónak (1964. márc. 23. és K.n.); Kristó Nagy István : Házavató. (Szeptember 27-én a Bocskay-kerti Móricz Zsigmond-házban)]

1981

2658. Ágostházi László: A mezőszilasi Németh-porta. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 115–129.
2659. Albert Mária: Líránk spanyolul is tud. A Bűn után a Galilei is megjelenik Kubában. = Új Tükör nov. 22. 47. sz. 26.
2660. Alföldy Jenő: A minőség igézetében. Nyolcvan éve született Németh László. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 10.
2661. [Antal Gábor] A. G.: Egy pályakép váltásai. Min dolgozik Kristó Nagy István kritikus. = Magyar Nemzet aug. 2. 180. sz. 11. [Utalásokkal Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatára]
2662. Bakonyi István: A hétköznapiság prózája. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 75–78. [Németh László: Horváthné meghal]
2663. Bakonyi István: Jegyzetek Németh László pedagógiai gondolatairól Lányaim c. könyve alapján. = Ma és Holnap 1. sz. 85–89.
2664. Bakonyi István: Németh László emléke. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 16. 89. sz. 13. [80 éve született]
2665. Bakonyi István: Németh László erkölcsi eszméje és regényei. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 13.
2666. Bakonyi István: Társadalmi bűnök és feloldó cselekvések. Németh László Bűn című regényéről. = Napjaink aug., 8. sz. 19–20.
2667. Bálint Ibolya: Németh László emlékére. = Pest Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 4. [80 éve született]
2668. Bata Imre: A pályakezdő Németh László. = Új Írás dec., 12. sz. 4–11. [3 fényképpel]
2669. Béládi Miklós: Egy korszak vége. = Látóhatár máj., 5. sz. 162–168. [Az Alföld 1980. 12. számában megjelent tanulmány rövidített változata az Utolsó széttekintés c. kötetről – Ua. 2581.]
2670. Belohorszky Pál: A lélek kertésze. = Új Írás dec., 12. sz. 15–26. [Németh Lászlóról]
2671. Berkes Erzsébet: Németh László koszorúihoz. = Magyar Nemzet ápr. 18. 91. sz. 4. [80 éve született]
2672. Bertha Bulcsú: Távolodó asztalok. = Élet és Irodalom okt. 31. 44. sz. 1–2. [Többek között Németh László Updike–élményéről (1967.)]
2673. Bessenyei Ferenc: Németh László hiányzik a színházakból. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 89–92.
2674. T. Bíró Zoltán: A minőség próféciája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 53–64.; Látóhatár máj., 5. sz. 170–178.
2675. Bodosi György: Az ötödik évtized. (Megjegyzések Németh László utolsó termékeny évtizedéről). = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 53–64.
2676. Borsos Miklós: Németh Lászlóról. [Részlet] = Látóhatár máj., 5. sz. 197–199. – Ua. 2585.
2677. Budai Balogh Sándor: Németh László boldog pillanata. = Új Tükör aug. 9. 32. sz. 45. [A Bocskay-kerti ünnepségről. Fényképpel]
2678. Czímer József: Németh László drámaírása. = Cz. J.: Színház és irodalom. Bp., Szépirodalmi. 85–92. – Ua. 2385.
2679. Czine Mihály: Németh László. = Cz. M.: Nép és irodalom. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 242–251. – Ua. 2082.
2680. Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 42–53.; Látóhatár máj., 5. sz. 199–203.
2681. Czine Mihály: Templomot épített. Búcsú Németh Lászlótól. = Cz. M.: Nép és irodalom. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 266–268. – Ua. 2284.
2682. Cseke Péter: Balázs Ferenc az Erdélyi Fiatalok tükrében. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval. = A Hét nov. 6. 7–8.
2683. Cselényi László: A kísérletező ember. 80 éve született Németh László. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 360–365.
2684. Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Látóhatár máj., 5. sz. 157–161. [Részlet az Alföld 1980. 12. számából. – Ua. 2589.]
2685. Csorba Mária: „Másokat melegítő élet”. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 24. 70. sz. 5., márc. 25. 71. sz. 5., márc. 26. 72. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola 50. évfordulója kapcsán Németh László pedagógusi tevékenységéről]
2686. Dangulov, Szavva Artyemevics: Németh. = D., Sz. A.: Hudozsnyiki. Strihi k portretam. Moszkva, Szovjetszkij piszatyel. 226–230.
2687. Dér Zoltán: Artemisz Ninivében. = Üzenet ápr., 4. sz. 161–169. [Homályból homályba c. könyvéről]
2688. Dobossy László: Szent Husz János magyar tisztelői. = D. L.: Két haza között. Bp., Magvető. 276–309. – Ua. 3091.
2689. Fábián Ernő: A modell lehetőségei. = A Hét ápr. 17. 16. sz. 4. [Németh László reformeszméi – Ua. 3013.]
2690. Fábián Ernő: Németh László levele a Népfőiskola alapításáról Móricz Zsigmondhoz. = Napjaink máj., 5. sz. 16. [1940. febr. 21.]
2691. Farkas János: Tudomány, megértés, vallás. = Világosság okt., 10. sz. 616–624. [Németh László nézeteiről a vallásos nevelés terén]
2692. Fodor András: Németh Lászlóval, a zene jegyében. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 65–69.; Látóhatár máj., 5. sz. 203–205.
2693. Földeák Iván: Tatjana Voronkina. = Új Tükör okt. 18. 42. sz. 19. [Beszélgetés az Égető Eszter fordítójával]
2694. Füzi László: A szellem embere. (Magatartás és a szemlélet teljessége). = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 50–53. [Az Új enciklopédia c. tanulmányról]
2695. Füzi László: „Emlékezetemben van a síremléke…” Németh Józsefről. = Napjaink máj., 5. sz. 4–6. [Németh László édesapjáról. Két fényképpel]
2696. Gábor László: „A magnak meg kell halnia…” Kortársak Németh Lászlóról. = Népújság [Heves] ápr. 19. 92. sz. 8. [Németh László 80. évfordulójára]
2697. Gábor László: A magyar Noé bárkája és az elvetélt utópia. Vázlat az Utolsó kísérletről. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 56–58.
2698. Gábor László: A reformtervektől az utópiáig. (Németh László értelmiségképének kialakulása). = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 46–49.
2699. Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség”: adottság és vízió. = Látóhatár máj., 5.sz. 178–184. [Az Alföld 1980. 12. számában megjelent tanulmány rövidített változata – Ua. 2597.]
2700. ifj. Gazda István: Csak egy kultúránk van. III. Németh László és a természettudomány. = Fizikai Szemle márc., 3. sz. 104–109. [Egy rádióbeszélgetés szövege]
2701. Gombos Gyula: Tanítás a minőségre. (Németh Lászlóról.) = G. Gy.: Igazmondók. New York, Püski. 95–123.
2702. Grezsa Ferenc: Az életmű egysége. = Napjaink aug. 8. sz. 21–22. [Németh Lászlóról]
2703. Grezsa Ferenc: Az Irgalom történeti rétegei. = Életünk ápr., 4. sz. 381–384.
2704. Grezsa Ferenc: Író a háborúban. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 70–73.; Látóhatár máj., 5. sz. 215–219. [Csoóri Sándor A magyar apokalipszis c. cikke kapcsán Németh László háborús szemléletéről]
2705. Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 4. [A 80. évfordulón]
2706. Grezsa Ferenc: Utószó helyett. = Alföld máj., 5. sz. 43–47. [A Harc a jólét ellen c. drámához]
2707. -h-: Két osztrák pap Németh Lászlóról. = Új Ember máj. 24. 21. sz. 4.
2708. Haldimann, Eva: Egykori iskolaorvosom. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 104–105.
2709. Hamar Imre: „Németh László volt a nevelőm”. Határtalan öröm. = Napló [Veszprém] jan. 18. 15. sz. 5. [Interjú Návrády Hugóval]
2710. Havas Ervin: Együtt változni korral és közönséggel. Beszélgetés Ádám Ottóval. = Népszabadság dec. 6. 286. sz. 15. [A Széchenyi c. dráma rendezéséről]
2711. Hegedűs Géza: Németh László magánemlékezete. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 80–82.; Látóhatár máj., 5. sz. 205–206.
2712. Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések. Cs. Szabó László (London). = Vigilia máj. 321–328. [Németh László személyiségéről és írói magatartásáról is]
2713. Heltai Nándor: „A kecskeméti oltóág”. = Petőfi Népe ápr. 17. 90. sz. 5. [Emlékek Németh Lászlóról. Fényképpel]
2714. Hornyik Miklós: Köszöntés. = H. M.: Szabálytalan napló. Novi Sad, Forum. 179–182
2715. Hornyik Miklós: Magyar enciklopédia. Németh László: Kiadatlan tanulmányok. = H. M.: Szabálytalan napló. Novi Sad, Forum. 182–185.
2716. Hölvényi György: Sajkodi magány, stószi csend. Németh László Fábry Zoltánnál. = Napjaink aug., 8. sz. 23.
2717. Illés Jenő: Utazások Németh Lászlóval. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 17–25. [Mezőföldön, Erdélyben]
2718. Illés Lajos: Németh László tanügyi álmai. = I. L.: Titkos fiók. Bp., Szépirodalmi. 5–18. [Németh László három, 1961-ben és 1970. április 16-án kelt, Illés Lajosnak címzett levelének közlésével – Ua. 2605]
2719. Illyés Gyula: Két – sőt három – szomszédvár: Szilas, Cece, Ozora. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 7–12. [Németh Lászlóval való megismerkedéséről; fényképekkel]
2720. Imre László: Az emberundortól a belátásig. Az áruló jelentésrétegei. = Életünk ápr., 4. sz. 370–375.
2721. Jánosy István: A fészek tervező. Németh László halálára. = J. I.: Az álmok kútja végtelen. Bp., Magvető. 288–290.
2722. Józsa György Gábor: Közelmúltunk hagyományai. Beszélgetés Lackó Miklós történésszel. = Magyar Nemzet szept. 20. 221. sz. 9. [A Szerep és mű c. könyvéről]
2723. Juhász Ferenc: Németh László. = Új Írás ápr., 4. sz. 67.
2724. Kalmár Éva: Tokunaga Jaszumoto. = Új Tükör szept. 20. 38. sz. 11. [Japán fordító, Németh Lászlótól az Iszony c. regényt szeretné fordítani.]
2725. Kanyar József: A Berzsenyi-kultusz történetéből. = Somogy jan.–febr., 1. sz. 53–64. [A Berzsenyi Társaság történetéről, tevékenységéről Németh László itt betöltött szerepéről valamint egy 1948. ápr. 27-én kelt Kanyar Józsefnek címzett levelének közlése]
2726. Király István: Gondolatok a hódmezővásárhelyi Németh László emlékszobában. = Élet és Irodalom 20. sz. 6.
2727. Kis Pintér Imre: Németh László és démonai. [Részlet] = Látóhatár máj., 5., sz. 210–213. – Ua. 2608.
2728. Kiss Károly: Csendes önismeret. Találkozások Németh Lászlóval. = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9. [A 80. évfordulóra]
2729. Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 17. 63–71. [Klny. is]
2730. Kiss Tamás: Találkozások Németh Lászlóval. [Részlet] = Látóhatár máj., 5. sz. 206–208. – Ua. 2610.
2731. Kocsis L. Mihály: „Az egész magyar irodalom akarta…” = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 39. [Németh Lászlóról jubileumára]
2732. Kocsis Rózsa: Az Irgalom üzenete. = Új Írás dec., 12. sz. 27–37.
2733. Kocsis Rózsa: Az Iszony vallomása. = Kortárs jún., 6. sz. 961–968.
2734. Kocsis Rózsa: Égető Eszter „dallama”. = Életünk ápr., 4. sz. 376–380.
2735. Kocsis Rózsa: Németh László és a „modern” történelmi dráma. = Napjaink máj., 5. sz. 12–14. [Fényképekkel]
2736. Kocsis Rózsa: Németh László világképe és regényszemlélete a Gyászban. [Részlet] = Látóhatár máj., 5. sz. 213–215. – Ua. 2612.
2737. Kocsis Rózsa: Tanító és történelem. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 61–65. [Németh Lászlóról]
2738. Kovács János: Szabadtéri színpad Mezőszilason Németh László drámáival. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 131–132. – Ua. 2225.
2739. Köntös László: A minőség vonzásában. = Ref. Lapja ápr. 19. 16. sz. 6. [Németh Lászlóról]
2740. Kristó Nagy István: Küldjön egy képet! = Új Tükör szept. 13. 37. sz. 45. [Hozzászól Budai Balogh Sándor Németh László boldog pillanata c. írásához – L. 2677.
2741. Kristó Nagy István: Németh László értékeléséhez. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 35–38.
2742. Kronstein Gábor: Németh László ürügyén… = Pedagógusok Lapja ápr. 21. 8. sz. 3. [Szerdahelyi István interjújáról Mátrai Lászlóval]
2743. Kulcsár Szabó Ernő: Értékelv és sorsazonosság. Németh László: Kocsik szeptemberben. = Kortárs jún., 6. sz. 950–960.
2744. L.: A választott szülőhaza Németh Lászlóról. = Magyar Hírlap szept. 9. 211. sz. 6. [A Fejér Megyei Szemle Németh László-számáról]
2745. Lackó Miklós: Egy szerep története. (A fiatal Németh László és a huszas évek; Babits Mihály vonzásában; Németh László és a Nyugat.) = L. M.: Szerep és mű. Bp., Gondolat. 157–247.
2746. Lacza Tihamér: Németh László. (1901–1975) = Hét ápr. 25. 17. sz. 14. [80 éve született]
2747. Leskó László: Az Iszony irodalmi előzménye. Németh László évfordulóján. = Somogyi Néplap ápr. 19. 92. sz. 7. [Bohuniczky Szefi Három év c. regénye]
2748. Lévay Endre: Három találkozás. = Üzenet ápr., 4. sz. 170–173. [A 80 éves Németh Lászlóról]
2749. Lőkös István: Kézfogás Krležával. = Népújság [Heves] okt. 17. 244. sz. 2. [Németh Lászlóról és Miroslav Krležáról]
2750. m. a.: Németh László. = Hétfői Hírek ápr. 13. 15. sz. 2. [A 80. évfordulóra]
2751. [Mátyás István](mátyás): Könyvárverésre készülve. Kéziratok, utánnyomások. = Népszava okt. 30. 255. sz. 6. [Németh László Galilei c. drámájának a kézirata is árverésre kerül.]
2752. Mekis János: Kísértet Szilason. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 133–138. [A falu és Németh László viszonya]
2753. Mekis János: Szilasi kétkedések. = Fejér Megyei Hírlap nov. 15. 268. sz. 9. [A szilasi házról fényképpel]
2754. [Molnár Erik] Jeszeneszky Erik: Nyílt levél Németh Lászlóhoz, a „Tanu” szerkesztőjéhez. = Németh László válogatott művei. 2. k. Bp., Szépirodalmi. 1185–1187. – Ua. 1458., 2092.
2755. Monostori Imre: „Életem legfeketébb éve volt”. Németh László és az Új Szellemi Front. = Forrás szept., 9. sz. 82–92.
2756. Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán – utoljára. = Új Forrás dec., 6. sz. 36–43. [Fényképekkel és levélidézetekkel]
2757. Nagy Péter: Németh László nyolcvan éve. = Magyar Hírek máj. 16. 5.
2758. Nagy Péter: Németh László nyolcvan éve. = Népszabadság ápr. 19. 92. sz. 13.; Látóhatár máj., 5. sz. 168–170.
2759. Németh G. Béla: Németh Lászlóról – az Utolsó széttekintés alkalmán. = Kritika ápr., 4. sz. 11–13.
2760. Németh S. Katalin: Két Bethlen Kata-dráma a XX. században. = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve. 1979. Bp., 657–666. [Németh László és Kocsis István színművei]
2761. Nikolin Éva: Titok a kémcsőben. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 9. 107. sz. 4. [Németh Lászlóról]
2762. Nikolin Éva: Tücsökzene. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 8. 106. sz. 4. [Németh Lászlóról és Szabó Lőrincről]
2763. Pašiaková, Jaroslava: Németh László Tanuja néhány közép-európai analógia tükrében. = P., J.: Folyamatos múlt. Br.–Bp., Madách–Gondolat. 141–162.
2764. Péter László: József Attila és Németh László. = Literatura 1–2. sz. 238–243. [Németh László 1928. márc. 31-én kelt levelével József Attilának]
2765. Péter László: Németh László igazai. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 17. 90. sz. 4. [A 80. évfordulón]
2766. Péter László: Tárkány Szücs Ernő hatvanéves. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 13. 240. sz. 4. [Az Égető Eszter egyik alakja]
2767. Pétervári István: Levél a szabadtéri színpadról. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 132. [Mezőszilason]
2768. Pethő Bertalan: Egy magyar paradigma a létről. Németh László Égető Eszter című regényéről. = Alföld máj., 5. sz. 50–63.
2769. Pethő Bertalan: Megértés, önzés és belátás. Égető Eszter sorsfordulóján. = Somogy máj.–jún., 3. sz. 36–39.
2770. -r-a: Könyvaukció. = Magyar Nemzet nov. 6. 261. sz. 5. [Árverésen a Galilei c. dráma kézirata]
2771. Raffai István: Útravaló Pápáról. Beszélgetés Szíj Béla művészettörténésszel. = Napló [Veszprém] ápr. 30. 100. sz. 5. [Németh Lászlóról is]
2772. Répási Imre: Borsos Miklós Németh László-portréi. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 77–79. [Borsos Miklós A toronyból c. kötete kapcsán]
2773. Rónay György: Németh László régi háza a Rózsadombon 1973 őszén, 1975 tavaszán. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 10–11.
2774. B. Sajti Emese: „Feszültség vibrált körülötte”. Beszélgetés dr. Lévay Sándorral, Németh László tanítványával. = Békés Megyei Népújság ápr. 18. 91. sz. 6. [Békéscsabai állatorvos]
2775. Sándor Iván: A tanulmányíró a húszas- és harmincas évek fordulóján. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 43–52.
2776. Sándor Iván: Sajkodi évek. Fejezet a Németh László üdvtana c. könyvből. = Jelenkor 4. sz. 329–338.; Látóhatár máj., 5. sz. 219–223.
2777. N. Sándor László: Az emberi kapcsolatok ajándéka. = Magyar Hírlap febr. 20. 43. sz. 6. [Beszélgetés Tatjana Voronkinával többek között Németh László Puskin-tanulmányáról]
2778. Simonyi Károly: A pedagógus Németh László. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 39–42.
2779. Sinkovits Imre: Az első Németh László-szerep. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 73–76. [A VII. Gergely]
2780. Sipka Sándor: Utam Németh Lászlóhoz. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 6. [A 80. évfordulóra]
2781. Sobor Antal: A szilasi ház. = Ma és Holnap 1. sz. 79–83.
2782. Sütő András: A szellem Odüsszeusza. (Németh László halálhírére) = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 15–16.; S. A.: Évek – hazajáró lelkek. Bukarest, Kriterion. 169–171. – Ua. 2339.
2783. Szállási Árpád: Németh László és a Nyugat. = Orvosi Hetilap jan. 25. 4. sz. 226–227.
2784. Szegedy-Maszák Mihály: Arany életművének változó megítéléséről. = Irodalomtörténeti Közlemények 5–6. sz. 561–580. [Többek között Németh Lászlóéról is]
2785. Szekér Endre: Németh László: Európai utas. = Sz. E.: Érték és írás. Kecskemét, Forrás. 239–244. – Ua. 2481.
2786. Szekér Endre: Utam Németh Lászlóhoz. = Sz. E.: Érték és írás. Kecskemét, Forrás. 55–62. – Ua. 2344.
2787. Szeli István: Sajkodi metamorfózisok. = Sz. I.: Történő történelem. Újvidék, Forum. 236–239.
2788. Szerdahelyi István: Németh László útja a szocializmushoz. Beszélgetés Mátrai Lászlóval. = Kritika márc., 3. sz. 23–25.; Látóhatár máj., 5. sz. 208–209.
2789. Szilárd Gabriella: „… a Sinai-hegy nekem sem adott külön tízparancsolatot.” Németh László Galilei című drámájáról. = Gyermekünk szept., 9. sz. 22–23. [Fényképpel]
2790. Takács József: Németh László hite. Gondolatok a „pedagógus” íróról. = Napjaink jún., 6. sz. 35–36.
2791. Tamás Attila: A „Jóügy pionírja”. Németh László alakját idézve. = Új Forrás dec., 6. sz. 31–36. [Elhangzott a KLTE Németh László-emlékülésén.]
2792. Tamás Menyhért: Nyolcvan éve született Németh László. = Népszava ápr. 18. 91. sz. 6.
2793. Tárkány Szücs Ernő: Németh László és Vásárhely. (Emlékek és jegyzetek) = Új Aurora 3. sz. 86–100.; Csongrád Megyei Hírlap ápr. 7. 4.–ápr. 15. 4.-ig 4 folytatásban. [Németh László Tárkány Szücs Ernőnek szóló 1946-ban kelt levelének közlésével; Grezsa Ferenc könyve kapcsán 1979.]
2794. Telegdi Imre: Én, dr. Németh László, esküszöm a Mindentudó és Mindenható Istenre…'' Látogatás Hódmezővásárhelyen a Németh László Emlékházban. = Református Egyház okt., 10. sz. 236.
2795. Tóbiás Áron: Az utolsó beszélgetés. = Utunk szept. 11. 37. sz. 5–6. [Zsögödi Nagy Imre festőművésszel 1971-ben, Németh László-portréjáról is]
2796. Tódor János: Fuldokló angyal. Németh László különös hőse. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 71–73. [Az Iszony Kárász Nellije]
2797. Tüskés Tibor: Bartók és a népi írók. = Forrás márc., 3. sz. 26–39. [Németh László Bartók-tanulmányáról]
2798. Vajda Gábor: Az élet mint cselekvő megismerés. Nyolcvan éve született Németh László. = Magyar Szó ápr. 25. 113. sz. 15.
2799. Cs. Varga István: A magyar esszéírás csúcsán. Németh László és Halász Gábor. = Napjaink aug., 8. sz. 17–18.
2800. Cs. Varga István: A nagyság férfi és női dimenziója. (Dráma és regény Németh László életművében) = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 53–56.
2801. Cs. Varga István: „A szeretet bizonyos fokán az ember elmeorvos”. Dosztojevszkij-inspirációk Németh László Emberi színjáték című regényében. = Életünk ápr., 4. sz. 364–369.; Látóhatár máj., 5. sz. 226–228. [Fényképpel]
2802. Cs. Varga István: „Egy darab rámbízott, szegény emberiség”. Dosztojevszkij és az Iszony. = Napjaink nov., 11. sz. 8–11.
2803. Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. Egy kapcsolat útja a haragtól a megértésig. = Napjaink febr., 2. sz. 23. – Ua. 3300.
2804. Cs. Varga István: „Homloka égöve alatt”. Költők és írók vallomása Németh Lászlóról. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 9–15. [Fodor András, Illyés Gyula, Veres Péter, Csoóri Sándor. Fényképpel]
2805. Cs. Varga, István: László Németh: „Die Falle”. = Slavica 17. 137–139. [Csapda]
2806. Cs. Varga István: Németh László és a bartóki modell. = Napjaink máj., 5. sz. 16–19.
2807. Cs. Varga István: Németh László idézése. = Napló [Veszprém] szept. 26. 226. sz. 8–9. [A balatonfüredi emléktáblánál elhangzott beszéd szövege]
2808. Cs. Varga István: Petőfin ihlett dramolett. Az Így élt Petőfi és a Petőfi Mezőberényben kapcsolatáról. = Napjaink márc., 3. sz. 19–21.
2809. Cs. Varga István: Szociális bűntudat és értelmiségi létkonfliktus. (Németh László: Bűn) = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 54–60.
2810. Cs. Varga István: Új zenei honalapítás. Németh László Bartókról. = Napjaink jan., 1. sz. 3–6.; Látóhatár jún., 177–179.
2811. Varga, József: László Németh. = Daily News, Neueste Nachrichten ápr. 18–19.
2812. Varga József: Németh László nyolcvanadik születésnapjára. = Magyar Hírlap ápr. 19. 92. sz. 8.
2813. Vas István: Coriolanus. = V. I.: Miért vijjog a saskeselyű? 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 424–461. [A Kisebbségben c. tanulmányról]
2814. Vas István: Író és hatalom. = V. I.: Miért vijjog a saskeselyű. 1. köt. Bp., Szépirodalmi 454–476. [Az Új Szellemi Front időszakáról és Németh László szerepéről is]
2815. Vekerdi László: Bartók – Németh László világában. = Forrás márc., 3. sz. 44–50.; Látóhatár jún., 175–177.
2816. Vekerdi László: Sajkodi certosa. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 73–80.; Látóhatár máj., 5. sz. 185–190.
2817. Vekerdi László: „Viharokra emelt nyárderű…” Iszony–Égető Eszter–Irgalom trilógia. = Napjaink máj., 5. sz. 9–11.
2818. Veress Dániel: „Szerettem az igazságot”. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 77–88. [A VII. Gergelyről]
2819. S. Virág Erzsébet: Mondatszerkesztési sajátosságok Németh László esszéiben. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 221–231.
2820. Zimonyi Zoltán: „Igazságkereső és tanító elme volt”. 80 éve született Németh László. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 18. 91. sz. 5.; Szolnok Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 8.; Zalai Hírlap ápr. 19. 92. sz. 7.
2821. Zimonyi Zoltán: Németh László ismeretlen drámája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 13–15. [A Szépítő c. dráma közlése elé –L. 1055.]
2822. Zimonyi Zoltán: Nyolcvan éve született Németh László. = Délmagyarország ápr. 18. 91. sz. 5.
2823. „A háborúnak vége.” Keresztury Dezső válaszol Kabdebó Lórántnak. = Kortárs júl., 7. sz. 1027–1034. [Többek között Németh Lászlóról való emlékei is]
2824. A megkerült mű… = Csongrád Megyei Hírlap márc. 21. 68. sz. 4.; Magyar Hírlap márc. 21. 68. sz. 6.; Délmagyarország márc. 21. 68. sz. 5. [Megkerült a Szépítő kézirata.]
2825. A regényíró Németh Lászlóról. = Napló [Veszprém] jan. 16. 13. sz. 8. [Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Bodnár György előadása jan. 19-én]
2826. Az írók népfőiskolájáról. = Napjaink máj., 5. sz. 14. [Pedagógusi munkájáról]
2827. Carl Burckhardt leveléből Kerényi Károlyhoz. Ford.: Keresztury Dezső. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 103–104. [Németh Lászlóról ír]
2828. Németh László levelei Gulyás Pálhoz. Közli: Gulyás Klára. = Alföld okt., 10. sz. 61–67. [Hat levél 1939–1942-ből]
2829. Németh László munkásságáról tart előadást az egri Megyei Művelődési Központban Vekerdi László 1981. ápr. 14-én. = Népújság [Heves] ápr. 14. 87. sz. 8.
2830. Németh László relikviák Vásárhelynek. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 28. 74. sz. 4. [Németh Lászlóné adománya]
2831. Németh László Utolsó széttekintés c. könyvéről kerekasztal beszélgetés a Kossuth Klubban. = Magyar Nemzet febr. 20. 43. sz. 4. [Február 23-án Bodnár György, Czine Mihály, Király István, és Béládi Miklós részvételével]
2832. Nyolcvan éve született Németh László. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 5. [Illyés Gyula, Sütő András, Borsos Miklós, Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre, Simonyi Károly, Kis Pintér Imre, Sarkadi Imre emlékezése]
2833. Találkozások Németh Lászlóval. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 83–90. [E. Kovács Kálmán, Kiss Gyula, Juhász József emlékei.]

1982

2834. Agárdi Péter: A Felvilágosodás Fejtő Ferenc harmincas évekbeli irodalomszemléletében. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 166–178. [Németh László Berzsenyi-tanulmányáról írott bírálatáról is]
2835. Bakonyi István: A Németh László-i regényfolyamat két állomása. Emberi színjáték – Bűn. = Somogy szept.–okt., 5. sz. 39–42.
2836. Bakonyi István: Egy egyszemélyes folyóirat emlékére. = Fejér Megyei Hírlap szept. 30. 229. sz. 5. [A Tanuról]
2837. Bakonyi István: Egyén és külvilág viszonyának ábrázolása Németh László Égető Eszter c. regényében. = Literatura 1. sz. 132–138.
2838. Bakonyi István: Mit üzen Égető Eszter a mai olvasónak? = Fejér Megyei Hírlap máj. 22. 9.
2839. Bakonyi István: Németh László mezőföldi novellái. = Dunatáj nov., 4. sz. 41–44.
2840. Bálint B. András: A Vigilia beszélgetése Király Istvánnal. = Vigilia aug., 8. sz. 576–582. [Németh László nemzet iránti felelősségérzetéről is]
2841. Bata Imre: Németh László az irodalom hivatásáról. = Literatura 1. sz. 10–14.
2842. Bata Imre: Népi írók, népi mozgalom. = Literatura 3–4. sz. 372–378. [Németh Lászlóról is]
2843. Beke György: Barangolás közben. Házak. = Új Élet [Marosvásárhely] 14. sz. 12–13. [Németh László nagybányai szülőházáról; fényképpel – Ua. 2928.]
2844. Békési Imre: A mellérendelő kapcsolás konstrukcionális szerepe egy Németh László-esszében. = Magyar Nyelvőr jan.–márc., 1. sz. 88–100. [Németh László: Levél az Ibsen-tanulmányok írójához]
2845. Béládi Miklós: A szövegtől az értékelésig. Lackó Miklós: Szerep és mű. = Jelenkor febr., 2. sz. 175–177. [A kötetben szereplő Németh László-tanulmány értékelése is]
2846. Béládi Miklós: Németh László világnézeti filozófiája. = Literatura 1. sz. 15–19.
2847. Benedek András: Író és dramaturg. Emlékek Németh Lászlóról. = Tiszatáj szept., 9. sz. 8–19.
2848. Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája = B. I. összegyűjtött munkái. 2. k. Bern, EPMSZ 383–387. – Ua. 2534., 3158.
2849. Bodnár György: Regényiség és retorika az Irgalomban. = Literatura 1. sz. 79–83.
2850. Bori Imre: Németh László 1981. = Literatura 1. sz. 3–9. – Ua. 3007.
2851. Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Cs. S.: A félig bevallott élet. Bp., Magvető. 192–208.
2852. Csőri István: Németh László levélváltása egy borsodi lelkésszel. = Confessio 2. sz. 91–93. [Németh László 1966-ból származó levelével]
2853. Déry Tibor: 1976. április. = D. T.: Napok hordaléka. Bp., Szépirodalmi. 545–552. [Németh Lászlóra is emlékezik. – Ua. 2387.]
2854. Erdélyi K. Mihály: Németh László romániai útirajza. Különös tekintettel annak román sajtóvisszhangjára. = Literatura 1. sz. 49–53.
2855. E. Fehér Pál: Az egység nem egyszerű dolog. = Népszabadság szept. 25. 225. sz. 15. [Németh László és Molnár Erik vitájáról]
2856. E. Fehér Pál: Kulturális jegyzetek. Németh László körül. = Népszabadság jan. 22. 18. sz. 7.
2857. Féja Géza: Levelek tükrében. = F. G.: Lapszélre. Bp., Szépirodalmi. 251–258. [Féja Géza és Németh László kapcsolata Németh László 1935-40 között kelt leveleinek, levélrészleteinek tükrében]
2858. Fenyő István: A Németh László-kép változásai. = Kritika nov., 11. sz. 23–25. [Fényképpel]
2859. Földeák Iván: Gelu Păteanu. = Új Tükör máj. 16. 20. sz. 23. [Román műfordító, az Iszony fordítója]
2860. Földeák Iván: Irodalmunk tallinni barátja. = Magyar Hírlap dec. 8. 288. sz. 6. [Interjú Edvin Hiedellel, az Iszony észt fordítójával]
2861. Földeák Iván: Karol Wlachovsky. = Új Tükör nov. 14. 46. sz. 17. [A Galilei szlovák fordítója]
2862. Füzi László: A minőség jegyében. (A Tanu kialakulása és programja.) = Forrás szept., 9. sz. 50–58.
2863. Füzi László: A Tanu megjelenésének ötvenedik évfordulójára. = Petőfi Népe szept. 26. 226. sz. 5.
2864. Gerhardt, Dietrich: Németh László: Iszony. = Profil 10. sz. 33–34.
2865. Gerold László: A színikritikus Németh László. = Literatura 1. sz. 62–67.
2866. Grezsa Ferenc: A Tanutól az „új Tanu”-ig. = Forrás szept., 9. sz. 77–79.
2867. Grezsa Ferenc: Németh László Illyés-portréja. = Tiszatáj nov., 11. sz. 37–39.
2868. Gyurácz Ferenc: Németh László és az utópisztikus gondolkodás. = ELTE Budaőrsi Bölcsész Füzetek 1981–1982. 51–67.
2869. Heltai Nándor: Egy tájhazafi. = Élet és Irodalom nov. 5. 45. sz. 4. [A Tanuról, Tóth Lászlóról, Németh Lászlóról]
2870. Hornyik Miklós: Németh László metaforái. = Literatura 1. sz. 95–99.
2871. Hornyik Miklós: Találkozás Németh Lászlóval. = H. M.: Beszélgetés írókkal. Újvidék, Forum. 131–163.
2872. Hölvényi György: Németh László erkölcsi vállalkozása. = Vigilia szept., 9. sz. 663–667.
2873. Illés Endre: Egy esszé margójára. = Népszabadság szept. 4. 207. sz. 13. [Németh László Korányi Sándor c. esszéjéről – Ua. 3029.]
2874. Illés Jenő: Németh László estéje. = Maszk és toll. A Film, Színház, Muzsika különkiadása. 18. [Megjelent az Operaházban a Sámson és a Thália Színházban a Gandhi halála bemutatóján 1972-ben]
2875. Illyés Gyula: Jegyzetek a hetvenes évekből. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 7–25. [Németh Lászlóval való viszonyáról]
2876. Imre László: „A feladatok ma megint itt tolonganak körülöttünk”. Jegyzetek Németh László XIX. század-élményéről. = Tiszatáj febr., 2. sz. 74–79.
2877. Király István: Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt. = Kortárs júl., 7. sz. 1138–1151., aug., 8. sz. 1291–1307.
2878. Kis Pintér Imre: A Kisebbségben magyarságképéhez. = Literatura 1. sz. 35–41.
2879. Kiss Gy. Csaba: Németh László kelet-európai érdeklődésének első szakasza: A Tanu-évek Közép-Európa képe. = Literatura 1. sz. 42–48.
2880. Kiss Ferenc: Kegyetlen kegyelmek. Mért vijjog a saskeselyű? = Tiszatáj márc., 3. sz. 51–60. [Vas István életrajzi kötetének elemzése, esetleg kiigazítása, többek között Németh Lászlóval kapcsolatban is.]
2881. Kiss Tamás: A sorsvállalás történelmi modelljei. Németh László középkorélménye. = Tiszatáj febr., 2. sz. 68–74.
2882. Kocsis Rózsa: Az Iszony és a világirodalom. = Tiszatáj febr., 2. sz. 50–55.
2883. Kosáry Domokos: Történészek és irányzatok. = Magyar Nemzet máj. 15. 112. sz. 9. [Többek között Németh László történelemfelfogásáról]
2884. Kristó Nagy István: Németh László gondolkodói rangja. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 2.
2885. Kulcsár Szabó Ernő: Modellképző epikai sajátságok az Utolsó kísérletben. = Literatura 1. sz. 74–78.
2886. Lackó Miklós: Minőségszocializmus – modernség vagy korszerűség. A Tanu korai időszaka. = Új Írás júl., 7. sz. 61–72.
2887. Lipták Gábor: Németh László. = L. G.: Nyitott kapu. Bp., Magvető. 275–291.
2888. Máté J. György: Húszezer kötet. Beszélgetés Király Istvánnal a könyvtárakról, mesterekről, Adyról és Mikszáthról. = Népszabadság ápr. 10. 84. sz. 16. [Németh Lászlóról is]
2889. Mészáros István: Kodály, Németh László és a reformpedagógia. = Magyar Pedagógia 4. sz. 307–322.
2890. Molnár Edit: Németh László. = M. E.: Írók, történetek, képek. Bp., Szépirodalmi. 103–109.
2891. Molnár Géza: A nagyrealizmus mestere. Németh László: A Gyász. = M. G.: Arcok a fényben és eltűnőben. Bp., Szépirodalmi. 29–32.
2892. Monostori Imre: Németh László „harmadik oldal” és „minőségszocializmus” elméletének baloldali fogadtatása (1933–1937). = Literatura 1. sz. 106–131.
2893. Monostori Imre: „Nem volt, aki helyettem megcsinálja”. A Tanu születése és első visszhangjai. = Forrás szept., 9. sz. 64–76.
2894. Nagy András: „Én nem bízom a világot a történelemre”. Németh László történelmi drámáiról. = Irodalomtörténet 1. sz. 20–42.
2895. Odorics Ferenc: Erkölcs és utópia. A Tanu ötvenedik évfordulójára. = Napjaink aug., 8. sz. 34–35.
2896. Olasz Sándor: Bethlen Katától az Iszonyig. = Irodalomtörténeti Közlemények 1. sz. 91–103.
2897. Papp Gábor: Retus nélkül. = Népszabadság szept. 8. 210. sz. 6. [Radnóti Miklós naplójának Németh László vonatkozásairól]
2898. Pomogáts Béla: Németh László és Gulyás Pál. = Literatura 1. sz. 84–89.
2899. Pomogáts Béla: Németh László koszorúi. = Magyar Hírlap máj. 22. 118. sz. 9.
2900. Rónay László: Adalékok Németh László életrajzához. = Literatura 1. sz. 100–105.
2901. Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = R. L.: Szabálytalan arcképek. Bp., Szépirodalmi. 373–389. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról. – Ua. 2330., 2434.]
2902. Salamon Konrád: Németh László szocializmusképe és az 1930-as évek elejének szocializmusa. = Forrás szept., 9. sz. 80–85.
2903. Szabó László: A minőségelv néhány eszmetörténeti vonatkozása Németh László háború előtti esszéiben. = Studium. 11. Debrecen, KLTE. 17–29.
2904. Szathmáry Lajos: Emlékezés a pedagógus Németh Lászlóra. = Reformátusok Lapja 2. sz. 5.
2905. Szegedy-Maszák Mihály: A tanulmányíró Németh László értékrendjéről. = Literatura 1. sz. 20–34.
2906. Takáts Gyula: Fonyódi irodalmi adatok. = Somogy ápr., 4. sz. 40–51. [Többek között Németh László Takáts Gyulának szóló levelének közlésével (Debrecen, 1949. máj. 14.)]
2907. Tamási Áron: Még csak egyet szólott a kakas. = T. Á.: Jégtörő gondolatok. 2. k. Bp., Szépirodalmi. 137–140. [Közös írói törekvéseikről a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban. – Ua. 1558.]
2908. Thomka Beáta: Németh László regénytípusai. = Literatura 1. sz. 68–73.
2909. Utasi Csaba: Adalék Németh László két önéletrajzi esszéregényéhez. = Literatura 1. sz. 90–94.; U. Cs.: Vonulni ha illőn. Újvidék, Forum. 57–64. [Ember és szerep, Tanu-évek c. művekről; a kötetben Két retusált esszéregény címmel jelent meg a tanulmány]
2910. Cs. Varga István: „A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek”. Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Napjaink szept., 9. sz. 22–24. – Ua. 3298.
2911. Cs. Varga István: „A művészet akkor is varázslat, ha az ember realista”. Németh László realizmusáról. = Napjaink nov., 11. sz. 23–25.
2912. Cs. Varga István: A Németh László-i „tejtestvériség”-gondolattól a Nagy László-i szellemi hídépítésig. = Forrás szept., 9. sz. 86–91. – Ua. 3299.
2913. Cs. Varga István: Az asszonyi sors két regénye. Anna Karenina és Iszony. = Tiszatáj febr., 2. sz. 56–67.
2914. Cs. Varga István: Görögség – folklór – mítosz. Németh László Gyász című regényének három aspektusa. = Jelenkor szept., 9. sz. 820–826.
2915. Cs. Varga István: Németh László „eszmekatedrálisa”: a Tanu. A Tanu félévszázados jubileumára. = Népújság [Heves] szept. 25. 225. sz. 9.
2916. Vásárhelyi Miklós: Németh László publicisztikája a második világháború éveiben. = Literatura 1. sz. 54–61.
2917. Vekerdi László: „A lélek csendje”. Pilinszky Németh László életében. = Napjaink jan., 1. sz. 9–11.
2918. Vekerdi László: Tanu, Nemzedék, Szerep és ember. = Forrás szept., 9. sz. 58–63. [A Tanuról]
2919. Vikár György: Freud hatása Magyarországon. = Magyar Nemzet jan. 4. 2. sz. 5. [Többek között Németh László drámáira]
2920. Zöldi László: Egy szemtanú hiányzik. = Élet és Irodalom okt. 1. 40. sz. 9. [Tóth László, a Tanu nyomdásza]
2921. Látogatóban Németh László sajkodi házában. = Nógrád aug. 24. 197. sz. 4.

1983

2922. Antal Gábor: Összevetés – elrajzolásokkal. Egy tanulmány margójára. = Magyar Nemzet dec. 8. 289. sz. 4. [Csengey Dénes írásáról – L. 2934.]
2923. Bányai János: „A kritika félreértés.” = Hungarológiai Közlemények jún., 2. sz. 287–294. [Németh Lászlóról mint kritikusról]
2924. Bárdos Éva: Magyar irodalom szlovák nyelven. Beszélgetés Karol Wlachovskyval. = Népszabadság okt. 19. 247. sz. 7. [Németh Lászlóról is]
2925. Bárdos Judit: Németh László és az orosz-szovjet irodalom. = Magyar Nemzet ápr. 8. 82. sz. 5. [Konferencia Debrecenben]
2926. Bárdos Judit: Németh László „harmadik útja”. = A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között. Bp., Kossuth. 199–222
2927. Bata Imre: Magyar Delphoi. = Élet és Irodalom aug. 19. 33. sz. 1. [A szárszói konferenciáról és Németh Lászlóról]
2928. Beke György: „Irodalmi házak” Nagybányán. = Honismeret 3. sz. 38–39. [Németh László és Tersánszky Józsi Jenő szűlőházánál; fényképpel –Ua. 2843.]
2929. Béládi Miklós: Az értelemalapító. = B. M.: Válaszutak. Bp., Szépirodalmi. 67–114.
2930. Béládi Miklós: Esszé a Tanu-időkből. = Alföld jan., 1. sz. 30–36. [Az Érdemes-e? c. esszéről – Ua. 3154.]
2931. Béládi Miklós: Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágában. = Irodalomtörténeti Közlemények 1–3. sz. 291–300.
2932. Borbély József: Küzdelmes élet volt a miénk, de ezt vállaltuk, így volt szép… Beszélgetés Németh László özvegyével. = A Nők Lapja Évkönyve 88-90. [Két fényképpel]
2933. Sz. Császár Margit: Nem mi forgattuk a történelem kerekét. Beszélgetés Kontra György biológussal. = Alföld aug., 8. sz. 34–38. [Emlékezés a szárszói találkozóra és többek között Németh Lászlóra]
2934. Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. A drámaíró Németh László és Örkény István. = Valóság nov., 11. sz. 95–106.
2935. Darvasi István: Nincs perújrafelvétel! = Magyar Hírlap aug. 17. 194. sz. 6. [Az 1943-as szárszói konferenciáról, a „harmadik oldal” újraértékelése]
2936. Dér Zoltán: A gordiuszi csomó. Németh László életműve napirenden. = Üzenet máj., 5. sz. 254–260.
2937. Domonkos László: Emlékek fogságában. = Délmagyarország jún. 7. 133. sz. 5. [Németh László tanítványai emlékeztek a rádióban.]
2938. E. Fehér Pál: Szárszóról, 40 év múltán. = Népszabadság aug. 27. 202. sz. 15. [A szárszói beszédről is]
2939. Fenyő István: Válasz Kocsis Rózsának. = Kritika febr., 2. sz. 33. [L. 2962.]
2940. Ficsor Mihály: Ismeretlen tényezők. Akik a listát vezetik. Tervezett világsiker. = Magyarország ápr. 3. 14. sz. 26. [Németh László külföldi sikeréről]
2941. Fodor András: Három találkozás Németh Lászlóval = F. A.: Szó, zene, kép. Bp., Magvető 46–57. [Budán, 1956. júl. 24-én; Sajkodon, 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án – Ua. 2390., 2593.]
2942. Fodor András: Németh Lászlóval a zene jegyében. = F. A.: Szó, zene, kép. Bp., Magvető 57–66.
2943. Földeák Iván: Anna Rossová. = Új Tükör nov. 13. 46. sz. 17. [Németh László fordítója]
2944. G. I.: A templomépítő. = Magyar Hírlap [Buenos Aires] máj. 1. 372. sz. 5. [Németh Lászlóról]
2945. Galgóczi Erzsébet: A műfordítás – iparművészet. Budapesti beszélgetés Anna Rossovával. = Élet és Irodalom máj. 27. 21. sz. 6. [Többek között Németh László fordítója]
2946. Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség” adottság és vízió. = G. E.: A sajátosság méltósága. Bp., Magvető. 430–444.
2947. Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával. = Valóság jan., 1. sz. 47–62.
2948. Gerő János: Szárszó, 1943. = Népszava aug. 20. 197. sz. 8. [A szárszói beszédről is]
2949. Grezsa Ferenc: A Németh-esszékötetek felszabadulás előtti alakváltozatai. = Forrás jún., 6. sz. 60–64. [A minőség forradalma, a Készülődés és a Kisebbségben c. kötetekről]
2950. Grezsa Ferenc: Az „ellenállás-dráma” kifejlődése Németh László pályáján. = Juhász Gyula Tanárképző Főisk. tudományos közleményei. Tanulmányok a nyelvészet, irodalom, esztétika köréből. Szeged, 101–109.
2951. Grezsa Ferenc: Babits contra Németh. = Tiszatáj nov., 11. sz. 43–46.
2952. Grezsa Ferenc: Németh László portréja Széchenyiről. = Tiszatáj szept., 9. sz. 62–67.
2953. Grezsa Ferenc: Németh László Szárszón. = Alföld aug., 8. sz. 38–45.
2954. Grezsa Ferenc: Németh László Szekfű könyve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 75–81.
2955. Győrffy Sándor: A szárszói konferencia négy évtized távolából. = Forrás aug., 8. sz. 20–45. [Németh László nézeteiről is]
2956. Havas Gábor: Szárszó '43. = Budapest nov., 11. sz. 18–19. [Németh László szárszói beszédjéről is. Fényképekkel]
2957. Hermann István: Az új érték leértékelődése. Nemeth László: Bűn. = Veszélyes viszonyok. Bp., Szépirodalmi. 177–196.
2958. Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva. = Kortárs nov., 11. sz. 1685–1700. [Az Iszony c. regényről – Ua. 3028.]
2959. Jócsik Lajos: Szárszó, 1943. = Szárszó 1943. Bp., Kossuth. 361–363. [Németh László előadásából is. – Ua. 1724.]
2960. Kálmán Erzsébet: Tolsztoj inasaként. Németh László a szovjet irodalomról. = Napjaink nov., 11. sz. 18–19.
2961. Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = K. L.: Harminchárom arc. Bp., Szépirodalmi. 423–427. – Ua. 1455., 2504.
2962. Kocsis Rózsa: Megjegyzések egy cikkhez. = Kritika febr., 2. sz. 33. [Fenyő István: A Németh László-kép változásai. – L. 2858.]
2963. Kovács Imre: Ifjúsági Parlament a Balaton partján. = Szárszó 1943. Bp., Kossuth. 363–368. [Németh László előadásáról is – Ua. 1729.]
2964. Kőszegfalvi Ferenc: Németh Lászlóról, Vöröss Istvánról és más vásárhelyiekről. = Magyar Nemzet szept. 24. 226. sz. 14.
2965. Kulcsár Szabó Ernő: Küldetéses hős – új epikai rajzolatban. Németh László: Alsóvárosi búcsú. = Alföld jan., 1. sz. 51–60.
2966. Lendvai Ildikó: Németh László a monográfiák tükrében. Politika és erkölcs, „Kelet” és „Nyugat” viszonyának kérdései Németh László életművében. = Irodalomtörténet 3. sz. 653–670. [Sándor Iván Németh László üdvtana, drámáinak, önvallomásainak tükrében és Kocsis Rózsa Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben c. kötetéről. Klny. is]
2967. Lendvai L. Ferenc: Az 1943-as szárszói konferenciáról… = Világosság okt., 10. sz. 647–648. [A Szárszó-évforduló kapcsán íródott és Németh Lászlóról is szóló cikkekkel, tanulmányokkal vitázik]
2968. Melis, Pálma: Ungarische Autoren im Ausland gelesen. = Daily News, Neueste Nachrichten júl. 9–10. 135. sz. 3. [Németh László regényeiről és drámáiról is]
2969. Mészáros Sándor: Az önmegváltás reménytelensége. Németh László: Gyász. = Alföld jan., 1. sz. 45–50.
2970. Mocsár Gábor: Búcsú a kerttől. = Tiszatáj máj., 5. sz. 55–63. [Németh Lászlóról, Bocskay-kertről is.]
2971. Molnár István: Ott voltam Szárszón. = Új Tükör szept. 11. 37. sz. 11. [Emlékei Németh László előadásáról]
2972. Monostori Imre: Egy esszé előzményei. Németh László Szekfű–bírálatáról. = Napjaink márc., 3. sz. 16–18. [Németh László: Szekfű Gyula. (1940.)]
2973. Monostori Imre: Egy levél utóélete. = Dolgozók Lapja nov. 26. 279. sz. 7. [Németh László 1929. máj. 25-én kelt levele Török Sophie-nak]
2974. Monostori Imre: „Szekfű Gyula és a magyarság sakkpartija”. Fejezetek a Németh–Szekfű vita történetéből. = Új Forrás ápr., 2. sz. 72–77.; jún., 3. sz. 61–69., aug., 4. sz. 67–77. [Németh László 1934. aug. 25. után kelt, Szekfű Gyulának szóló levelével]
2975. Monostori Imre: Szempontok Németh László Szekfű-esszéjének elemzéséhez. = Műhely 5. sz. 32–46.
2976. -n -a: Diákkorom óta vonzanak Németh László regényei… = Reformátusok Lapja nov. 5. 45. sz. 3.
2977. Péter László: Találkozások Németh Lászlóval. = P. L.: Szegedi örökség. Bp., Szépirodalmi. 514–520. [Németh László Péter Lászlónak címzett, 1945. szept. 15-én kelt postai levelezőlapjának közlésével. –Ua. 2516.]
2978. Pintér István: Balatonszárszó. = Magyar Nemzet aug. 20. 197. sz. 7. [Az 1943-as konferenciáról, Németh László elóadásáról is]
2979. Pintér István: Szárszó, 1943. = Kritika júl., 7. sz. 9–10. [Németh Lászlóról is]
2980. Pintér István: Szárszó, 1943. = Társadalmi Szemle júl., 7. sz. 90–98. [Németh László előadásáról is]
2981. Ránki György: Igazolható-e Németh László próféciája. = Élet és Irodalom szept. 2. 35. sz. 3.
2982. Salamon Konrád: Szárszó, 1943. = Forrás aug., 8. sz. 3–19. [Németh László előadásáról is]
2983. Schmitt Hedvig: Németh László betegágya mellett. = Diakónia 1. sz. 64–69. [A Szerettem az igazságot,… kezdetű vers közlésével – Ua. 3215.]
2984. Sebestyén László: Emlékezés a Szárszói Konferenciára. = Confessio 4. sz. 21–31. [Németh László előadásának ismertetése]
2985. Szántó Károly: Naplójegyzetek Szárszóról. = Magyar Nemzet szept. 6. 210. sz. 8. [Németh László előadásáról is]
2986. Szathmáry Lajos: Vásárhelyi harangszó. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 16-tól márc. 22-ig 6 folytatásban. [Visszaemlékezés. Németh Lászlóra is]
2987. Tüskés Tibor: „Nem menekülhetsz”. Illyés és a népi írók mozgalma. = Forrás aug., 8. sz. 66–71. [Többek között Németh Lászlónak a mozgalomban betöltött szerepéről]
2988. Cs. Varga István: Az emberi értékkapcsolatok regénytragédiája. Németh László: Iszony. = Alföld jan., 1. sz. 61–73.
2989. Cs. Varga István: Németh László és az Első Péter. = Szovjet Irodalom jan., 1. sz. 138–141.
2990. Cs. Varga István: Németh László: Irgalom. (Dosztojevszkij- és Tolsztoj-inspirációk.) = Új Forrás dec., 6. sz. 90–94.
2991. Vincze István: Mezőszilas, „elveszett” házzal. = Szabad Föld ápr. 16. 16. sz. 12. [A Petőfi emlékkönyvtárról, amely Németh László fiatalkori műhelye volt.]
2992. Zika Klára: Egy pálya emlékezete. = Magyar Nemzet aug. 3. 182. sz. 5. [Szathmáry Lajosról, akiről Németh László az Égető Eszter c. regényének Szilágyi tanárurát mintázta]
2993. Zimonyi Zoltán: Németh László levelei Féja Gézához. = Forrás jan., 1. sz. 77–87. [Hét levél 1939–1944 között]
2994. Dokumentumok Juhász Géza levelesládájából. [Közli]: Lévay Botond. = Kritika dec., 12. sz. 24–26. [Németh László levele Juhász Gézához. 1936. jún. 6.]
2995. Foreign editions of Hungarian literature. = Daily News ápr. 14. 73. sz. 3. [Németh Lászlóról is]
2996. „Németh László és az orosz-szovjet irodalom”. = Hajdú-Bihari Napló márc. 31. 76. sz. 5. [Konferencia volt márc. 29-én Debrecenben a KLTE orosz irodalom tanszékén.]

1984

2997. [Bajor Nagy Ernő] B. N. E.: Csatlakozások és Németh-rajongók. = Szabad Föld júl. 14. 28. sz. 14.
2998. Bajor Nagy Ernő: Kérdések – a gondolkodó Németh László. = Szabad Föld júl. 7. 27. sz. 12.
2999. Bakonyi István: Az eszmealkotás előzménye. Németh László: Alsóvárosi búcsú. = Új Aurora 1. sz. 77–81.
3000. Bakonyi István: Egy nagy kísérlet „bevezetése”. Németh László: Kocsik szeptemberben. = Új Aurora 3. sz. 90–95.
3001. Bakonyi István: Németh László és a Mezőföld. = Fejér Megyei Könyvtáros dec., 2. sz. 42–44.
3002. Bakonyi István: Szeretet, szenvedély, feloldódás a közösségben (Németh László: Irgalom). = Forrás aug., 8. sz. 35–39.
3003. Barta János: Németh László debreceni katedrája. = Kortárs nov., 11. sz. 1798–1809.
3004. Bata Imre: Ötven éve alapították a Választ. = Népszabadság ápr. 14. 88. sz. 15. [Németh László szerkesztői tevékenységéről is]
3005. Békési Imre: Egy magyarázó konstrukciótípus Németh László esszéiben. = Magyar Nyelvőr 4. sz. 463–470.
3006. Bori Imre: A kísérletező ember, avagy a munka öröméért. = Bori Imre huszönöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 427–438. – Ua. 1997.
3007. Bori Imre: Németh László. [1981.] = Bori Imre huszönöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 439–444. –Ua. 2850.
3008. Bori Imre: Sajkod Robinson-szigetén. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 403–409. – Ua. 1998.
3009. Bori Imre: Változatok a Bolyai témára. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 410-426. – Ua. 1999.
3010. Csűrös Miklós: Németh László Berzsenyi-élménye. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp., Szépirodalmi. 388–400.
3011. Dersi Tamás: A lázadó kritikus. = Esti Hírlap júl. 23. 172. sz. 2. [Németh Lászlóról]
3012. Erényi Tibor: Haladó eszme és politika az ellenforradalmi Magyarországon. = Népszabadság júl. 26. 174. sz. 7. [Bárdos Judit Németh László „harmadik” útja c. tanulmányáról – L. 2926.]
3013. Fábián Ernő: A modell lehetőségei. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 251–258. [Németh László reformeszméi – Ua. 2689.]
3014. Fábián Ernő: A példaadás erkölcse. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 258–264.
3015. Fábián Ernő: Az igézet iskolája. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 233–251.
3016. Fodor András: Németh László hangja. = Új Forrás máj., 5. sz. 81–82.
3017. Földeák Iván: Jurij Guszev. = Új Tükör okt. 7. 41. sz. 17. [A Bűn c. regény fordításáról]
3018. Földeák Iván: Szergej Zaligin. = Új Tükör nov. 4. 45. sz. 17. [A Bűn és a Gyász c. regényekről]
3019. [Franka Tibor](franka): Csinálni kell valamit. A háznak hű mása. = Magyar Hírlap ápr. 13. 87. sz. 7. [A mezőszilasi Németh-házról]
3020. Füzi László: Feljegyzések a századforduló idejéből. Elöljáró szavak Németh József Naplójához. = Forrás júl., 7. sz. 66–73. –L. 3056.
3021. Grezsa Ferenc: A Bocskay-kerti triptichon. = Tiszatáj szept., 9. sz. 86–93. [Az 1942–1943-ban íródott Móricz Zsigmond portré, a Lányaim és a Magam helyett]
3022. Grezsa Ferenc: Az Utolsó kísérlet záródarabjai. Németh László két kisregény-torzója. = Napjaink nov., 11. sz. 24–26. [A Szerdai fogadónap és A másik mester c. regényekről]
3023. Grezsa Ferenc: Keresztury Dezső és Németh László kapcsolatáról. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 39–42. [Az Utolsó széttekintés és a Jelentésben megokolt tennivalók jegyzéke c. írások nyomtatásban még eddig meg nem jelent szövegrészleteinek közlésével]
3024. Grezsa Ferenc: „Újszövetségi” modell. Németh László Bocskay-kerti írói programja. = Tiszatáj aug., 8. sz. 58–63.
3025. Győrffy Sándor: Szárszó evangéliuma. = Confessio 4. sz. 8–10. [Németh László előadásáról]
3026. Hubay Miklós: A béke-bolygónk reménye. Az együttélés igazsága. = Magyar Nemzet dec. 27. 253. sz. 9. [A tejtestvériségről]
3027. Huszti Péter: Az író arca. = Film, Színház, Muzsika jún. 30. 26. sz. 12. [Emlékezés Németh Lászlóval való találkozásairól Az áruló c. színmű bemutatása kapcsán]
3028. Illés Endre: Az Artemisz-álarc. = I. E.: Szerelmeim, évek múlva. Bp., Magvető. 37–45. [Az Iszony c. regényről – Ua. 2958.]
3029. Illés Endre: Egy esszé margójára. (Németh László) = I. E.: Szerelmeim, évek múlva. Bp., Magvető. 46–52. [Korányi Sándorról – Ua. 2873.]
3030. Illés Endre: Orv rögtönzések. = Népszava jan. 7. 5. sz. 11. [Németh Lászlóról és a Kocsik szeptemberben c. regényről]
3031. Juhász Gyula: A barbár korhullám. A magyar szellemi élet és a zsidókérdés a második világháború előtt és alatt. 1938–1944. = Új Írás júl., 7. sz. 68–92. [Németh Lászlóról is]
3032. Karinthy Ferenc: Újra hazai vizeken. = Új Tükör nov. 18. 47. sz. 16–17.; nov. 25. 48. sz. 16–17. [Németh Lászlóra emlékezik 1969-es naplójának részletével]
3033. (kemény): Gyász. = Fejér Megyei Hírlap jan. 4. 2. sz. 5. [A regényt újraolvasva]
3034. Kereskényi Sándor: A moralista szépségeszménye. Erkölcs és esztétikum Németh László A minőség forradalma c. művében. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 66–84.
3035. Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = K. F.: Interferenciák. Bp., Szépirodalmi. 73–86. –Ua. 2505., 2609.
3036. Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = K. F.: Interferenciák. Bp., Szépirodalmi. 58–72. –Ua. 2316., 2414.
3037. Kiss Ferenc: Új Németh László értelmezések. = K. F.: Fölrepülni rajban. Bp., Szépirodalmi. 335–344.
3038. Kolozsvári Grandpierre Emil: A nőstény zseni. = K. G. E.: Eretnek esszék. Bp., Magvető. 99–112.
3039. Kolozsvári Grandpierre Emil: Miért szörnyeteg a Szörnyeteg? = K. G. E.: Eretnek esszék. Bp., Magvető. 347–356.
3040. Kőszegi Lajos: Tisztelettől övezve… Séták a magyar Parnasszuson. = Somogyi Néplap júl. 21. 170. sz. 7. [Déry Tiborról, Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról]
3041. Kulcsár Kálmán: A magyar szociológia történetszemlélete. Gondolatok a külső minta jelentőségéről. = Valóság máj., 5. sz. 1–21. [A külső minta követelése vagy a saját modell kimunkálása probléma – többek között Németh László elmélete is]
3042. Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai jelentésképzés változásai. Szempontok a Tanu utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhez. = Literatura 4. sz. 405–416.
3043. Lendvai Ildikó: Egy kategória rétegei. (Németh László minőség-fogalma az individualizmus és antiindividualizmus vitájában. = Magyar Filozófiai Szemle 3–4. sz. 414–430.
3044. Lisztóczky László: „A mythosok határán”. Kerényi Károly és Gulyás Pál. = Literatura 4. sz. 434–470. [Németh László közvetítő szerepéről is a barátság kialakulásában]
3045. Lőkös István: A délszláv irodalmak magyarországi recepciójának történelmi előzményeiről. = L. I.: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Bp., Szépirodalmi. 470–491. [Többek között Németh László Krleža Adyról, Híd a Dráván, Most, Punte, Silta c. írásairól]
3046. Major Ottó: Németh László. = M. O.: Egy nemzet férfikora. Bp., Szépirodalmi. 78–79.
3047. Máriás József: Németh László és Nagybánya. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 45–65.
3048. Marosi Péter: Pillanatfelvételek cédulázás közben. = Utunk márc. 16. 11. sz. 6. [Két emlék Németh Lászlóról]
3049. Monostori Imre: A „Magyarság és Európa” helye Németh László publicisztikájában. = Literatura 4. sz. 430–453.
3050. Monostori Imre: Egy elfelejtett Németh László-interjú margójára. = Irodalomtörténeti Közlemények 5–6. sz. 727–732. [L. 1085.]
3051. Monostori Imre: Higgadtan, kényes kérdésekről. Széljegyzetek Huszár Tibor Beszélgetések című interjúkötetéhez. = Napjaink júl., 7. sz. 22–23. [Németh László a népi–urbánus ellentétekben]
3052. Monostori Imre: Hol is született Németh László? = Vas Népe dec. 9. 5.; Somogyi Néplap dec. 12. 291. sz. 8.
3053. Monostori Imre: „Kéziratodat tovább küldtem Kecskemétre”. A Válasz születése Németh László Fülep Lajoshoz írt leveleiben. = Forrás máj., 5. sz. 81–87. [Kilenc levél 1934. febr. 2.–máj. 8.]
3054. Monostori Imre: Utópia vagy perspektíva? Németh László „Értelmiségi társadalma”. = Napjaink febr., 2. sz. 6–9.
3055. Mózes Attila: Németh László: Iszony. = Utunk febr. 3. 5. sz. 4.
3056. Németh József: Napló. (1898–1911). 1–3. rész. [Sajtó alá rendezte a jegyzeteket írta: Füzi László.] = Forrás júl., 7. sz. 74–88.; aug., 8., 57–80.; szept., 9. 68–85. –L. 3020.
3057. Pomogáts Béla: Az élet kérdezett. = Forrás máj., 5. sz. 71–80. [A Válasz 50 év előtti megjelenéséről; Németh Lászlóról, a szerkesztőről]
3058. Pomogáts Béla: Sándor Iván írói pályája. = Napjaink nov., 11. sz. 29–30. [Németh László üdvtana c. kötetéről is]
3059. Sándor Iván: A muri másnapján. = Napló [Miskolc] jan., 6. sz. 3–5. [Németh Lászlóról]
3060. Sándor Iván: A színész és a tények üzenetei. = Film, Színház, Muzsika jan. 7. 1. sz. 15. [A Görgey-szerep elemzése a Fáklyaláng és Az áruló c. drámákban]
3061. Sándor Iván: Szembenézni a történelemmel. A Németh László-pör. = Kortárs okt., 10. sz. 1650–1661., nov., 11. sz. 1781–1797. [Részlet A Németh László-pör c. könyvéből]
3062. Saskői Zoltán: Németh László és Tóth László barátsága. = Forrás nov., 11. sz. 82–84. [Németh László Tóth Lászlónak (Sátorkő, 1935. jún. 23.) és Tóth Lászlónénak (Sajkod, 1964. márc. 15.) írott levelének, egy táviratának (1935. jún. 19.) és két dedikációjának szövegközlésével]
3063. Sz. M.: Olvasás közben. = Magyar Hírek máj. 12. 10. sz. 12–13. [A Szárszó 1943 c. könyvről, Németh László előadásáról is]
3064. Szabó Zoltán: A tusakodó ember. (Németh Lászlóról.) = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, Az Európai Prot. Magyar Szabadegyetem. 207–240. –Ua. 2191., 2342.
3065. Szabó Zoltán: Hungarica varietas. (Korkép 1974-ből.) = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, Az Európai Prot. Magyar Szabadegyetem. 279–305. [Többek között az Új Látóhatár 1971. áprilisi Németh Lászlót köszöntő számáról – Ua. 2269.]
3066. Szávai János: A naplóíró Németh László. = Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? Bp., Szépirodalmi. 37–44.
3067. Szávai János: Az ideális és torz. Németh László önéletírásai. = Új Írás aug., 8. sz. 86–92. [Homályból homályba]
3068. Tarbay Ede: Attenborough Gandhija. = Vigilia ápr., 4. sz. 294–297. [Összehasonlító elemzés Németh László Gandhi halála c. drámája és Richard Attenborough Gandhi c. filmje között.]
3069. Cs. Varga István: Az eszmekatedrális koronázó regénye: Irgalom. = Literatura 4. sz. 417–429.
3070. Cs. Varga István: Mélységével Muszorgszkijhoz hasonlítható. Németh László Gogol-képéről. = Napjaink ápr., 4. sz. 25–27.
3071. Vargha Balázs: Németh László változatai a Budapest témára. = V. B.: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton…” Bp., Tankönyvkiadó. 357–372. – Ua. 2273.
3072. Zimonyi, Zoltán: László Németh. = Literatur Ungarns 1945 bis 1980. Einzeldarstellungen. Berlin, Volk und Wissen. 88–100
3073. A Válasz. Fejezetek egy folyóirat történetéből. = Kortárs okt., 10. sz. 1606–1614. [Lator László, Vas István, Keresztury Dezső, Sőtér István, Orosz László, Illyés Gyula emlékezése többek között Németh Lászlóra]
3074. Emlékek Babits Mihályról. Keresztury Dezsővel beszélget Albert Zsuzsa. = Forrás febr., 2. sz. 60–70. [Németh Lászlóról is szó esik]
3075. Kérdések a Válaszról. Szentkuthy Miklóssal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs nov., 11. sz. 1770–1780. [Németh Lászlóval való kapcsolatáról is]
3076. Németh László, az író. = Csengő. Dolgozók Németh László Gimnáziumának folyóirata. Kecskemét, 3.
3077. Németh László kiadatlan kézirataiból. Közli: Grezsa Ferenc. = Tiszatáj szept., 9. sz. 32–37. [Öt Németh László-írással – L. 1059.–1063.]

1985

3078. Ablonczy László: Hitek és útvonalak. Beszélgetés Lendvay Ferenccel. = Tiszatáj aug., 8. sz. 115–128. [Németh László drámáinak rendezéséről is]
3079. Aczél György: Az értől az érig. = Új Tükör nov. 10. 45. sz. 18–19. [Beszéd Ozorán okt. 31-én az általános iskola névadó ünnepén. 3 fényképpel]
3080. Bakonyi István: A pedagógus Németh László. Az iskola nem „szatócsbolt”. = Fejér Megyei Hírlap nov. 6. 261. sz. 5.
3081. Bakonyi István: Társadalombírálat 1937-ben. (Németh László: Kocsik szeptemberben) = Forrás júl., 7. sz. 75–83.
3082. Bakonyi István: Tolsztoj-hatások Németh László Alsóvárosi búcsú című regényében. = Somogy márc.–ápr., 2. sz. 46–50.
3083. Bata Imre: „Négy mondat”-ról röviden. = Élet és Irodalom nov. 15. 46. sz. 4. [Hozzászól Czine Mihály Négy mondatról – bővebben c. írásához. L. 3088.]
3084. Bátonyi Gábor: A Duna-konföderáció gondolata a két világháború közti Magyarországon. = Alföld aug., 8. sz. 35–42. [Németh László koncepciójáról is]
3085. Benedek András: Író és dramaturg. Emlékek Németh Lászlóról. (A két Bolyai, Utazás, Gandhi halála.) = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 84–109.
3086. Benedek András: Mégis mozog. A Galilei története. = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 27–83.
3087. Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László dramaturgiája. = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 6–26. –Ua. 2105.
3088. Czine Mihály: Négy mondatról – bővebben. = Alföld nov., 11. sz. 39–50. [Válasz Faragó Vilmos Négy mondat c. glosszájára, a mezőszilasi Németh-ház könyvtárrá avatása kapcsán – L. 3092.]
3089. Czine Mihály: Németh László rendhagyó órája. = Új Forrás 6. sz. 36–42.
3090. Csoóri Sándor: Németh László könyvei között. = Tiszatáj aug., 8. sz. 95–97. [Elhangzott a dorogi Németh László-kiállításon. – Ua. 3249.]
3091. Dobossy László: Szent Husz János magyar tisztelői. = D. L.: Előítéletek ellen. Bp., Magvető. 44–74. – Ua. 2688.]
3092. Faragó Vilmos: Négy mondat. = Élet és Irodalom febr. 15. 7. sz. 9. [Czine Mihály a Vita a kritikáról c. konferencián való felszólalásához szól hozzá.]
3093. E. Fehér Pál: Németh László. = Népszabadság ápr. 6. 81. sz. 15.
3094. Fekete Sándor: „Megtagadván, ami vétek…”. = Új Tükör aug. 4. 31. sz. 23. [Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról]
3095. Gergely Ferenc: Adalékok az 1943-as szárszói konferencia utóéletéhez. = Confessio 3. sz. 24–35.
3096. Grezsa Ferenc: A Németh László-i regény kifejlődése. = Acta Historae Litterarum Hungaricarum. 22. Szeged, 49–59.
3097. Heltai Nándor: Katona József és Németh László. = Petőfi Népe nov. 11. 264. sz. 5. [194 éve született Katona József]
3098. Héra Zoltán: Kapcsolódások. Jegyzetek az irodalmi barátkozásról. = Népszabadság dec. 14. 293. sz. 15. [Illyés Gyula és Németh László]
3099. Kálmán Mária: Női argonauták. Női szabadságharcosok a világirodalomban. = Világosság nov., 11. sz. 702–710. [Többek között Németh László női regényalakjairól]
3100. Karig Sára: Gizella Sorsich. = Új Tükör nov. 10. 45. sz. 17. [A Gyász bolgár fordítója.]
3101. Kerényi [Károly], Karl: Über László Németh, den Romanschriftsteller. = K, K.: Wege und Weggenossen. München, Langen – Müller V. 425–431. – Ua. 2161.
3102. Kerényi [Károly], Karl: Vom Nutzen des Essayisten. = K., K.: Wege und Weggenossen. München, Langen – Müller V. 432–440. – Ua. 2162.
3103. Királyhegyi Ottília: Az órák „üvegharangja” alatt. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 69. sz. 8. [A hódmezővásárhelyi évekről]
3104. Kiss Gy. Csaba: „Tejtestvérek”. (Németh László Kelet-Európáról 1945 előtt). = Alföld aug., 8. sz. 25–34.
3105. Kolozsvári Grandpierre Emil: A zárlatos magyar valóságérzék. = Új Tükör szept. 29. 39. sz. 14–15. [Válasz Domokos Mátyásnak a Műbírálat – kiszabott parcellán c. kritikájára, amelyet Kolozsvári Grandpierre Emil Eretnek esszék c. kötetéről írt (Kortárs 1985. aug., 8. sz. 152–156.)]
3106. [Köntös László] (köntös): Egy teológiai doktorunk: Dékány Endre. Egy beszélgetés töredékei. = Reformátusok Lapja okt. 6. 40. sz. 6. [Németh László viszonya a valláshoz]
3107. Kristó Nagy István: Németh László. = Ezer év. Bp., Hazafias Népfront. 468–472.
3108. Kristó Nagy István: Németh László ötletei és jegyzetei az oktatásról. = Köznevelés máj. 3. 18. sz. 11. [Németh László A paraszti dolgozók iskolájának tanterve c. írásával együtt]
3109. Kristó Nagy István: Sok száz szó és Szárszó. = Műhely 2. sz. 68–76. [Németh Lászlóról is]
3110. Kulcsár Szabó Ernő: Személyiségkép és epikaiság. A poétikai módosulások természete Németh László 1945 utáni regényeiben. = Alföld jún., 6. sz. 43–53.
3111. Mátyás Sándorné: Németh László Vásárhelyen. Adalék és kiegészítés. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 6. 81. sz. 8.
3112. Mécs Miklós: Találkozás Németh Lászlóval. = Új Forrás 6. sz. 47–49.
3113. Monostori Imre: A Magyarság és Európa korabeli fogadtatása. = Új Forrás dec., 6. sz. 52–58.
3114. Monostori Imre: Németh László: A nagy szenvedés szent és megszentel. Németh László tizenhárom levele Fülep Lajoshoz. = Napjaink febr., 2. sz. 22–25. [Tizenhárom levél 1933. márc. 4. – 1939. jan. végéig]
3115. Nagy Sándor: Válasz. = Népújság [Heves] febr. 9. 33. sz. 9. [A Válasz c. folyóiratról és Németh Lászlóról, mint szerkesztőről]
3116. Németh G. Béla: Németh Lászlóról az Utolsó széttekintés alkalmán. = N. G. B.: Századutóról – századelőről. Bp., Magvető. 453–467.
3117. Németh Judit: Előszó egy Németh László-töredékhez. = Új Forrás ápr., 2. sz. 36–38. [Az élettan története]
3118. Odorics Ferenc: Egy elbeszéléstípus leírása. (Németh László novellái). = Studia Poetica 6. Szeged, 258–276.
3119. Péntek Imre: Közelebb kerülni hozzá. Gondolatok a Németh László emlékülés elé. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 293. sz. 8.
3120. [Polner Zoltán] Pr. Z.: Németh László vonzásában. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 24. 95. sz. 4. [Sipka Sándor kéziratkötetéről. Németh Lászlóval való levelezése.]
3121. Pomogáts Béla: Irodalmunk múltja a népi irodalomszemlélet mérlegén. = Új Aurora 3. sz. 75–86. [Németh Lászlónak a magyar kultúráról, irodalomról alkotott nézetéről is]
3122. Sándor Iván: A remény: a reménytelenség felismerése. (Gondolatok Németh László kultúrmodellje kapcsán). = Tiszatáj okt., 10. sz. 40–46.
3123. Sándor Iván: Helyesen gondolkozni: erkölcs. A Németh László-életmű margójára. = Életünk 3. sz. 258–267.
3124. Sándor Iván: Regényíró, regényvilág. (Németh László próza-teljesítménye). = Forrás jún., 6. sz. 66–79. [Részlet A Németh László-pör c. könyvéből]
3125. Szalontay Mihály: Németh László: Az utazás. = Népújság [Heves] márc. 9. 57. sz. 10.; Nógrád márc. 9. 57. sz. 9.; Somogyi Néplap márc. 16. 63. sz. 9.; Fejér Megyei Hírlap ápr. 13. 86. sz. 9.; Zalai Hírlap máj. 4. 103. sz. 8. [A dráma keletkezéséről]
3126. Szedő László: A kereső ember. = Vigilia márc., 3. sz. 273–274. [Németh László naplóiról]
3127. Tóth Bertalanné: Németh László: Galilei. (Részlet egy pedagógiai tanulmányból). = A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve. (1560–1985). Miskolc, 177–180.
3128. Cs. Varga István: Németh László, az orosz irodalom fordítója. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 293. sz. 8.
3129. Varga József: Negyven éve indult. A pályamódosító Németh László. = Magyar Hírlap dec. 11. 290. sz. 5.
3130. Vatai László: Németh László – Homályból homályba. = V. L.: Átszínezett térkép. New York, Püski. 113–131. – Ua. 2648.
3131. Vértes László: Németh László, az orvos. (Halála 10. évfordulójára). = Orvosi Hetilap okt. 20. 2605–2607.
3132. Zimonyi Zoltán: Féja Géza levele Németh Lászlónéhoz 1944 szeptemberében. = Forrás szept., 9. sz. 72–73.
3133. Zimonyi Zoltán: Sorsok, sorsmetafórák. Németh László: Sámson. = Tiszatáj aug., 8. sz. 98–114.
3134. Juhász Géza és a népi írók mozgalma. Németh László, Illyés Gyula, Szabó Pál és Kodolányi János levelei. Közli: Lévay Botond. = Alföld jan., 1. sz. 52–58. [Németh László 193? jún. 2-án kelt Juhász Gézának szóló levelének közlésével]
3135. Kérdések a Válaszról. Sőtér Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs nov., 11. sz. 119–129. [Németh Lászlóról is]
3136. Kérdések a Válaszról. Vas Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs jún., 6. sz. 87–101. [Németh Lászlóról is megemlékezik]
3137. Németh László három cikkfogalmazványa és két naplótöredéke. (Kéziratok a vásárhelyi emlékház archívumában.) [Bev., közli:] Földesi Ferenc = Tiszatáj aug., 8. sz. 78–94.
3138. Németh László kiadatlan írásaiból. [Közli:] Grezsa Ferenc. = Tiszatáj okt., 10. sz. 24–28. – L. 1066., 1069–1070.
3139. Németh László levelei Basch Lóránthoz. Közli és bev.: Füzi László–Kőhegyi Mihály = Forrás márc., 3. sz. 80–87. [Tizenegy levél 1932., 1933., 1934., 1950., 1957. és 1959-ből]
3140. Németh László levelei Földessy Gyulához. Közli és bev.: Füzi László–Kőhegyi Mihály = Alföld nov., 11. sz. 59–74. [Harminchét levél 1927. dec. 24. – 1940. máj. 20. közötti időszakból]
3141. Németh László levelei Illyés Gyulához. Közli: Grezsa Ferenc. = Tiszatáj aug., 8. sz. 3–77. [108 levél az 1931–1972 közötti idöszakból Illyés Gyulának és feleségének címezve és az Illyés Gyulának. (70. születésnapjára) c. vers szövegközlése]
3142. XIII. tokaji írótábor, október 14–18. Az értelmiség-tanácskozás vitájának ismertetése. = Napjaink jan., 1. sz. 6–15. [Előadásukban többen foglalkoznak Németh Lászlónak az értelmiségről alkotott nézeteivel]

1986

3143. Alföldy Jenő: A minőség igézetében. Nyolcvan éve született Németh László. = A. J.: Visszhang. Bp., Szépirodalmi. 138–144.
3144. Bakonyi István–Horváth Júlia: Németh László és Mezőszilas. = Új Tükör jan. 26. 4. sz. 11. [Három fényképpel]
3145. Balogh Ödön: Baj-e, ha a pedagógusnak „diákesze” van? Tűnődés Németh László tanításán. = Napló [Veszprém] jan. 30. 25. sz. 5.
3146. Bán Magda: Két óra Inna Csurikovával. = Film, Színház, Muzsika szept. 13. 37. sz. 15–17. [Az Égető Eszter c. film főszereplője.]
3147. Barta János: Különös levélváltás. = Kortárs jún., 6. sz. 140–141. [Németh László 1943. máj. 6-án kelt, a debreceni Tisza István Tudományegyetemnek címzett, egyetemi tanári kinevezésével kapcsolatos levelének közlésével]
3148. Bata Imre: A „Németh László-pör” vitájához. = Élet és Irodalom ápr. 25. 17. sz. 5.
3149. Bata Imre: Papírszínház? = Délsziget 4. sz. 10–12. [Németh László drámáiról. Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]
3150. Bata Imre: Valami a Németh László-reneszánszról. = Népszabadság aug. 30. 204. sz. 15.
3151. Bata Imre: Válasz Sükösd Mihálynak. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2.
3152. [Béládi Miklós:] Béládi Miklós hagyatékából. A Magyar Rádióban elhangzott kisesszék. = Új Aurora 3. sz. 49–60. [A Sajkódi esték és az Irgalom c. műveiről is]
3153. Béládi Miklós: Búcsúsorok Németh Lászlóról. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 158–171.
3154. Béládi Miklós: Esszé a Tanú-időből. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 130–145. [Az Érdemes-e? c. esszéről – Ua. 2930.]
3155. Béládi Miklós: Németh László emlékezete. = Délsziget 4. sz. 2–3. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]
3156. Béládi Miklós: Németh László világnézeti filozófiája. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 146–157.
3157. Berkes Erzsébet: Egy emlékmű kockakövei. Németh László 85. születésnapján. = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9.
3158. Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. = B. I.: Válogatott tanulmányok. 3. k. Bp., Magvető. 375–384. – Ua. 2534., 2848.
3159. Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. = B. I.: Válogatott tanulmányok. 2. k. Bp., Magvető. 443–459. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről és a Kisebbségben c. írásban kifejtett nézetekről – Ua. 1808.]
3160. Boldizsár Iván: Utazás a Regátban és Erdélyben 1935-ben. = Kortárs jún., 6. sz. 87–98., júl., 7. sz. 99–113. [Illyés Gyulával, Keresztury Dezsővel és Németh Lászlóval]
3161. Bori Imre: Válaszok Gartner Éva kérdéseire. = Irodalomtörténet 2. sz. 483–498. [Többek között Németh László rá gyakorolt hatásáról]
3162. Czine Mihály: Az író szobránál. = Délsziget 4. sz. 20–22. [Tóth Valéria Németh László szobra a Berze Nagy János Gimnáziumban. Az 1976-os gyöngyösi konferencián elhangzott beszéd szövege]
3163. Czine Mihály: Debrecen és századunk magyar irodalma. = Alföld dec., 12. sz. 59–71. [Németh Lászlóról is]
3164. Cseres Tibor: Németh László hetvenöt éves. = Cs. T.: Perbeszédek és párbeszédek. Bp., Szépirodalmi. 314–318.
3165. Csongár Álmos: Ezer nyelven. = Népszabadság aug. 23. 198. sz. 16. [Az NDK-ban megjelent regényekről. A cikk németül íródott Glavina Zsuzsa fordította.]
3166. Csorba Tibor: Itt élünk, egy sorsközösségben. Németh László kultúrkörében. = Napjaink júl., 7. sz. 31–33. [Németh László Lengyelországban]
3167. Dékány Endre: A református Németh László. = Confessio 2. sz. 76–79.
3168. Dékány Endre: Kálvinizmus és kultúra. = Reformátusok Lapja okt. 12. 41. sz. 4. [Németh Lászlóról. Fényképpel]
3169. Dékány Endre: Németh László és egyházunk. = Reformátusok Lapja dec. 21–28. 51–52. sz. 5.
3170. Domonkos László: Tanúvallomás egy pörben. = Délmagyarország ápr. 22. 94. sz. 5. [Bozó Lászlónak az 1954-ben készített, Németh Lászlóról szóló műsora miatt megindított fegyelmi tárgyalásáról. ]
3171. Fodor András: Előhang az 1986-os hatvani Németh László emléknapokhoz. = Délsziget 5. sz. 1–2.
3172. Füzi László: A Tanu „előjátéka”. Németh László pályája 1930–1932 között. = Új Forrás 4. sz. 74–80.
3173. Füzi László: Krleža és Németh László jegyében. Lőkös István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. = Tiszatáj márc., 3. sz. 43–45.
3174. Görömbei András: A Kelet Népe esztétikai törekvései. = Alföld márc., 3. sz. 28–33. [Németh Lászlóról is]
3175. Grezsa Ferenc: „A művészet az én számomra dráma és legenda”. A Bercsényi utcai Németh-emléktábla avatóbeszéde. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 10. 109. sz. 7.; Napjaink szept., 9. sz. 36. [Elhangzott ápr. 17-én Hódmezővásárhelyen.]
3176. Grezsa Ferenc: Katona József és Németh László. = Forrás máj., 5. sz. 12–17. [Elhangzott a Katona József Társaság ülésén Kecskeméten, 1985. nov. 11-én.]
3177. Grezsa Ferenc: Magyarok Romániában. Fejezet Németh László és az erdélyi irodalom kapcsolattörténetéből. = Délsziget 6. sz. 8–10.
3178. Grezsa Ferenc: Szempontok az Iszony elemzéséhez. = Délsziget 4. sz. 7–9. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]
3179. Harcos Ottó: Idén lenne 85 éves. Németh László. = Dunántúli Napló aug. 15. 224. sz. 3. [Fényképpel]
3180. Harmat Pál: Németh László. = H. P.: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 180–184.
3181. Hartyányi István: Emlékek Németh Lászlóról. = Confessio 2. sz. 79–86. [Németh László 5 levelének közlésével (1943. ápr. 18.; 1943. máj. 9. és K. n.). Fényképpel]
3182. Heltai Nándor: Nyolcvanöt éve született Németh László. = Petőfi Népe ápr. 19. 92. sz. 4.
3183. Héra Zoltán: A bizalmasság fokozatai. Jegyzetek egy esszéműfajról. = Népszabadság márc. 15. 63. sz. 16. [A naplóírásról, többek között Németh Lászlóról is]
3184. Hermann István: Németh László filozófikus Széchenyije. = H. I.: A hitvitától a drámáig. Bp., Szépirodalmi. 315–321.
3185. [Horpácsi Sándor] (horpácsi): Németh László időszerűsége. = Észak-Magyarország febr. 15. 39. sz. 4. [Zimonyi Zoltán előadása a miskolci TIT Kazinczy Klubban]
3186. Hölvényi György: Németh László és Kerényi Károly. Németh László levelei Kerényi Károlyhoz. = Új Forrás dec., 6. sz. 36–52. [Huszonhét levél 1943. dec. 18. – 1970. dec. közötti időszakból]
3187. Kabdebó Lóránt: Németh Lászlóról. Bevezető egy esthez, személyes vallomással. = Napjaink aug., 8. sz. 36.
3188. Kádár Ferenc: Németh László tanítványa voltam. = Olvasó Nép 4. sz. 35–38.
3189. Kádár Péter: Németh László öröksége. = Dolgozók Lapja ápr. 22. 94. sz. 4. [A 85. évfordulón]
3190. Kántor Lajos: Magyarok Romániában. Egy 1935-ös útikönyv korabeli visszhangja. = Kritika jún., 6. sz. 23–28.
3191. Király István: Németh László korszerűsége. = Palócföld 6. sz. 67–73.
3192. Koltai Tamás: Szenvedélyes színház. Beszélgetés Major Tamással. = Kritika dec., 12. sz. 19–23. [Megemlékezik Németh Lászlóról is; fényképpel]
3193. Kőszegi Lajos: „Az ember nem lehet a munka szökevénye”. Nyolcvanöt éve született Németh László. = Napló [Veszprém] máj. 31. 127. sz. 4–5.
3194. [Kristó Nagy István] K. N. I.: A Korunk jubileumára. = Dolgozók Lapja jún. 28. 151. sz. 9. [Németh László és a Korunk viszonyáról]
3195. Kristó Nagy István: Pimaszság. = Élet és Irodalom máj. 16. 20. sz. 2. [A Juhász Géza - Harsányi Zsolt-perről s Németh Lászlóról]
3196. Kronstein Gábor: A kérdező Németh László. = RTV Újság ápr. 14–20. 15. sz. 4.
3197. Kulcsár Szabó Ernő: A példává emelt szerep regényei. A regényíró Németh László az Iszony fordulata után. = Tiszatáj márc., 3. sz. 51–64.
3198. Madarász Imréné: Németh László Széchenyi c. drámájának mondatszerkezeti jellegzetességei. = Tanárképzés és Tudomány 426–436.
3199. Marosi Péter: Irodalom és analízis. = Utunk ápr. 18. 16. sz. 4. [Előadás egy kolozsvári orvos szimpozionon Németh Lászlóról az orvosról és íróról]
3200. G. Merva Mária: Olvashatatlan? = Élet és Irodalom okt. 17. 42. sz. 9. [A Németh László levelei Sárközi Györgyhöz … c. szövegközlés hibáiról – L. 3242.]
3201. [Moldvay Győző] (m. gy.): Égető Eszter útja. = Népújság [Heves] ápr. 12. 86. sz. 6. [Beszélgetés Németh Lászlónéval a regényről és Németh Lászlóról]
3202. Moldvay Győző: Siroki nyár. = Délsziget 4. sz. 17–19. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]
3203. Nagy Sándor: Irodalmi per a Horthy-korszak bírósága előtt. = Élet és Irodalom jún. 13. 24. sz. 2. [Megjegyzések Kristó Nagy István Pimaszság c. cikkéhez – L. 3195.]
3204. Némethy Magda: Nevelés a minőségi életre Németh László munkáiban. = Nyugati Magyarság [Montreal] júl.–aug. 1., 5., szept. 5.
3205. Nikolova, Ivanka: Magyar könyvek Bulgáriában. = Könyvvilág aug., 8. sz. 18. [Ford.: Juhász Georgi]
3206. Pálfy G. István: Per. = Magyar Ifjúság ápr. 18. 16. sz. 7. [Gondolatok Németh László születésének nyolcvanötödik évfordulóján – Ua. 3328.]
3207. Pándi Pál: Nem Berzsenyi ürügyén. = Népszabadság márc. 8. 57. sz. 13. [Németh Lászlóról]
3208. Papp Gábor: Kortörténet Németh Lászlótól. = Népszabadság jún. 21. 145. sz. 13. [A Ha én miniszter lennék c. írása kapcsán]
3209. Párkány László: Petőfi Mezőberényben. Egy darab hányattatásai. = RTV Újság ápr. 14–20. 15. sz. 4.
3210. Petővári Ágnes: Az irodalom szolgálatában. Püski Sándor hetvenöt esztendős. = Napjaink júl., 7. sz. 33–35. [Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatáról, műveinek kiadásáról]
3211. Pomogáts Béla: Magam helyett. Tompa László Németh László-estje elé. = Élet és Irodalom ápr. 25. 17. sz. 12. [Az Egyetemi Színpadon Németh László tiszteletére a 85. születésnapja alkalmából rendezett esten]
3212. Porkoláb Tibor: „A jobbításnak ötvenkötetes vénykönyve”. (Közelítések Németh Lászlóhoz). = Határ nov., 2. sz. 15–21.
3213. Rádics Károly: A megőrző megőrzése. Németh László levelei Móricz Zsigmondhoz. = Forrás nov., 11. sz. 65-73. [Tíz levél 1931. nov. 16. – 1940. dec. 7. és K. n.]
3214. Sándor Iván: Tengerszem a század térképén. = Tiszatáj márc., 3. sz. 46–50. [Németh László Vers vagy tanulmány? c. írásáról]
3215. Schmitt Hedvig: Németh László betegágya mellett. = Olvasó Nép 4. sz. 38–44. [A Szerettem az igazságot c. vers közlésével – Ua. 2983.]
3216. Sieroszewski, Andrzej: Magyarország és Közép-Európa Németh László gondolati rendszerében. = Literatura 1–2. sz. 222–228.
3217. Sipka Sándor: Ülünk egy üvegharang alatt. Németh László pedagógiai elveiről. = Délsziget 4. sz. 13–16. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]
3218. Sükösd Mihály: Levél a főszerkesztőhöz. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2. [Viszontválasz Ungvári Tamás Az emlékmű. Németh László utókora c. cikkére – L. 3227.]
3219. Sükösd Mihály: Németh László körül. Vita Ungvári Tamással. = Élet és Irodalom ápr. 4. 14. sz. 5. – L. 3225.
3220. Széchenyi Ágnes: Válasz. = Élet és Irodalom okt. 24. 43. sz. 2. [G. Merva Mária Olvashatatlan? c. cikkére – L. 3200.]
3221. Szíj Rezső: Németh László nyomában a Dunakanyarban. = Pest Megyei Hírlap júl. 30. 178. sz. 5.
3222. Tasi József: „Magunkra ismerünk alakjaiban…”. Kabdebó Lóránt Németh László-esszéjéről. = Napjaink aug., 8. sz. 35.
3223. Tóbiás Áron: A szilasbalhási kert jázminjai. = Háttér 18. 1986–1987. 1. sz. 42–43. [Összeállítás, részben Németh László emlékeiből, Mezőszilasról; két fényképpel]
3224. Tóthpál József: Németh László és a zene. = Kóta 9. sz. 1–3. [A címlapon Kodály Zoltán és Németh László fényképe]
3225. Ungvári Tamás: A „Németh László pör” margójára. = Élet és Irodalom márc. 14. 11. sz. 5., 8. [Gondolatok Sándor István A Németh László pör c. kötete kapcsán]
3226. Ungvári Tamás: Ama… nem. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2. [Hibaigazítás saját, Az emlékmű c. cikkéhez – L. 3227.]
3227. Ungvári Tamás: Az emlékmű. Németh László utókora. = Élet és Irodalom ápr. 11. 15. sz. 5., 8. [Viszontválasz Sükösd Mihály Németh László körül c. cikkére – L. 3219.]
3228. Varga Imre: Vihar egy történelmi egyfelvonásos körül. Németh László: Petőfi Mezőberényben. = Alföld márc., 3. sz. 55–57. [Németh László Varga Imrének szóló 1954. okt. 12-én kelt levelének közlésével]
3229. Cs. Varga István: A kritikus pályakezdése. (1925–1930). = Délsziget 4. sz. 4–6. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]
3230. Varga József: Németh László és a nagyvilág. = Magyar Hírlap ápr. 18. 91. sz. 9. [Fényképpel]
3231. Varga Lajos: Nyolcvanöt éve született Németh László. = Kisalföld ápr. 26. 98. sz. 8.
3232. Vass Márta: Az óraadó Németh László. = Békés Megyei Népújság ápr. 10. 84. sz. 4. [A drága jó nyolcadik c. rádióműsorról]
3233. Vértes J. Andor: Az emigráns. 85 éve született Németh László. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 5.
3234. Vértes László: Az egészségnevelő Németh László. = Egészségnevelés 6. sz. 272–273.
3235. Vujicsics [D.] Sztoján: Napról napra Krležával. = Népszabadság dec. 24. 302. sz. 23. [Németh László és Krleža kapcsolatáról is.]
3236. Az értékekről és az értékek anarchiájáról. Beszélgetés Vas Istvánnal. = Népszabadság dec. 24. 302. sz. 17. [Németh László műveiről és személyéről]
3237. Az Irodalomtörténet kérdései Grezsa Ferenchez. = Irodalomtörténet 2. sz. 481–483. [Többek között Németh Lászlóval kapcsolatos kutatásairól]
3238. Előadás Németh Lászlóról. = Petőfi Népe márc. 2. 69. sz. 12. [Király István a kecskeméti dolgozók gimnáziumának dísztermében]
3239. Kérdések a Válaszról. Márkus Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs aug., 8. sz. 106–125. [Németh Lászlóról is]
3240. Lendvay Ferenccel, a kecskeméti Katona József Színház igazgatójával beszélget Füzi László. = Forrás dec., 12. sz. 59–64. [Németh László drámáinak rendezéséről]
3241. Németh László levelei Áprily Lajoshoz. [Közli és bev.:] Füzi László–Kőhegyi Mihály. = Confessio 2. sz. 86–88. [Németh László két levelének közlésével (1929. ápr. 23.; 1930. dec. 20.)]
3242. Németh László levelei Sárközi Görgyhöz (1936–1937) és Sárközi Györgynéhez (1945–1954).[Közli és bev.:] Széchenyi Ágnes = Mozgó Világ aug., 8. sz. 19–56.

1987

3243. Bakonyi István: Az eszmekör felépítése. Németh László: Szerdai fogadónap. = Tiszatáj 1–2. sz. 87–96.
3244. Béládi Miklós: Németh László. = B. M.: Arcképvázlatok. Békéscsaba, Új Aurora füzetek. 34–39. [Az Irgalom c. regényről és a Sajkódi esték c. tanulmánykötetről]
3245. Belohorszky Pál: A lélek kertésze. Németh Lászlóról. = B. P.: Égő rózsamáglya. Bp., Szépirodalmi. 358–383.
3246. Bíró Zoltán: A minőség próféciája. Emlékezés Németh Lászlóra születésének 80. évfordulóján. = B. Z.: Vállalások és kételyek. Bp., Szépirodalmi. 113–141.
3247. Csiky Ágnes Mária: Németh László – a magyar anti-Orwel. = Erővonalak a két világháború közti magyar szellemi életben. Zürich, SMIKK 99-112.
3248. Csontos Sándor: A drámaíró Sarkadi. Beszélgetés Mészöly Dezsővel. = Színház dec., 12. sz. 25–27. [Többek között a Széchenyi c. dráma 1956-os bemutatójának körülményeiről, Sarkadi Imre Németh Lászlónak írott levélfogalmazványának közlésével]
3249. Csoóri Sándor: Németh László könyvei között. = Cs. S.: Készülődés a számadásra. Bp., Magvető. 138–143. – Ua. 3090.
3250. Csúri Károly: Érdek- és értékellentétek világa. (Németh László: A kurátor ítélkezik). = Cs. K.: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Bp., Tankönyvkiadó. 114–148.
3251. Dékány Endre: Nyelvünk örök kútfeje. Németh László a Bibliáról. = Reformátusok Lapja márc. 1. 9. sz. 4.
3252. Dérczy Péter: Hagyomány és újítás Németh László Gyász című regényében. = Jelenkor ápr., 4. sz. 369–373.
3253. Domokos Mátyás: A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé. = D. M.: Átkelés, áttünés. Bp., Szépirodalmi. 30–33.
3254. Farkas János László: Minőség, vállalkozás, reform. Németh László a Tat-kör vonzásában. = Világosság júl., 7. sz. 426–435.
3255. Fülöp László: Lélekrajz és létértelmezés. Németh László: Iszony. = F. L.: Realizmus és korszerűség. XX. századi magyar regényírók. Bp., Tankönyvkiadó. 271–315. – Ua. 2261.
3256. Gergely Mihály: Hipertóniám története. = Napjaink jún., 6. sz. 5–6. [Németh László hipertóniájáról is]
3257. Görömbei András: Történelmi jelenlét. (Vázlat Veres Péter pályájáról). = Forrás dec., 12. sz. 46–52. [Németh László Emberek a nemzet alatt c. írásáról is]
3258. Grezsa Ferenc: Erkölcs- és világnézetfogalom Németh László Tanujában. = Új Forrás jún., 3. sz. 63–66.
3259. Grezsa Ferenc: Németh László enciklopédia-eszméje. = Forrás dec., 12. sz. 40–45.
3260. Grezsa Ferenc: Németh László Kelet-Közép-Európája. = Délsziget 9. sz. 1–3.
3261. Grezsa Ferenc: Németh László minőségeszméje. = Új Forrás 6. sz. 28–34.
3262. Grezsa Ferenc: Történelmi gondolkodás Németh László pályáján. = Kortárs ápr., 4. sz. 96–104.
3263. H. N.: A Villámfénynél és Tóth László. = Petőfi Népe febr. 20. 43. sz. 4. [Tóth László nyomtatta ki.]
3264. Hajdú Demeter Dénes: „Apám, Németh László, a nemzetpedagógus”. = Reformátusok Lapja dec. 4. 49. sz. 4. [Németh Magda előadása]
3265. Hellenbart, Gyula: Literatur. = Südosteuropa – Handbuch. V. Ungarn. Götting, Vandenhoeck und Ruprecht. 560–585. [Németh Lászlóról is]
3266. Illés Lajos: Illés Endre krétarajza Németh Lászlóról. = Népszava aug. 18. 194. sz. 6. [Tv-kritika]
3267. Kabdebó Lóránt: Németh László Miskolcon. = Észak-Magyarország máj. 30. 126. sz. 8. [Elhangzott az Irodalomtörténeti Társaságban. Fényképpel Németh Lászlóról és Fábry Zoltánról]
3268. Kanyar József: Találkozásaim Németh Lászlóval. = Somogy máj.–jún., 3. sz. 20–25. [Németh László Kanyar Józsefnek írott hat levelének ill. lapjának szövegközlésével (Békés, 1946. febr. 1. – Hódmezővásárhely 1948. ápr. 27.)]
3269. Király István: A hetvenöt éves Szavva Dangulov köszöntése. = Nagyvilág febr., 2. sz. 276–279. [Németh Lászlóra is emlékezik]
3270. Király István: Németh László korszerűsége. = K. I.: Kultúra és politika. Bp., Kossuth. 62–74.
3271. M. Kiss Sándor: A szárszói beszéd és néhány összefüggése. = M. K. S.: A szárszói beszéd és a népi mozgalom néhány összefüggése. New York, Püski. 3–40.
3272. Kolozsvári Grandpierre Emil: Németh László és Trianon. = Életünk jún., 6. sz. 566–575. – Ua. 3321.
3273. Kulcsár Szabó Ernő: A személyiség mint létérték Németh László regényírásában. = Alföld nov., 11. sz. 38–50.
3274. Kulcsár Szabó Ernő: Eszmény és másság. Az Iszony és értelmezhetőségének kérdései. = Kortárs ápr., 4. sz. 121–138.
3275. László József: Arcképvázlatok Galyasi Miklósról. = Csongrád Megyei Hírlap júl. 11. 162. sz. 8. [Az Égető Eszter Gyenese]
3276. Lukácsy András: Irodalmunk svájci embere. Beszélgetés Eva Haldimann-nal. = Magyar Hírlap dec. 22. 301. sz. 5. [Németh Lászlóval való megismerkedéséről is]
3277. D. Magyari Imre: Én csúf tanárkorom. = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 38–39. [Németh László pedagógiájáról]
3278. D. Magyari Imre: Kecskeméti példa. (Lendvay Ferenc és Németh László szövetségéről.) = Magyar Ifjúság dec. 18. 51. sz. 30–31.
3279. Medve Imola: Vásárhelyen érdemes tanítani. Negyven éve Németh László érettségiztetett. = Magyar Hírlap ápr. 9. 84. sz. 4.
3280. Mészáros István: Németh László teóriája. = Magyar Nemzet aug. 27. 201. sz. mell. 3.
3281. Monostori Imre: „Bíráltuk és kifogásoltuk – a bíráló rokoni szenvedelmével”. Búcsú a Tanutól. = Új Forrás ápr. 2. sz. 75–79.
3282. Monostori Imre: Németh László Tanu-vállalkozása – kortörténeti metszetben. = Palócföld 5. sz. 52–58.
3283. Monostori Imre: Vita egy útirajzban – s körülötte. (”Magyarok Romániában”). = Új Forrás dec., 6. sz. 35–47.
3284. Nagy Attila: Tűnődések Németh Lászlóról. = Film, Színház, Muzsika márc. 21. 12. sz. 26–27., márc. 28. 13. sz. 26–27.
3285. Némethy, Magda: Education for quality of life in the works of László Németh. = Hungarian Studies Review 2. sz. 21–32.
3286. Papp Zoltán: A Márciusi Front vásárhelyi sejtje. [1–7.] = Csongrád Megyei Hírlap márc. 17. 64. sz. – márc. 24. 70. [Németh Lászlónak a mozgalomhoz fűződő kapcsolatáról is]
3287. Porkoláb Tibor: Németh László pályakezdéséről. = Határ dec., 4. sz. 47–71.
3288. Rákász Mihály: A „többkönyvűség” kevés a korszerű oktatás és nevelés megvalósításához. = Könyvtáros jan., 1. sz. 26–27.
3289. Regős Rita: Apám, Németh László. = Közgazdaság nov. 19. 18. sz. 6. [Németh Magda tartott előadást a Támpont Stúdió és a Társadalomtudományi Klub közös rendezésében.]
3290. Rónay László: Németh Lászlót lapozgatva. = Népszava okt. 19. 246. sz. 6.
3291. Salamon István: Irodalmi ismeretközlés a Magyar Rádióban (1925–1945). = Nógrádi Művelődés 1. sz. 15–33. [Németh László 1934–1935-ös irodalmi osztály vezetői munkájáról és lemondó levelének közlésével]
3292. Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek. [1.] = Jelenkor nov., 11. sz. 1029–1036. [A népi-nemzeti irodalom sorsvállaló vonalának felvázolása kapcsán Németh Lászlóról is – Ua. 3336.]
3293. Szabó Gábor: A Sámson születése. Békésiek Németh Lászlóról. = Békés Megyei Népújság máj. 30. 126. sz. 7.
3294. Tamás István: Krétarajz Németh Lászlóról. = Új Tükör aug. 30. 35. sz. 31. [Az Illés Endre krétarajza Németh Lászlóról c. tévéműsorról]
3295. Tasi József: Beszélgetés dr. Szathmáry Lajossal, életútjáról. = Új Forrás jún., 3. sz. 71–79. [Az Égető Eszter c. regényben Szilágyi tanár úr modellje.]
3296. Tasi József: Hatvany Lajos és Németh László. Hatvany Lajos levelei margójára. = Új Forrás febr., 2. sz. 41–50.
3297. F. Tóth Pál: A „megperzselt” író. = Petőfi Népe febr. 17. 40. sz. 4. [Németh Lászlóról és a Villámfénynél c. drámájáról]
3298. Cs. Varga István: „A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek”. Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 137–149. – Ua. 2910.
3299. Cs. Varga István: A Németh László-i „tejtestvérek”-gondolattól a Nagy László-i szellemi hídépítésig. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 179–193. – Ua. 2912.
3300. Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. A hangtól a megértésig. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 150–155. – Ua. 2803.
3301. Cs. Varga István: „Itt alkotni, teremteni kell!” Németh László Széchenyi-képéről. = Népújság [Heves] febr. 21. 44. sz. 7.
3302. Cs. Varga István: Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 137–149.
3303. Cs. Varga István: Németh László Sirokban és Egerben. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 125–136. – Ua. 2525.
3304. Cs. Varga István: „Sárospatak nekem nagyon megtetszett.” Németh László és Patak kapcsolatáról. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 112–124. – Ua. 2645.
3305. Cs. Varga István: Tapasztalat- és álomátadás. Lapszéli jegyzetek Németh László pedagógiájáról. = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 30–31. [Fényképpel]
3306. A népi mozgalom vonzáskörében. Lengyel Balázzsal beszélget Tasi József. = Kortárs ápr., 4. sz. 105–120. [Németh László Kisebbségben c. művéről is]
3307. Egy barátság története. (Németh László levelei Veres Péterhez). [Közli]: Füzi László–Kőhegyi Mihály = Forrás dec., 12. sz. 53–73. [Tizenkét levél 1940. aug. 8. – 1967. dec. 16.]
3308. Művek és műveletek az 1950-es évek magyar irodalmában. Kerekasztal-beszélgetés. Vezette: Szabó B. István. = Tiszatáj márc., 3. sz. 39–55. [Többek között Németh Lászlóról is szó esik]

1988

3309. Bakonyi István: Németh László első monográfusa. = Fejér Megyei Hírlap máj. 20. 119. sz. 5. [Vekerdi Lászlóról]
3310. Bojtár Endre: Németh László kontra Márai? = Élet és Irodalom ápr. 15. 16. sz. 9. [Radnóti Sándor Az ambivalens műbírálat c. írásával kapcsolatban. (Medvetánc 1987. 2. sz. 265–292.)]
3311. Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. (Németh László és Örkény István drámái.) = Cs. D.: A kétségbeesés méltósága. Bp., Magvető. 205–234.
3312. Domokos Mátyás: Sajkodi Certosa. = Kortárs okt., 10. sz. 140–144.
3313. Földesi Ferenc: Konferencia Németh Lászlóról. = Élet és Irodalom ápr. 22. 17. sz. 8. [A Németh László Társaság, a TIT, a MTA Irodalomtudományi Intézet rendezésében ápr. 8-án Hódmezővásárhelyen]
3314. Fried István: A legenda. Kalapos király. = Magyarország júl. 29. 31. sz. 27. [Szomory Dezső és Németh László II. József c. színműveiről is]
3315. Füzi László: Kultúra – civilizáció – világcivilizáció. A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában – 1945 után. = Forrás jún., 6. sz. 50–60.
3316. Grezsa Ferenc: „A tanulmány volt az én honpolgári adóm…” A Tanu-író Németh László magyarságképéről. = Forrás aug., 8. sz. 77–83.
3317. Grezsa Ferenc: Németh László Tanu-korszakának irodalomszemlélete. = Új Írás febr., 2. sz. 86–96.
3318. Hellenbart Gyula: A szelíd mizantróp. Németh Ellának. = Új Látóhatár dec. 1. 4. sz. 445–461. [Az író Németh Lászlóról]
3319. K. F.: Jeles vásárhelyiek. Kenéz Katalin Kristó Nagy Istvánné „Égető Eszter”. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 20. 302. sz. 5.
3320. Király István: Németh László gondolatvilága. = Tiszatáj júl., 7. sz. 30–46., aug., 8. sz. 72–89.
3321. Kolozsvári Grandpierre Emil: Németh László és Trianon. = K. G. E.: A beton virágai. Bp., Magvető. 75–94. – Ua. 3272.
3322. Lakatos István: Egy el nem készült regény Hódmezővásárhelyről. Németh László regényvázlata. = Juss dec., 27–33.
3323. (Lukács): Az első filmfőszerep. = Mozgó Képek márc., 3. sz. 26. [Drahota Andrea, az Iszony hősnőjének, Kárász Nellinek egyéniségéről]
3324. Madarászné Marossy Ágnes: Németh László két történeti drámájának szókincséről. (Apáczai, Széchenyi) = Magyar Nyelvőr okt.–dec., 4. sz. 426–439.
3325. Monostori Imre: A szociáldemokrata sajtó Németh László-képe a 30-as évek közepén. = Forrás márc., 3. sz. 53–64.
3326. [Paál Mária] (paál): A „Cseresnyés”. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 14. 114. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi kollégiumról]
3327. Paál Mária: Találkozás Szathmáry tanár úrral. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 19. 250. sz. 4.
3328. Pálfy G. István: Per. = P. G. I.: Jó hazát teremteni. Bp., Magyar Ifjúság. 17–19. [Gondolatok Németh László születésének nyolcvanötödik évfordulóján – Ua. 3206.]
3329. [Papp Zoltán] P. Z.: Bibó, Németh, Sipka. Emlékek, levelek, gondolatok. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 25. 151. sz. 5.
3330. Papp Zoltán: Férfibarátság. Adalékok Németh László és Mátyás Sándor kapcsolatához. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 8. 241. sz. 5.
3331. Péter László: Németh László Sztálin-képe. = Délmagyarország febr. 13. 37. sz. 6.; Vas Népe márc. 4. 54. sz. 2–3.; Hajdú-Bihari Napló márc. 12. 61. sz. 9.
3332. Petővári Ágnes: Misszió egy budai villa árán. A Válasz és a Fehér Holló Kiadó. = Napjaink nov., 11. sz. 32–33. [A kiadó és Németh László kapcsolata]
3333. Pogány Sára: Egy könyvkiadó kálváriája. = Magyar Hírlap okt. 22. 253. sz. mell. 1. [Többek között Németh László és Püski Sándor viszonyának alakulásáról a szárszói találkozó után]
3334. Pogány Sára: Szárszó. = Magyar Hírlap aug. 27. 205. sz. 4. [Erdei Ferenc és Németh László összeütközéséről]
3335. Sándor András: A minőség forradalma és kritikus távlatok. = Új Forrás ápr., 2. sz. 47–60.
3336. Sándor Iván: Helyreállítási törekvés 1.: a népi-nemzeti irodalom sorsvállalásának vonalán. = S. I.: Leperegnek a nyolcvanas évek. A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. Bp., Magvető. 186–203. – Ua. 3292.
3337. Sándor Iván: Új művelődési modellt! (Gondolatok egy Németh László-esszé kapcsán). = Alföld okt., 10. sz. 44–49. [Ha én miniszter lennék]
3338. Sz. I.: Bezúzatott igazságok. = Ötlet okt. 6. 9. [Bezúzott és ki nem adott könyvekről, a Sorskérdések c. kötet várható megjelenéséről]
3339. Szerdahelyi István: Egy interjú tanulságai – Fejtő Ferenc visszaemlékezéseinek margójára. = Kritika dec., 12. sz. 16–17. [L. Kritika dec., 12. sz. 11–16.]
3340. Szűts László: Szárszó öröksége. = Szabad Föld szept. 16. 38. sz. 11.
3341. Umnyakova, Jelena: Németh László művei a Szovjetunióban. = Szovjet Irodalom 4. sz. 161–166. [Ford.: Thiery Henriette]
3342. Varga Lajos Márton: Nádas Péter az irodalom politizálási lehetőségeiről. = Könyvvilág dec., 12. sz. 4.
3343. Varsányi Péter: „… Laci bácsi ebben a titkárban engem írt meg”. Németh László Osváth Béláról = Juss szept., 73–74. [Németh László két Varsányi Péternek címzett, 1966. nov. 10. és 1967. jan. 23-án kelt levelének szövegközlésével és másolatával]
3344. W. Zs.: A Németh László-kutatás bázisai. = Fejér Megyei Hírlap márc. 26. 73. sz. 8.
3345. Kérdések a Válaszról. Fejtő Ferenccel beszélget Széchenyi Ágnes. = Kritika dec., 12. sz. 11–16. [Németh László magyarság koncepciójáról is]
3346. Németh László levelei Sipka Sándornéhoz. = Délsziget 11. sz. 1–9.
3347. Németh László minőségeszménye. = Népújság [Heves] máj. 3. 104. sz. 8. [Egerben máj. 5-én vitaestet rendeztek.]
3348. Németh László-konferencia. = Népszabadság ápr. 7. 82. sz. 7. [Hódmezővásárhelyen]
3349. Vélemények, viták, válaszok. = Új Tükör máj. 15. 20. sz. 45. [Németh László Sztálin: Les questions du léninisme c. írásával kapcsolatban]